Public Prosecutor institutes examination into leaking of confidential information

WILLEMSTAD - In the past months there were frequently reports in the media that concern confidential information about private persons, coming from public services.

Het Openbaar Ministerie van Curacao wijst er op dat het in beginsel strafbaar is om (staats)geheime of vertrouwelijke informatie naar buiten te brengen.

Tevens wijst het Openbaar Ministerie erop dat het (laten) lekken van niet veredelde (ongeverifieerde) vertrouwelijke informatie verwarring kan scheppen in de samenleving, destabiliserend kan werken voor overheidsorganisaties en kan leiden tot aantasting van de geloofwaardigheid en uitstraling van het Land Curacao.

Ook kan het op deze wijze naar buiten brengen van ongeverifieerde informatie eventuele strafrechtelijke onderzoeken bemoeilijken.

Naar aanleiding van het lekken van vertrouwelijke gegevens zijn er, daar waar aangifte of klacht is gedaan, bij het Openbaar Ministerie een aantal strafrechtelijke onderzoeken gestart.

In artikel 104c van het oude wetboek van strafrecht evenals in artikel 2:11 van het nieuwe wetboek van strafrecht wordt reeds het onbevoegd bemachtigen van een staatsgeheim bestraft met een gevangenisstraf van ten hoogste 6 jaren of geldboete van 100.000,- gulden. Wanneer het feit gepleegd wordt door een ambtenaar, kan de gevangenisstraf met een derde worden verhoogd.

In artikel 285 van het oude wetboek van strafrecht wordt de schending van een (ambts)geheim gestraft met een gevangenisstraf van ten hoogste 6 maanden of geldboete van ten hoogste naf. 600.- In artikel 2:232 van het nieuwe wetboek van strafrecht is deze straf zelfs verhoogd naar een jaar, of een geldboete van 10.000,- Het gaat hierbij om vertrouwelijke of privacygevoelige gegevens.

7 March 2012

 

 

Lawyer Roeland Zwanikken considers legal action against ABN AMRO Bank

THE HAGUE--Attorney-at-law Roeland Zwanikken at St. Maarten’s BZSE law office is considering legal action against the intention of the Dutch ABN AMRO Bank to close the bank accounts of its clients in the Dutch Caribbean.

Fiscaal onderzoek bij notariskantoren vinden doorgang

In het Antilliaans Dagblad: Fiscaal onderzoek bij notariskantoren
WILLEMSTAD – De fiscale onderzoeken bij de notarissen vonden en vinden, ondanks de beperkingen van Covid-19, weer doorgang en de medewerking aan de kant van notarissen en adviseurs is daarbij ‘over het algemeen goed’.

Juridische miljoenenstrijd tussen BNP Paribas en Italiaanse prinses verhardt

  • Bezit van Italiaanse Crociani-familie op Curaçao mag van rechter worden verkocht
  • De Crociani's ruziën al jaren met BNP Paribas over een claim van $100 mln
  • Curaçaos trustkantoor United Trust heeft 'geen enkele relatie meer' met Camilla Crociani
Een Italiaanse prinses met zakelijke belangen in Nederland heeft het onderspit gedolven bij diverse rechtbanken in een langslepend conflict met zakenbank BNP Paribas.