Maatregelen gerecht en OM ivm coronacrisis

Ter bestrijding van het coronavirus heeft het Gerecht in Eerste Aanleg - in lijn met het aanhoudingsbeleid van het Gemeenschappelijk Hof - besloten dat
• de strafzitting van donderdag 19 maart
• de verkeerszitting van donderdag 19 maart
• de strafzitting van donderdag 26 maart a.s.
• de verkeerszitting van donderdag 26 maart a.s.
geen doorgang zullen vinden.
 
Het Openbaar Ministerie schaart zich achter deze maatregel en laat hierbij de bij deze zittingen betrokken verdachten en benadeelde partijen weten dat alle dagvaardingen en oproepingen voor deze zittingen werden ingetrokken; het bleek helaas niet mogelijk om al deze partijen tijdig persoonlijk te berichten.
 
→ WERD U ALS VERDACHTE OF BENADEELDE PARTIJ GEDAGVAARD/OPGEROEPEN VOOR EEN OF MEER VAN DE HIERBOVEN GENOEMDE ZITTINGEN, DAN HOEFT U DUS NIET TE VERSCHIJNEN: DEZE ZITTINGEN WERDEN GEANNULLEERD EN UW DAGVAARDING/OPROEPING WERD INGETROKKEN. HET OPENBAAR MINISTERIE ZAL U BINNENKORT NADER BERICHTEN OVER DE VERDERE PLANNING VAN UW ZAAK.
 
Het Openbaar Ministerie deelt voorts mede dat ook
 
• de TOM-zitting van 25 maart a.s.
 
geen doorgang zal vinden.
 
→ WERD U ALS VERDACHTE OF BENADEELDE PARTIJ OPGEROEPEN VOOR DEZE TOM-ZITTING, DAN HOEFT U DUS NIET TE VERSCHIJNEN: DEZE TOM-ZITTING WERD GEANNULLEERD EN UW OPROEPING WERD INGETROKKEN. HET OPENBAAR MINISTERIE ZAL U BINNENKORT NADER BERICHTEN OVER DE VERDERE PLANNING VAN UW ZAAK.
 
Het Openbaar Ministerie is zich ervan bewust dat een en ander voor alle betrokken partijen het nodige ongemak met zich mee kan brengen, maar rekent niettemin op uw begrip.

Crashed Defence helicopter just completed border patrol

ORANJESTAD/THE HAGUE--The Dutch Defence helicopter that crashed near Aruba on Sunday afternoon was on its way back to Curaçao from a border patrol flight above the sea.

Leerorkest Bonaire opgericht

KRALENDIJK - Onderwijs, cultuur en sociale opvoeding blijven belangrijk, ook tijdens een internationale pandemie. Na succesvolle initiatieven in Nederland, Curaçao en Aruba, is er recent ook een Leerorkest op Bonaire opgericht.

Vierde ‘Moot Court’ van UoC-studenten bij het Gerecht

WILLEMSTAD - Maandag 6 en vrijdag 10 juli is een aantal bijzondere zittingen gehouden in het Gerecht. Studenten van de University of Curaçao Dr. Moises da Costa Gomez (UoC) hebben het vak ‘Moot Court’, oftewel oefenrechtbank, afgesloten met pleitsessies met echte rechters van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie.