Openbaar Ministerie (OM) - Parket PG Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Sint Eustatius, Saba

Phone: +599 9 4342100
Fax: +5999 4613786
Website: http://www.openbaarministerie.org
Country: Curacao
Street: Wilhelminaplein 14-16
City: Willemstad
Email: parket.pg@OMCarib.org
Description:

Wetgeving:

Rijkswet van 7 juli 2010 tot regeling van de inrichting, de organisatie en het beheer van de openbare ministeries van Curaçao, van Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba en de samenwerking daartussen (Rijkswet openbare ministeries van Curaçao, van Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba) >> download hier

 

Samenwerking
Het Koninkrijk der Nederlanden is verantwoordelijk voor het waarborgen van de mensenrechten, de rechtszekerheid en een betrouwbaar bestuur voor alle landen binnen het Koninkrijk. Daarom ondersteunt Nederland de rechterlijke macht in het Caribisch deel van het Koninkrijk en draagt Nederland bij aan de instandhouding van de kustwacht in het Caribisch gebied en het Recherche Samenwerkingsteam (RST).
    •    Rechtspraak
    •    Kustwacht
    •    Recherche Samenwerkingteam (RST)
    •    Samenwerkingsprogramma’s
    •    Fondsen
    •    Financiële steun Sint Maarten

 

Rechtspraak
Gemiddeld zendt Nederland 22 rechters en 10 officieren van Justitie uit naar het Caribische deel van het Koninkrijk. Zij geven bijstand en advies aan het Openbaar Ministerie en bij het Gemeenschappelijk Hof van Justitie. Met deze samenwerking wil Nederland de kwaliteit van de rechtspraak verbeteren.

Kustwacht
De Kustwacht voor het Koninkrijk der Nederlanden in het Caribisch gebied is een samenwerkingsverband tussen Nederland, Aruba, Sint Maarten en Curaçao. De taken van de Kustwacht zijn;
    •    opsporing en toezicht: drugsbestrijding, grensbewaking, douanetoezicht op zee, milieu- en visserijtoezicht en toezicht op de veilige scheepvaart.
    •    dienstverlening: continue bezetting Redding- en Coördinatiecentrum (RCC), afhandelen van maritieme nood-, spoed- en veiligheidsradiocommunicatie, search and rescue (SAR) en het ondersteunen van maritieme rampenplannen.

 

Recherche Samenwerkingteam (RST)
De hoofdtaak van het RST is de bestrijding van grensoverschrijdende en georganiseerde criminaliteit in het Caribisch deel van het Koninkrijk Het RST handelt ook rechtshulpverzoeken af en ondersteunt de recherchediensten van de politiekorpsen van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en de BES. Het RST heeft vestigingen in Aruba, Curaçao en Sint Maarten en opereert onder gezag van het lokale Openbaar Ministerie. Het team bestaat uit ongeveer 100 politiemensen.

 

Samenwerkingsprogramma’s
Nederland draagt financieel bij aan de ontwikkeling van de voormalige Nederlandse Antillen door middel van samenwerkingsprogramma’s. De programma’s richten zich op de ontwikkeling van bestuur, onderwijs, rechtshandhaving en op sociaal-economische ontwikkeling. Daarnaast hebben de eilanden elk een samenwerkingsprogramma dat gericht is op non-gouvernementele organisaties (NGO’s). Deze organisaties zetten zich in voor maatschappelijk belang, zoals mensenrechten of armoedebestrijding.

 

Fondsen
De financiering van de samenwerkingsprogramma’s vindt plaats via 3 fondsen:
    •    De Stichting Ontwikkeling Nederlandse Antillen beheert de Nederlandse ontwikkelingsgelden die zijn bedoeld voor de uitvoering van de overheidsprogramma’s in de voormalige Nederlandse Antillen op het gebied van bestuur, onderwijs, rechtshandhaving en op sociaal-economische ontwikkeling. Nederland levert tot eind 2012 een bijdrage aan de uitvoering van deze programma’s .
    •    De Antilliaanse Mede Financierings Organisatie beheert de Nederlandse ontwikkelingsgelden die zijn bedoeld voor de NGO’s in de Caribische landen en gemeenten. Nederland draagt tot eind 2012 jaarlijks bij aan dit fonds. De AMFO ziet toe op een effectieve besteding van de ontwikkelingsgelden en heeft daarbij als prioriteit de verbetering van het toekomstperspectief van de jeugd.
    •    Tot voor kort droeg Nederland ook bij aan de ontwikkeling van Aruba via het Fondo Desaroyo Aruba. De Nederlandse bijdrage aan dit fonds is vanaf 2010 gestopt. De uitvoering van de programma’s die uit het fonds worden gefinancierd is nog gaande.

 

Financiële steun Sint Maarten
Sint Maarten moet een heel nieuw overheidsapparaat opbouwen en heeft dringend behoefte aan ervaren personeel voor onder andere de politie, de gevangenis en de immigratiedienst. Nederland steunt Sint Maarten door geld te geven voor het aantrekken van personeel van buiten het eiland. De financiële hulp duurt tot 1 november 2013. Dit staat in de samenwerkingsovereenkomst tussen Nederland en Sint Maarten die op 4 april 2011 is ondertekend door beide landen.

Powered by Sigsiu.NET

Lawyer Roeland Zwanikken considers legal action against ABN AMRO Bank

THE HAGUE--Attorney-at-law Roeland Zwanikken at St. Maarten’s BZSE law office is considering legal action against the intention of the Dutch ABN AMRO Bank to close the bank accounts of its clients in the Dutch Caribbean.

Fiscaal onderzoek bij notariskantoren vinden doorgang

In het Antilliaans Dagblad: Fiscaal onderzoek bij notariskantoren
WILLEMSTAD – De fiscale onderzoeken bij de notarissen vonden en vinden, ondanks de beperkingen van Covid-19, weer doorgang en de medewerking aan de kant van notarissen en adviseurs is daarbij ‘over het algemeen goed’.

Juridische miljoenenstrijd tussen BNP Paribas en Italiaanse prinses verhardt

  • Bezit van Italiaanse Crociani-familie op Curaçao mag van rechter worden verkocht
  • De Crociani's ruziën al jaren met BNP Paribas over een claim van $100 mln
  • Curaçaos trustkantoor United Trust heeft 'geen enkele relatie meer' met Camilla Crociani
Een Italiaanse prinses met zakelijke belangen in Nederland heeft het onderspit gedolven bij diverse rechtbanken in een langslepend conflict met zakenbank BNP Paribas.