KvK tegen wijziging regeling vennootschappen

PHILIPSBURG — De Kamer van Koophandel en Nijverheid van St. Maarten heeft de Statenleden aanbevolen de voorgestelde wijziging van de juridische regeling van vennootschappen in het Burgerlijk Wetboek van de hand te wijzen.

Als argument wordt aangehaald dat vijf maanden geleden in Nederland een soortgelijke regeling is geschrapt, gebaseerd op de nadelen voor de handel.

KvK-voorzitter Arthur Bute en ondervoorzitter Ludwig Quenniche verklaarden onlangs tijdens een hoorzitting van de Centrale Commissie dat het accent diende te worden gelegd op aanpassingen in de verouderde wetten voor eenmanszaken.

Statenvoorzitter Gracita Arrindell haalde aan dat de Nederlandse beslissing in overweging was genomen door minister van Justitie Roland Duncan. Hij had de Staten ingelicht dat het concept niet kon worden gezien als een kopie van de Nederlandse regeling. De Statenleden moeten beslissen over toekomstige stappen, terwijl hoorzittingen in het kader van de wijziging van het Burgerlijk Wetboek worden afgerond.

Met de voorgestelde wijzigingen in het Burgerlijk Wetboek tracht men te komen tot vastgestelde richtlijnen voor alle vennootschappen. Hiermee moeten verschillende verouderde wetgevingen voor de oprichting van vennootschappen door bedrijven worden vervangen.

De voorzitter van de regionale vereniging van notarissen, Henry Parisius, had de Statenleden eerder dit jaar ingelicht dat de notarissen voorstander zijn van veranderingen, die als gevolg een aan de tijd aangepast Burgerlijk Wetboek hadden en dat alle regelingen voor vennootschappen onder één parapluwet moesten worden ondergebracht. Parisius merkte op dat toen dergelijke veranderingen werden voorgesteld in Nederland, notarissen en advocaten voorstanders waren geweest van de veranderingen.

Raad van Advies op bezoek bij de Gouverneur

WILLEMSTAD – De Gouverneur, Hare Excellentie Lucille George-Wout, onderhoudt regelmatig contact met de Raad van Advies in haar hoedanigheid als voorzitter van de Raad.

Wet Openstelling huwelijk ingediend bij CuraƧaos Parlement

WILLEMSTAD – De Curacaose parlementariërs Giselle Mac William en Stephen Walroud hebben bij de Staten van Curacao een wetsvoorstel Aanpassing wettelijk huwelijk ingediend.

Alle vestigingen Hof van Justitie vrijdag 31 mei 2019 gesloten

Alle vestigingen van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie (op Aruba, Curaçao, Sint Maarten en Bonaire) zijn de dag na Hemelvaart, vrijdag 31 mei 2019, gesloten.