'Bientu’ op agenda justitieoverleg Aruba

'Bientu', het Curaçaose onderzoek naar mogelijke fraude- en witwaspraktijken door de lokale loterijbaas Robertico ‘Robbie’ dos Santos, komt ter sprake tijdens het halfjaarlijkse justitieel vierlandenoverleg op Aruba in juni.

Nederland wil ‘herbevestigen’ dat justitieministers in het Koninkrijk zich aan ‘gangbare gedragscodes’ houden. Interventie in lopend strafrechterlijk onderzoek, zoals de Curaçaose Justitieminister Elmer Wilsoe doet in Bientu, past daar niet bij. Nederland hekelt dat Wilsoe’s handelwijze ‘de schijn van belangenverstrengeling wekt’ en ‘het aanzien van het Koninkrijk schaadt op internationaal niveau – en wel bij de belangrijke geopolitieke partner de Verenigde Staten’.
 
‘Ongestoord’
 De insteek van Nederland om Bientu op de agenda te plaatsen op Aruba blijkt naar verluidt uit de woorden van Justitieminister Liesbeth Spies na afloop van de Rijksministerraad op vrijdag 11 mei 2012: “Nederland gaat er vanuit dat het Bientu-onderzoek ongestoord verder gaat.” Het is niet duidelijk wat Nederland zal doen als Wilsoe met de ‘gangbare gedragscode’ blijft breken.
 
Procureur-generaal Dick Piar, die zondag 13 mei 2012 voor werk naar Nederland vertrok, geniet ‘geen enkel vertrouwen’ van Wilsoe. De PG zou volgens Wilsoe verkeerde informatie over Bientu verstrekken, misleidend zijn over het aantal beslagen in de zaak Bientu, rechterlijke bevelen niet uitvoeren en het ministerieel gezag ondermijnen.
 
Volgens Wilsoe moest het OM nooit aan een onderzoek naar de handel en wandel van Dos Santos zijn begonnen “omdat de Directeur der Belastingen geen fiscaal onderzoek is begonnen tegen de loterijbaas en dus ook geen onderzoek heeft overgedragen aan het OM”.
 
Ondemocratisch’
 Wilsoe hekelt in een relaas aan de Staten van Curaçao over de zaak Bientu dat hij instructies aan het Openbaar Ministerie over individuele strafrechterlijke onderzoeken ter goedkeuring aan de rechter moet voorleggen. Deze procedure, die in de consensusrijkswet voor Openbaar Ministeries is opgenomen, ervaart de PS-bestuurder als ‘ondemocratisch’: “de Arubaanse en de Nederlandse Justitieministers kunnen wél rechtstreeks aanwijzingen geven”.
 
De Curaçaose minister wil daarom “op zeer korte termijn met een wetsvoorstel komen om de consensusrijkswetten die op 10-10-’10 van kracht werden en de democratie van Curaçao ondermijnen, op te heffen. Toch was Wilsoe zelf medeondertekenaar van onder meer deze consensusrijkswet op 9 september 2010. Spies’ woordvoerder Thijs Manten brengt in een korte reactie in de herinnering dat “consensusrijkswetten niet eenzijdig kunnen worden opgeheven”.

(RNW)

Lees ook: Memo Wilsoe aan de Staten (11 mei 2012) - (1.3mb, pdf)
 

Raad van Advies op bezoek bij de Gouverneur

WILLEMSTAD – De Gouverneur, Hare Excellentie Lucille George-Wout, onderhoudt regelmatig contact met de Raad van Advies in haar hoedanigheid als voorzitter van de Raad.

Wet Openstelling huwelijk ingediend bij Curaçaos Parlement

WILLEMSTAD – De Curacaose parlementariërs Giselle Mac William en Stephen Walroud hebben bij de Staten van Curacao een wetsvoorstel Aanpassing wettelijk huwelijk ingediend.

Alle vestigingen Hof van Justitie vrijdag 31 mei 2019 gesloten

Alle vestigingen van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie (op Aruba, Curaçao, Sint Maarten en Bonaire) zijn de dag na Hemelvaart, vrijdag 31 mei 2019, gesloten.