Directeuren Girobank door CBCS naar huis gestuurd

WILLEMSTAD – De Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) heeft ingegrepen bij de Girobank. CBCS heeft de drie directeuren Eric Garcia, Stephen Capella en Richard Rajack de wacht aangezegd. Carel Lopez en Christian Peterson voeren nu de dagelijkse leiding over de bank.

European laws influence islands, says election candidate Goudappel

ROTTERDAM - Flora Goudappel hopes to use her vast knowledge of Overseas Countries and Territories (OCTs) and European law when she gets elected into the European Parliament. She is number six on the slate of the Dutch Labour Party PvdA in the May 22 European elections.

Hof met reces van 25 juni tot en met 8 augustus

WILLEMSTAD - Het Hof van Justitie en het Gerecht in Eerste Aanleg houden zomerreces van woensdag 25 juni tot en met vrijdag 8 augustus. Tijdens deze periode worden geen zittingen gehouden behalve spoedeisende zaken en enkele geplande strafzittingen. Een van die geplande zaken is de zaak-Magnus.
disclaimer | privacy
© Dutch Caribbean Legal Portal | Website by Blinq Web Studio