Bar Association Curacao

Phone: +5999 461 3083 / 463 4236
Website: www.ordevanadvocaten.cw
Country: Curacao
Street: Wilhelminaplein 4
Description:

 

 

Organisatie

 

De Orde van Advocaten Curaçao werd opgericht in 1977 en is een vereniging voor advocaten die werkzaam zijn op Curaçao. De Orde is een vereniging met rechtspersoonlijkheid aan wie geen verordenende bevoegdheden toekomen. Het lidmaatschap van de Orde van Advocaten is ook niet verplicht voor advocaten. 

 

Inschrijving bij het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van de Nederlandse Antillen en Aruba is wel verplicht. Op het tableau van het Hof zijn 275 advocaten inge-schreven. Circa 150 hiervan zijn werkzaam op Curaçao.

 

De vereniging heeft als doel de rechtsbedeling en de rechtszekerheid in de Nederlandse Antillen te bevorderen. Zij wil dit bereiken door steun en voorlichting te geven aan degenen die de rechtspraktijk beoefenen.

 

Ook de behartiging van de belangen van haar leden bij alle daartoe aangewezen instanties staat hoog in het vaandel, evenals de bevordering van saamhorigheid onder haar leden.

Verder streeft de Orde naar het doen van publicaties, bevordering van de ethiek en de rechtswetenschap onder haar leden en het samenwerken met andere organisaties die gelijksoortige doelen nastreven.

 

 
 
 

 

Het bestuur

Deken: mr. Rogier van den Heuvel (EKD) deken@ordevanadvocaten.cw

Vice-deken: Mw. mr. Marie-Jose Eisden  ( Eisden Law ) vicedeken@ordevanadvocaten.cw

Penningmeester: Mw. mr. Kimberley de I’Isle (KDL Legal B.V.) penningmeester@ordevanadvocaten.cw

Secretaris: Mw. mr. Karina Keizer  (Ox & Wolf) secretaris@ordevanadvocaten.cw


De Leden

 

De Orde van Advocaten heeft gewone leden, geassocieerde leden, buiten gewone leden en ereleden.

De algemene ledenvergadering beslist over de toelating van nieuwe leden en aan een toelating kunnen voorwaarden worden verbonden.

Advocaten die bij het Hof van Justitie van de Nederlandse Antillen zijn ingeschreven, het vrije beroep van advocaat uitoefenen en op Curaçao woonachtig zijn, kunnen worden ingeschreven als gewoon lid.

Gewone leden hebben stemrecht in de algemene ledenvergaderingen, mits zij aan hun financiële verplichtingen hebben voldaan.

 

Geassocieerde leden zijn advocaten die niet op Curaçao wonen, maar wel voldoen aan de vereisten voor het gewone lidmaatschap en in de Nederlandse Antillen woonachtig zijn. Zij hebben geen stemrecht maar kunnen te allen tijde worden gehoord. Zij hebben als toehoorder vrije toegang tot de algemene ledenvergaderingen.

 

Buitengewone leden kunnen toegelaten worden, als ze bij de rechtspraktijk betrokken zijn, maar niet aan de vereisten voor het lidmaatschap voldoen. Zij hebben geen stemrecht maar kunnen tijdens ledenvergaderingen wel worden gehoord. Ook buitengewone leden hebben toegang tot de algemene ledenvergaderingen.

 

Ereleden zijn meerderjarige natuurlijke personen of rechtspersonen die vanwege hun verdiensten voor het doel dat de vereniging zich stelt, als zodanig door de algemene ledenvergadering zijn geaccepteerd. Zij hebben geen stemrecht maar kunnen wel worden gehoord. Ook zij hebben toegang tot de algemene ledenvergaderingen.

 

 

Powered by Sigsiu.NET

Lawyer Roeland Zwanikken considers legal action against ABN AMRO Bank

THE HAGUE--Attorney-at-law Roeland Zwanikken at St. Maarten’s BZSE law office is considering legal action against the intention of the Dutch ABN AMRO Bank to close the bank accounts of its clients in the Dutch Caribbean.

Fiscaal onderzoek bij notariskantoren vinden doorgang

In het Antilliaans Dagblad: Fiscaal onderzoek bij notariskantoren
WILLEMSTAD – De fiscale onderzoeken bij de notarissen vonden en vinden, ondanks de beperkingen van Covid-19, weer doorgang en de medewerking aan de kant van notarissen en adviseurs is daarbij ‘over het algemeen goed’.

Juridische miljoenenstrijd tussen BNP Paribas en Italiaanse prinses verhardt

  • Bezit van Italiaanse Crociani-familie op Curaçao mag van rechter worden verkocht
  • De Crociani's ruziën al jaren met BNP Paribas over een claim van $100 mln
  • Curaçaos trustkantoor United Trust heeft 'geen enkele relatie meer' met Camilla Crociani
Een Italiaanse prinses met zakelijke belangen in Nederland heeft het onderspit gedolven bij diverse rechtbanken in een langslepend conflict met zakenbank BNP Paribas.