Waarnemend senior juridisch medewerker AG

 
Het Openbaar Ministerie (OM) in het Caribisch gebied bestaat uit de parketten Curaçao, Sint Maarten en Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Het is belast met de strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde en met andere bij de wet vastgestelde taken op deze eilanden, zoals de opsporing en vervolging van strafbare feiten en het toezicht op de tenuitvoerlegging van rechterlijke beslissingen.
 
Aan het hoofd van het OM staat de procureur-generaal (PG). De organisatie van het Parket van de PG, met een vestiging op Curaçao en een op Sint Maarten, bestaat uit een aantal afdelingen waaronder het Bureau van de Advocaat-Generaal. Het Bureau van de Advocaat-Generaal draagt zorg voor de behandeling van appelzaken (hoger beroep) bij het Hof. Tevens is het bureau AG, in samenspraak met de hoofdofficieren, belast met de ontwikkeling van kennis en kwaliteit bij de eerste lijn parketten en het Parket PG.
 
Voor het bureau AG zijn wij per 1 februari 2020 voor een periode van drie jaar op zoek naar een:
 
waarnemend senior juridisch medewerker AG
 
Jouw bijdrage
Als senior juridisch medewerker AG bereid je strafzaken voor ter behandeling in hoger beroep en in de raadkamer. Zo analyseer je en bereid je raadkamer- en strafzaken voor op juridische merites in tweede instantie en ook voorlopige hechtenis, klachten over niet-vervolging, bezwaarschriften tegen dagvaardingen, bezwaarschriften betreffende voorwaardelijke invrijheidstellingen, toetsingsprocedure levenslang gestraften, verzoeken om schadevergoeding en strafrechtelijke kortgedingen. Je concipieert het requisitoir van de advocaat-generaal voor een onderbouwde standpuntinname tijdens het onderzoek ter terechtzitting en raadkamerzittingen in hoger beroep. Ook begeleid en toets je de administratief juridische, logistieke en organisatorische voorbereiding en nazorg van de appelbehandeling, resumeer je de feiten, de onderzoeksresultaten en het zaaksverloop en verstrek je informatie van inhoudelijke en procedurele aard aan danwel het corresponderen met belanghebbenden over in behandeling zijnde zaken.
 
Tevens voer je juridisch specialistische (advies)werkzaamheden uit door o.a. het opstellen van specialistische adviezen, conclusies naar aanleiding van bezwaren in het kader van de voorwaardelijke invrijheidstelling en naar aanleiding van andere vraagstukken inzake de executie van strafvonnissen e.o. in het kader van het vreemdelingenrecht (LTU) en naar aanleiding van (LAR)bezwaarschriftprocedures tegen de uitzetting van vreemdelingen. En ook het bijdragen aan het OM-standpunt (openbare orde belang) in zaken betreffende de toepassing van de Rijkswet op het Nederlanderschap, bijdragen en adviseren bij een civiele enquête zoals bedoeld in het Burgerlijk Wetboek en het deelnemen aan het recherche-overleg en het ‘gevoelige zaken’-overleg
betreffende kritieke onderzoeken en zaken met een hoog afbreukrisico.
 
Ook lever je een bijdrage aan de kennis- en kwaliteitsbevordering binnen (en buiten) het OM.
 
Jouw profiel
Je beschik over een academisch werk- en denkniveau op basis van een afgeronde wo rechtenstudie met meerdere jaren relevante werkervaring en heb je gedegen kennis van het straf- en procesrecht, zowel nationaal als Nederlands en Europees. Je hebt diepgaande theoretische kennis - al dan niet verkregen middels on-the-job training en permanente educatie met betrekking tot juridische aspecten, het bijhouden van literatuur en jurisprudentie en het volgen van ontwikkelingen op het gebied van strafzaken - van het vakgebied, waarbij inzicht is vereist in complexe juridische, sociale, internationale en organisatorische aangelegenheden in een bredere context dan allen het eigen werkterrein.
 
Daarnaast heb je inzicht in vraagstukken en problemen die zich op andere werkterreinen afspelen, waarbij een multidisciplinaire oriëntatie wordt verlangd. Je bent vaardig in het analyseren en adviseren over complexe e.o. gevoelige zaken, in het individueel en in teamverband tot stand brengen van resultaten alsmede zaken op communicatief gebied te beargumenteren, te adviseren en standpunten toe te lichten.
 
Tevens ben je in staat om je in een complex krachtenveld staande te houden, rekening houdend met de verschillende belangen en in verbinding met de interne als externe ketenpartners. Competenties als stressbestendig, proactief, zelfstandig, daadkrachtig, resultaatgericht en praktisch ingesteld zijn jou niet onbekend. Ook ben je sociaal, flexibel en beschik je over uitstekende schriftelijke als mondelinge vaardigheden zowel in het Engels als in het Nederlands.
 
De selectie en het aanbod
Naast een aantal goede gesprekken maken een assessment, een referentie-en antecedentenonderzoek en medische keuring deel uit van de procedure. We bieden je een zelfstandige, uitdagende functie in een dynamische omgeving. De bezoldiging is afhankelijk van relevante kennis en ervaring, conform het Bezoldigingsregeling Ambtenaren.
 
Reageren
Stuur je brief met curriculum vitae vóór 1 februari aanstaande naar het OM, t.a.v. mw. C. Rojer, hoofd HR, via e-mailadres This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Voor meer informatie over de functie kan contact worden opgenomen met mw. L. Verlaan, senior juridisch medewerker AG, of de heer M. Angela, advocaat-generaal, via telefoonnummer (+599) 943 421 50.
 

Lawyer Roeland Zwanikken considers legal action against ABN AMRO Bank

THE HAGUE--Attorney-at-law Roeland Zwanikken at St. Maarten’s BZSE law office is considering legal action against the intention of the Dutch ABN AMRO Bank to close the bank accounts of its clients in the Dutch Caribbean.

Fiscaal onderzoek bij notariskantoren vinden doorgang

In het Antilliaans Dagblad: Fiscaal onderzoek bij notariskantoren
WILLEMSTAD – De fiscale onderzoeken bij de notarissen vonden en vinden, ondanks de beperkingen van Covid-19, weer doorgang en de medewerking aan de kant van notarissen en adviseurs is daarbij ‘over het algemeen goed’.

Juridische miljoenenstrijd tussen BNP Paribas en Italiaanse prinses verhardt

  • Bezit van Italiaanse Crociani-familie op Curaçao mag van rechter worden verkocht
  • De Crociani's ruziën al jaren met BNP Paribas over een claim van $100 mln
  • Curaçaos trustkantoor United Trust heeft 'geen enkele relatie meer' met Camilla Crociani
Een Italiaanse prinses met zakelijke belangen in Nederland heeft het onderspit gedolven bij diverse rechtbanken in een langslepend conflict met zakenbank BNP Paribas.