Dutch MBA starts on Curaçao

WILLEMSTAD — After Suriname, students can now follow a complete Dutch MBA on the former Netherlands Antilles. On 26 October Business School Nederland (BSN) will start the complete NVAO accredited Action Learning MBA on Curaçao.

After an extensive international expansion of BSN the past years the time has come to add Curaçao, said BSN-founder Dick Gerdzen. The Action Learning MBA distinguishes itself from traditional MBA’s by focusing on concrete problems that the business community and the government run into. During the MBA these problems are tackled with assistance of senior consultants in project form. Gerdzen: “I’ve been living on Curaçao since 1993 and I’ve seen that the local business community and the government could certainly benefit from a similar concrete approach.”

To contribute substantially to this the Dick Gerdzen Foundation donate over 800,000 guilders on scholarships for local students. “For too many managers with a good potential the costs for a good MBA is an unbridgeable barrier to take part in the program. I want to remove that barrier as much as possible”, said Gerdzen. Residents of the former Netherlands Antilles with a Bachelor degree – or an equivalent of this –, who have a management or management-trainee position, qualify for this scholarship.

 

Nederlandstalige top-MBA start op Curaçao

WILLEMSTAD — In navolging van Suriname, kunnen studenten op de voormalige Nederlandse Antillen nu ook een volledig Nederlandstalige MBA volgen. Business School Nederland (BSN) start op 26 oktober aanstaande op Curaçao met de volledig NVAO geaccrediteerde Action Learning MBA.

De laatste jaren is BSN bezig geweest met een flinke internationale uitbreiding. Volgens BSN-oprichter Dick Gerdzen is de tijd nu rijp om Curaçao hieraan toe te voegen.

De Action Learning MBA onderscheidt zich van traditionele MBA’s, door zich te richten op concrete problemen waar het bedrijfsleven en de overheid tegenaan lopen. Tijdens de MBA worden deze problemen met ondersteuning van senior-consultants in projectvorm aangepakt. Gerdzen: “Sinds 1993 woon ik op Curaçao en ik heb gezien dat het bedrijfsleven en de overheid alhier veel baat zouden kunnen hebben bij een dergelijke concrete aanpak.”

Om hieraan een wezenlijke bijdrage te leveren stelt de Dick Gerdzen Foundation voor meer dan 800.000 gulden aan beurzen beschikbaar voor lokale studenten. “Voor teveel managers met een goed potentieel zijn de kosten voor een goede MBA een onoverbrugbare barrière om daadwerkelijk aan het programma deel te nemen. Die barrière wil ik zoveel mogelijk wegnemen”, zegt Gerdzen. In aanmerking voor deze beurs komen inwoners van de voormalige Nederlandse Antillen in bezit van een Bachelor graad – of een equivalent hiervan – die werkzaam zijn in een management- of management-traineepositie.
 

COCI tables anti-money-laundering legislation concerns with Minister

PHILIPSBURG--The St. Maarten Chamber of Commerce and Industry (COCI) tabled its concerns on the proposed changes to the law relating to the Caribbean Financial Action Task Force (CFATF) recommendations and, in particular, the articles of the law related to COCI’s functioning, during a meeting with Justice Minister Cornelius de Weever and his legal advisers on August 19.

Detentie chauffeur dodelijk ongeluk Curacao verlengd

WILLEMSTAD - De detentie van de chauffeur die afgelopen vrijdag een dodelijk ongeluk veroorzaakte is verlengd.

Braziliaanse uitwisselingskandidaten Rotary Club bezoeken Hof Curacao

WILLEMSTAD – Onlangs heeft de vicepresident van het Hof, mr. Mauritsz de Kort, samen met rechter mr. Sigmar Carmelia twee uitwisselingskandidaten uit Brazilië ontvangen.