Maatregelen gerecht en OM ivm coronacrisis

Ter bestrijding van het coronavirus heeft het Gerecht in Eerste Aanleg - in lijn met het aanhoudingsbeleid van het Gemeenschappelijk Hof - besloten dat
• de strafzitting van donderdag 19 maart
• de verkeerszitting van donderdag 19 maart
• de strafzitting van donderdag 26 maart a.s.
• de verkeerszitting van donderdag 26 maart a.s.
geen doorgang zullen vinden.
 
Het Openbaar Ministerie schaart zich achter deze maatregel en laat hierbij de bij deze zittingen betrokken verdachten en benadeelde partijen weten dat alle dagvaardingen en oproepingen voor deze zittingen werden ingetrokken; het bleek helaas niet mogelijk om al deze partijen tijdig persoonlijk te berichten.
 
→ WERD U ALS VERDACHTE OF BENADEELDE PARTIJ GEDAGVAARD/OPGEROEPEN VOOR EEN OF MEER VAN DE HIERBOVEN GENOEMDE ZITTINGEN, DAN HOEFT U DUS NIET TE VERSCHIJNEN: DEZE ZITTINGEN WERDEN GEANNULLEERD EN UW DAGVAARDING/OPROEPING WERD INGETROKKEN. HET OPENBAAR MINISTERIE ZAL U BINNENKORT NADER BERICHTEN OVER DE VERDERE PLANNING VAN UW ZAAK.
 
Het Openbaar Ministerie deelt voorts mede dat ook
 
• de TOM-zitting van 25 maart a.s.
 
geen doorgang zal vinden.
 
→ WERD U ALS VERDACHTE OF BENADEELDE PARTIJ OPGEROEPEN VOOR DEZE TOM-ZITTING, DAN HOEFT U DUS NIET TE VERSCHIJNEN: DEZE TOM-ZITTING WERD GEANNULLEERD EN UW OPROEPING WERD INGETROKKEN. HET OPENBAAR MINISTERIE ZAL U BINNENKORT NADER BERICHTEN OVER DE VERDERE PLANNING VAN UW ZAAK.
 
Het Openbaar Ministerie is zich ervan bewust dat een en ander voor alle betrokken partijen het nodige ongemak met zich mee kan brengen, maar rekent niettemin op uw begrip.

Aangifte tegen gezaghebber Bonaire geseponeerd

KRALENDIJK - Op 6 maart 2020 hebben mevrouw R. Hellburg-Makaai en de heren M. Pieters en C. Abraham, leden van de Eilandsraad Bonaire, aangifte gedaan van valsheid in geschrift tegen de gezaghebber van Bonaire.

Hof wijst beklag James Finies af

KRALENIJK - Op 6 september 2019 is de heer James Finies aangehouden omdat hij de aanwijzing van de politie niet had gevolgd tijdens de viering van Dia di Boneiru op het Wilhelminaplein.

4-DAAGSE VERDIEPINGSCURSUS ERFRECHT EN HUWELIJKSVERMOGENSRECHT tot nader order uitgesteld

De verdiepingscursus Erfrecht en Huwelijksvermogensrecht op Sint Maarten, die gepland was van 30 maart to 2 april, is in verband met de coronacrisis tot nader order uitgesteld. Wij houden u op de hoogte zodra er een nieuwe datum is gepland.
De boeken geschreven door Prof. mr. Gregor van der Burght zijn uiteraard wel gewoon te bestellen via de gebruikelijke kanalen.
BOEKEN: 
ISBN-13: 978-9462405288
ISBN: 9789462402874