Hof wil meer lokale rechters

WILLEMSTAD — Het Gemeenschappelijk Hof van Justitie streeft niet een volledige Caribisering na van het instituut. Wel wordt ingezet op meer lokale rechters.

Gelijkstelling Curacaose havo- en vwo-diploma's

WILLEMSTAD - De Nederlandse minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft begin oktober aan de Curaçaose minister van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport een brief gestuurd dat zij de gelijkstelling van de Curaçaose havo- en vwo-diploma’s continueert indien de minister van OWCS vóór 1 januari 2016 bevestigt dat de Curaçaose regelgeving zodanig is aangepast dat de aanscherpingen per examenjaar 2016 voor het havo c.q. 2017 voor het vwo van toepassing zullen zijn.

'Tijd niet rijp voor beëindiging Rijkswetten’

WILLEMSTAD — De Evaluatiecommissie Rijkswetten acht de tijd niet rijp om beëindiging van deze wetten serieus te overwegen. Zij vindt dat de Rijkswetten thans moeten worden gehandhaafd.
disclaimer | privacy
© Dutch Caribbean Legal Portal | Website by Blinq Web Studio