UoC gaat in beroep tegen vonnis ex-rector magnificus Miguel Goede

WILLEMSTAD - WILLEMSTAD — De Universiteit van Curaçao (UoC) gaat in beroep tegen het vonnis van rechter Beukenhorst. Afgelopen maandag oordeelde de rechter dat de universiteit aan ex-rector magnificus Miguel Goede een schadevergoeding moet betalen.

Advocaten argwanend over instemming kabinet met onafhankelijke toets bij tappen

THE NETHERLANDS - Het voornemen van het kabinet om het afluisteren van advocaten door inlichtingen- en veiligheidsdiensten te onderwerpen aan een onafhankelijke toets, vervult enkele betrokken advocaten zowel met blijdschap als enig argwaan.

Kloof tussen wetgeving en praktijk

WILLEMSTAD/PHILIPSBURG - Willemstad/Philipsburg – De wetgeving om corruptie tegen te gaan is er wel, maar Sint Maarten doet te weinig om deze na te leven. Dat is een van de belangrijkste conclusies uit de ‘National Integrity System Assessment’ van Transparency International (TI) uitgevoerd op Sint Maarten.

disclaimer | privacy
© Dutch Caribbean Legal Portal | Website by Blinq Web Studio