Boetes voor niet naleven van regels overheid ivm coronacrisis

WILLEMSTAD - Op 13 maart 2020 is de eerste besmetting met het COVID-19 virus op Curaçao vastgesteld. Bij een Ministeriële Beschikking van 16 maart 2020 heeft de Minister van Algemene Zaken, op grond van de Landsverordening Rampenbestrijding, het Land Curaçao, uitgeroepen tot een rampgebied.
 
Op grond van die beschikking is bepaald dat het landelijk rampenplan in werking is gesteld en dat alle diensten en organisaties de nodige maatregelen dienen te nemen en de volledige medewerking moeten verlenen met het oog op de bestrijding van het COVID-19 virus.
 
Het Openbaar Ministerie (OM) maakt als gevolg van het voorgaande bekend dat zij op grond van de Ministeriële Beschikking van 16 maart 2020 hiertoe een beleid heeft ontwikkeld ter ondersteuning van de door de regering genomen maatregelen. Vanaf heden, vrijdag 20 maart 2020 tot nader orde, zal zij ten aanzien van onderstaande strafbare feiten een ‘zero-tolerance’ beleid voeren door het hanteren van hogere transactie bedragen. Bijzondere, verzwarende omstandigheden kunnen ook nog tot een verdere verhoging van die transactie leiden. Niet voldoen aan een transactie leidt in beginsel tot (verdere) vervolging met een hogere eis ter zitting.
 
Het OM benadrukt dat de huidige bijzondere omstandigheden tot aangepaste sancties van het OM leiden en wijst de Curaçaose bevolking op de noodzaak om door de overheid uitgevaardigde regels zoals onder meer ‘social distancing’, na te leven.
 

Vestiging Curaçao Hof van Justitie gesloten op vrijdag 3 juli 2020

WILLEMSTAD– De vestiging Curaçao van het Hof van Justitie is op vrijdag 3 juli 2020, de dag na Dia di Bandera, gesloten. Het personeel heeft een arbeidstijdverkorting dag (ATV).

Universiteit van Curaçao start nieuwe opleiding International Hospitality & Tourism Management

WILLEMSTAD - De Faculteit der Sociale en Economische Wetenschappen van de Universiteit van uraçao Dr. Moises da Costa Gomez start in augustus 2020 met een nieuwe opleiding: Bachelor in International Hospitality & Tourism Management.

Unanimous support for law to restore Statia democracy

THE HAGUE/STATIA--The Second Chamber of the Dutch Parliament on Tuesday unanimously approved the law proposal to phase out Dutch supervision and gradually restore democracy in St. Eustatius.