Hof: verzoek advocate niet-ontvankelijk verklaard

WILLEMSTAD - De advocate van A.B.Q. (34) diende onlangs een verzoekschrift in gebaseerd op artikel 43 van het Wetboek van Strafvordering, om zo een voorwaardelijke invrijheidsstelling (VI) vervroegd voor haar client Q. te forceren.

 
De advocate eiste dat hij voor maart 2013 voorwaardelijk in vrijheid werd gesteld.
 
Q. werd bij onherroepelijk vonnis van 13 februari 2003 door het Gerecht in Eerste Aanleg van de Nederlandse Antillen veroordeeld tot gevangenisstraf voor de duur van 4 jaar. Bij Landsbesluit van 22 januari 2004 is aan Q. een voorwaardelijk gratie verleend en werd een gedeelte van zijn straf kwijtgescholden onder de voorwaarde dat hij zich gedurende 10 jaar niet naar de Nederlandse Antillen mocht terugkeren (de zogenaamde vreemdelingengratie).
 
Q. keerde echter wél terug naar Curacao en werd in 2007 opnieuw aangehouden en voor een nieuwe zaak tot een gevangenisstraf van 8 jaar en 11 maanden veroordeeld. Met deze veroordeling kwam de kwijtschelding van 2004 te vervallen en moet hij alsnog het kwijtgescholden deel van zijn eerdere straf uitzitten.
 
Het Hof (3 rechters) was met de Advocaat-Generaal van oordeel dat de advocate niet-ontvankelijk is in haar verzoek. Het verzoek strekt immers tot de voorwaardelijke invrijheidstelling (VI) van Q., en het Wetboek van Strafrecht (Sr) kent een regeling daarvoor (in paragraaf 3 van Titel II van het Eerste boek, artikelen 1:30 tot en met 1:40). Omdat de advocate niet de juiste wettelijke weg bewandelde werd zij niet-ontvankelijk verklaard in het verzoek.
 
Zij moet zich tot de Minister van Justitie wenden met haar verzoek tot voorwaardelijke invrijheidstelling, indien zij het niet eens is met zijn beslissing kan zij zich tot het Hof wenden om die beslissing te laten toetsen.
 
Gebaseerd hierop kwam het Hof maandag tot een niet-ontvankelijk verklaring. De gedetineerde komt dus vooralsnog niet eerder vrij.
 
(Openbaar Ministerie Curacao)

Aangifte tegen gezaghebber Bonaire geseponeerd

KRALENDIJK - Op 6 maart 2020 hebben mevrouw R. Hellburg-Makaai en de heren M. Pieters en C. Abraham, leden van de Eilandsraad Bonaire, aangifte gedaan van valsheid in geschrift tegen de gezaghebber van Bonaire.

Hof wijst beklag James Finies af

KRALENIJK - Op 6 september 2019 is de heer James Finies aangehouden omdat hij de aanwijzing van de politie niet had gevolgd tijdens de viering van Dia di Boneiru op het Wilhelminaplein.

4-DAAGSE VERDIEPINGSCURSUS ERFRECHT EN HUWELIJKSVERMOGENSRECHT tot nader order uitgesteld

De verdiepingscursus Erfrecht en Huwelijksvermogensrecht op Sint Maarten, die gepland was van 30 maart to 2 april, is in verband met de coronacrisis tot nader order uitgesteld. Wij houden u op de hoogte zodra er een nieuwe datum is gepland.
De boeken geschreven door Prof. mr. Gregor van der Burght zijn uiteraard wel gewoon te bestellen via de gebruikelijke kanalen.
BOEKEN: 
ISBN-13: 978-9462405288
ISBN: 9789462402874