Officier in opleiding

Het Openbaar Ministerie (OM) van Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba, is belast met de strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde, waaronder de opsporing van strafbare feiten, de vervolging van strafbare feiten en toezicht op de uitvoering (executie) van strafvonnissen.
 
Voor het opleidingstraject tot (substituut) officier van justitie zijn wij op zoek naar kandidaten voor:
 
officier in opleiding (2fte)
 
De opleiding
De oio opleiding is de meest veelzijdige, grondige en uitdagende opleiding binnen het OM. De geselecteerde kandidaten worden voor de duur van de opleiding geplaatst op een van de parketten in Curaçao, Sint Maarten of Bonaire , Sint Eustatius en Saba. De (oio) opleiding leidt binnen minimaal twee jaar tot maximaal drie jaar op tot ‘substituut officier van justitie’ en beslaat een aantal opleidingsperioden.
Bij aanvang van de opleiding krijg je eerst een introductie op het parket en volgt er een kort opleidingstraject bij een Nederlands parket en zal het zittingsvaardigheidsbewijs gehaald moeten worden. Daarna wordt bij het toegewezen parket een basisopleiding gevolgd. Afhankelijk van de door de kandidaat reeds opgedane werkervaring bestaat de opleiding vervolgens uit meerdere stages bij, onder andere het Gemeenschappelijk Hof van Justitie, de politie en/of de advocatuur. Tot slot volgt de officier in opleiding een deel van de opleiding bij een ander parket in de Caribische regio een verdiepingstraject. Onderdeel van de opleiding zijn ook cursussen te volgen in Nederland, lokaal of regionaal.
Na het afronden van iedere opleidingsperiode van de opleiding vindt een beoordeling plaats aan de hand van tevoren vastgestelde criteria.
Indien alle onderdelen met succes worden afgerond, volgt benoeming tot substituut officier van justitie voor de duur van minimaal twee jaar en plaatsing op een van de parketten in Curaçao, Sint Maarten of Bonaire , Sint Eustatius en Saba. Dat kan een andere standplaats zijn dan waar de officier in opleiding gestart is of het verdiepingstraject heeft gevolgd.
 
Wij zoeken
Wij zoeken goede, integere juristen met of (aantoonbare) belangstelling voor de Caribische samenleving en de bestuurlijke context van de (ei)landen. Juristen die er elke dag opnieuw naar streven om samen met collega’s een substantiële bijdrage te leveren aan veiligheid in de regio. Een leergierige, nieuwsgierige persoonlijkheid, die eerst luistert en dan pas oordeelt. De oio is in staat zelfstandig zijn mening te vormen, is goed in staat dat oordeel onderbouwd te verdedigen, maar blijft ook bereid zijn mening te toetsen aan de feiten en (veranderde) omstandigheden. De oio is reflectief en kan op een professionele manier feedback geven en ontvangen. De oio beschikt over uitstekende verbale en schriftelijke communicatieve vaardigheden, zowel met collega’s en ketenpartners, als met verdachten en slachtoffers. Ook is de oio in staat om een stap achteruit te doen om het effect van ons werk op de samenleving te beschouwen, waarbij meer dan alleen juridische en feitelijke overwegingen worden meegenomen. De oio is analytisch sterk, flexibel en creatief. Een harde werker, stressbestendig, besluitvaardig en die goed zelfstandig en autonoom kan functioneren.
 
Om voor een van deze opleidingsplaatsen in aanmerking te komen gelden de volgende eisen:
- Bezit van de meestertitel of masters in het strafrecht, behaald binnen het Koninkrijk;
- Een verklaring van civiel effect kan overleggen;
- Bezit van de Nederlandse nationaliteit. (Kandidaten uit het Caribisch gebied of kandidaten die hun wortels hebben in het Caribisch gebied genieten de voorkeur);
- Aantoonbare affiniteit met het strafrecht;
- Ten minste vijf jaar tot acht jaar relevante juridische werkervaring na afstuderen als jurist, zowel binnen als buiten de Rechtspraak;
- Vloeiend in het Nederlands, in woord en geschrift. Goede kennis van het Papiaments en Engels strekt tot aanbeveling.
 
De selectie en het aanbod
Naast een aantal selectiegesprekken maken een assessment, een referentie-en antecedentenonderzoek en medische keuring deel uit van de procedure. Voor interne doorstromers vanuit het OM (senior parketsecretarissen) kunnen onder omstandigheden andere (verkorte) selectie- en opleidingseisen en andere aanstellingsvoorwaarden gelden.
 
Voorafgaand aan de opleiding worden met u afspraken op maat gemaakt met betrekking tot de plaats van het volgen van de opleiding en het opleidingstraject incl. stages (binnen het Koninkrijk).
Gedurende de opleiding is de arbeidsduur 39.5 uur per week en is de bezoldiging afhankelijk van relevante kennis en ervaring, conform het Bezoldigingslandsbesluit (P.B. 1998 no. 314), maximaal schaal 12.
Indien een onderdeel niet met succes wordt afgerond, kan eenmaal een verlenging worden aangeboden. Bij het niet succesvol afronden van een onderdeel of het niet succesvol afronden van de verlenging, wordt de opleiding, alsmede de dienstbetrekking / bezoldiging, beëindigd.
Na het succesvol doorlopen van de opleiding volgt benoeming voor twee jaar tot ‘substituut officier van justitie’ vallende onder de Rijkswet Openbare Ministeries en Rijksbesluit Rechtspositie leden OM.
 
Reageren
Solliciteer middels een brief met cv vóór 24 februari 2020 te richten aan het Parket Procureur Generaal t.a.v. mevrouw C. Rojer, hoofd HR, via e-mailadres: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Kijk op https://www.openbaarministerie.org/nl/organisatie/officier-in-opleiding voor meer informatie over de werving & selectieprocedure en het opleidingsprogramma. Voor aanvullende informatie kunt u contact opnemen met mevrouw C. Rojer via telefoonnummer (+599) 94 34 21 50. Voor functie-inhoudelijke informatie kunt u contact opnemen met de heer G. Schoop, officier van justitie, via telefoonnummer (+599) 94 34 21 00.
 

Lawyer Roeland Zwanikken considers legal action against ABN AMRO Bank

THE HAGUE--Attorney-at-law Roeland Zwanikken at St. Maarten’s BZSE law office is considering legal action against the intention of the Dutch ABN AMRO Bank to close the bank accounts of its clients in the Dutch Caribbean.

Fiscaal onderzoek bij notariskantoren vinden doorgang

In het Antilliaans Dagblad: Fiscaal onderzoek bij notariskantoren
WILLEMSTAD – De fiscale onderzoeken bij de notarissen vonden en vinden, ondanks de beperkingen van Covid-19, weer doorgang en de medewerking aan de kant van notarissen en adviseurs is daarbij ‘over het algemeen goed’.

Juridische miljoenenstrijd tussen BNP Paribas en Italiaanse prinses verhardt

  • Bezit van Italiaanse Crociani-familie op Curaçao mag van rechter worden verkocht
  • De Crociani's ruziën al jaren met BNP Paribas over een claim van $100 mln
  • Curaçaos trustkantoor United Trust heeft 'geen enkele relatie meer' met Camilla Crociani
Een Italiaanse prinses met zakelijke belangen in Nederland heeft het onderspit gedolven bij diverse rechtbanken in een langslepend conflict met zakenbank BNP Paribas.