Boetes voor niet naleven van regels overheid ivm coronacrisis

WILLEMSTAD - Op 13 maart 2020 is de eerste besmetting met het COVID-19 virus op Curaçao vastgesteld. Bij een Ministeriële Beschikking van 16 maart 2020 heeft de Minister van Algemene Zaken, op grond van de Landsverordening Rampenbestrijding, het Land Curaçao, uitgeroepen tot een rampgebied.
 
Op grond van die beschikking is bepaald dat het landelijk rampenplan in werking is gesteld en dat alle diensten en organisaties de nodige maatregelen dienen te nemen en de volledige medewerking moeten verlenen met het oog op de bestrijding van het COVID-19 virus.
 
Het Openbaar Ministerie (OM) maakt als gevolg van het voorgaande bekend dat zij op grond van de Ministeriële Beschikking van 16 maart 2020 hiertoe een beleid heeft ontwikkeld ter ondersteuning van de door de regering genomen maatregelen. Vanaf heden, vrijdag 20 maart 2020 tot nader orde, zal zij ten aanzien van onderstaande strafbare feiten een ‘zero-tolerance’ beleid voeren door het hanteren van hogere transactie bedragen. Bijzondere, verzwarende omstandigheden kunnen ook nog tot een verdere verhoging van die transactie leiden. Niet voldoen aan een transactie leidt in beginsel tot (verdere) vervolging met een hogere eis ter zitting.
 
Het OM benadrukt dat de huidige bijzondere omstandigheden tot aangepaste sancties van het OM leiden en wijst de Curaçaose bevolking op de noodzaak om door de overheid uitgevaardigde regels zoals onder meer ‘social distancing’, na te leven.
 

Aangifte tegen gezaghebber Bonaire geseponeerd

KRALENDIJK - Op 6 maart 2020 hebben mevrouw R. Hellburg-Makaai en de heren M. Pieters en C. Abraham, leden van de Eilandsraad Bonaire, aangifte gedaan van valsheid in geschrift tegen de gezaghebber van Bonaire.

Hof wijst beklag James Finies af

KRALENIJK - Op 6 september 2019 is de heer James Finies aangehouden omdat hij de aanwijzing van de politie niet had gevolgd tijdens de viering van Dia di Boneiru op het Wilhelminaplein.

4-DAAGSE VERDIEPINGSCURSUS ERFRECHT EN HUWELIJKSVERMOGENSRECHT tot nader order uitgesteld

De verdiepingscursus Erfrecht en Huwelijksvermogensrecht op Sint Maarten, die gepland was van 30 maart to 2 april, is in verband met de coronacrisis tot nader order uitgesteld. Wij houden u op de hoogte zodra er een nieuwe datum is gepland.
De boeken geschreven door Prof. mr. Gregor van der Burght zijn uiteraard wel gewoon te bestellen via de gebruikelijke kanalen.
BOEKEN: 
ISBN-13: 978-9462405288
ISBN: 9789462402874