Juridische miljoenenstrijd tussen BNP Paribas en Italiaanse prinses verhardt

  • Bezit van Italiaanse Crociani-familie op Curaçao mag van rechter worden verkocht
  • De Crociani's ruziën al jaren met BNP Paribas over een claim van $100 mln
  • Curaçaos trustkantoor United Trust heeft 'geen enkele relatie meer' met Camilla Crociani
Een Italiaanse prinses met zakelijke belangen in Nederland heeft het onderspit gedolven bij diverse rechtbanken in een langslepend conflict met zakenbank BNP Paribas.
De partijen betichten elkaar van het wegsluizen van $100 mln uit een trustfonds op kanaaleiland Jersey.
 
Op Jersey is prinses Camilla Crociani veroordeeld tot het betalen van een miljoenenboete wegens minachting van het hof. De familie Crociani heeft ook bezit op Curaçao. Daar heeft een rechter toestemming gegeven aan BNP om het bezit publiekelijk te verkopen. Dat blijkt uit vonnissen in bezit van het FD.
 
Daarmee is de familiestrijd, waarbij diverse lijnen via Nederland lopen, echter niet gestreden. Een woordvoerder van Camilla Crociani zegt dat beroep is aangetekend tegen de veroordelingen. Hij wijst erop dat BNP onlangs in Frankrijk een zaak verloor, al bagatelliseert een advocaat van de Franse bank juist de impact van dat vonnis. En zo gaat het voort.
 
Zelfs over de positie van de adviseurs is onduidelijkheid. Het ook in Nederland bekende trustkantoor United Trust (UT), dat jarenlang diensten leverde aan Camilla, heeft 'geen enkele relatie meer' met haar, meldt de advocaat Roderik van Hees van UT. Maar de prinses laat via haar woordvoerder weten dat het contact nog heel goed is en dat UT-oprichter Gregory Elias nog steeds voor de familie werkt.
 
Langslepend conflict
De procedures zijn onderdeel van een langslepend conflict tussen BNP en de familie Crociani, die haar fortuin dankt aan een Italiaans bedrijf dat IT-diensten levert aan de luchtvaart- en defensiesector. Winsten stroomden via Nederlandse bv's richting een familietrust.
 
Ruim tien jaar geleden werd $100 mln uit de trust gehaald, zonder medeweten van de zus van Camilla. Het conflict dat daaruit ontsproot leidde tot een kluwen rechtszaken over de hele wereld. Camilla's moeder Edoarda Crociani en BNP zijn als (oud-)trustbeheerders veroordeeld tot terugbetaling van de miljoenen. De bank deed dat, maar wil sindsdien schade verhalen bij bedrijven van de Crociani's.
 
Dat proces verloopt moeizaam. Volgens de Crociani's is BNP verantwoordelijk voor alle schade omdat de bank het plan zou hebben geopperd truststructuren te veranderen, om zo meer inkomsten te genereren. In een interview met het FD vorig jaar omschreef Camilla het handelen van de bank als 'een kwaadaardige truc'.
 
Hoewel Camilla geen bestuurder was van de familietrust, is zij op Curaçao persoonlijk aansprakelijk gesteld voor een nog nader te bepalen hoeveelheid schade van BNP. Dat is in beginsel niet hetzelfde bedrag als de megaclaim die, mede door juridische kosten, dagelijks oploopt.
 
De rechter in Curaçao vonniste vorig jaar dat Camilla onrechtmatig handelde door schilderijen te kopen van haar moeder, waarmee verhaalsmogelijkheden van BNP zijn gefrustreerd. De bank vermoedt dat de verkoopprijzen 50% onder taxatiewaarde liggen. Tegen het vonnis loopt hoger beroep.
 
Boete van twee miljoen pond
De prinses ontkent alle aantijgingen. Voor de rechter in Jersey stelde Camilla niet te weten waar kunstwerken, waaronder een Paul Gauguin van $66 mln, nu zijn. Vragen over mogelijk geantedateerde koopdocumenten vond ze verwarrend, en ze gaf 'adviseurs' de schuld. De rechter achtte de verklaring ongeloofwaardig, en legde Camilla een boete van twee miljoen pond op.
 
Opmerkelijk is dat Camilla tegenover de rechter stelde dat ze 'iedere penny' heeft verloren aan het gevecht met BNP, en nu 'leeft van' haar man. De rechter zag dat anders: die wees op het bestaan van onder meer een dividendstroom van ruim €100 mln. Ook wordt opgemerkt dat de woordvoerder van Camilla zegt dat de prinses de 'intentie heeft' de boete te betalen, en verwacht dit bedrag terug te krijgen wanneer haar beroep slaagt.
 
Inzage geven
Onduidelijk is hoeveel vermogen de familie Crociani heeft. BNP zegt dat het om 'een significant fortuin' van 'honderden miljoenen dollars' gaat. Een deel zit in Nederlandse bv's, en Croci International nv (op Curaçao). Dat bedrijf mag van de rechter op Curaçao door BNP worden verkocht. In december is in kort geding bepaald dat Camilla, haar moeder en United Trust inzage moeten geven in de papieren van dat bedrijf.
 
'Conform beleid' voldoet UT altijd aan vonnissen, zegt Van Hees. Hij wijst erop dat een trustkantoor niet vrijwillig klantbescheiden aan derden kan afgeven, waardoor een beslissing van de rechter nodig is. Van Hees benadrukt dat BNP geen aansprakelijkheidsprocedure is gestart tegen UT, en de rechter heeft aangenomen dat zijn cliënt een 'zuivere derde' is in het conflict.
 
UT is eigendom van de Nederlander Gregory Elias, bekend vanwege zijn optreden in de parlementaire mini-enquête naar aanleiding van de Panama Papers. Elias stelde destijds dat hij niets illegaals doet, enkel cliënten helpt om belasting te 'besparen'.
 
Fd
 

Lawyer Roeland Zwanikken considers legal action against ABN AMRO Bank

THE HAGUE--Attorney-at-law Roeland Zwanikken at St. Maarten’s BZSE law office is considering legal action against the intention of the Dutch ABN AMRO Bank to close the bank accounts of its clients in the Dutch Caribbean.

Fiscaal onderzoek bij notariskantoren vinden doorgang

In het Antilliaans Dagblad: Fiscaal onderzoek bij notariskantoren
WILLEMSTAD – De fiscale onderzoeken bij de notarissen vonden en vinden, ondanks de beperkingen van Covid-19, weer doorgang en de medewerking aan de kant van notarissen en adviseurs is daarbij ‘over het algemeen goed’.

Juridische miljoenenstrijd tussen BNP Paribas en Italiaanse prinses verhardt

  • Bezit van Italiaanse Crociani-familie op Curaçao mag van rechter worden verkocht
  • De Crociani's ruziën al jaren met BNP Paribas over een claim van $100 mln
  • Curaçaos trustkantoor United Trust heeft 'geen enkele relatie meer' met Camilla Crociani
Een Italiaanse prinses met zakelijke belangen in Nederland heeft het onderspit gedolven bij diverse rechtbanken in een langslepend conflict met zakenbank BNP Paribas.