Hof: verzoek advocate niet-ontvankelijk verklaard

WILLEMSTAD - De advocate van A.B.Q. (34) diende onlangs een verzoekschrift in gebaseerd op artikel 43 van het Wetboek van Strafvordering, om zo een voorwaardelijke invrijheidsstelling (VI) vervroegd voor haar client Q. te forceren.

 
De advocate eiste dat hij voor maart 2013 voorwaardelijk in vrijheid werd gesteld.
 
Q. werd bij onherroepelijk vonnis van 13 februari 2003 door het Gerecht in Eerste Aanleg van de Nederlandse Antillen veroordeeld tot gevangenisstraf voor de duur van 4 jaar. Bij Landsbesluit van 22 januari 2004 is aan Q. een voorwaardelijk gratie verleend en werd een gedeelte van zijn straf kwijtgescholden onder de voorwaarde dat hij zich gedurende 10 jaar niet naar de Nederlandse Antillen mocht terugkeren (de zogenaamde vreemdelingengratie).
 
Q. keerde echter wél terug naar Curacao en werd in 2007 opnieuw aangehouden en voor een nieuwe zaak tot een gevangenisstraf van 8 jaar en 11 maanden veroordeeld. Met deze veroordeling kwam de kwijtschelding van 2004 te vervallen en moet hij alsnog het kwijtgescholden deel van zijn eerdere straf uitzitten.
 
Het Hof (3 rechters) was met de Advocaat-Generaal van oordeel dat de advocate niet-ontvankelijk is in haar verzoek. Het verzoek strekt immers tot de voorwaardelijke invrijheidstelling (VI) van Q., en het Wetboek van Strafrecht (Sr) kent een regeling daarvoor (in paragraaf 3 van Titel II van het Eerste boek, artikelen 1:30 tot en met 1:40). Omdat de advocate niet de juiste wettelijke weg bewandelde werd zij niet-ontvankelijk verklaard in het verzoek.
 
Zij moet zich tot de Minister van Justitie wenden met haar verzoek tot voorwaardelijke invrijheidstelling, indien zij het niet eens is met zijn beslissing kan zij zich tot het Hof wenden om die beslissing te laten toetsen.
 
Gebaseerd hierop kwam het Hof maandag tot een niet-ontvankelijk verklaring. De gedetineerde komt dus vooralsnog niet eerder vrij.
 
(Openbaar Ministerie Curacao)

St. Maarten one step closer to averting FATF blacklisting

PHILIPSBURG--St. Maarten came one step closer to being compliant with the Financial Action Task Force (FATF) recommendations and avoiding being publicly listed as a jurisdiction with weak measures to combat money-laundering and terrorism-financing on Friday when Members of Parliament (MPs) unanimously passed the National Ordinance amending the Penal Code in connection with the implementation of some urgent international obligations.

CU wil wet tegen kindermishandeling BES-eilanden

BES EILANDEN - De ChristenUnie wil dat er een nieuwe wet komt tegen kindermishandeling op Bonaire, Sint Eustatius en Saba. De kleinste regeringspartij roept het kabinet op werk te maken van een wet die fysiek en psychisch geweld tegen kinderen ook op de BES-eilanden verbiedt.

Lawyers say the government's appeal in dump case is incomprehensible

PHILIPSBURG--There is still unlawful nuisance and the odour at the sanitary landfill must be removed. The Country St. Maarten considers itself committed to the Fire Suppression Plan but does not want to commit itself to a specific date.