Laboratoria Familiar verliest kort geding tegen AZV

ORANJESTAD — Het is aan de bodemrechter om te beoordelen of nationale verzekeraar AZV het recht had om eenzijdig een vast budget voor labonderzoeken en declaraties vast te stellen. Dat blijkt uit het vonnis in het kort geding dat Laboratoria Familiar tegen AZV aanspande en verloor.

 
De partijen gaan echter wel weer om tafel, nadat Volksgezondheid-minister Richard Visser (AVP) na het vonnis de wens uitte dat de partijen toch nog gezamenlijk tot een oplossing komen.
 
De reden dat de kort geding-rechter de toetsing van het besluit van AZV over het labbudget aan de bodemrechter overlaat, heeft te maken met de beschikbare informatie die beide partijen aanleverden. Zowel door AZV als het lab zijn onvoldoende feiten en omstandigheden aangevoerd.
 
Laboratoria Familiar maakte het bestaan van een spoedeisend belang voor het kort geding wel voldoende aannemelijk, schrijft de rechter in het vonnis. Vastgesteld is namelijk dat AZV een bedrag van ruim anderhalf miljoen florin aan declaraties niet heeft betaald aan het lab. En dat de niet-betaalde facturen een aanzienlijk deel van de jaarlijkse omzet van het lab betreffen, waardoor deze nu problemen ondervindt in haar bedrijfsvoering. Het verweer van het uitvoeringsorgaan dat er onvoldoende spoedeisend belang is, werd om die reden dan ook verworpen. Maar de vraag of voldoende aannemelijk kan worden gemaakt dat AZV ‘gehouden is om de facturen te voldoen’ kon de rechter op basis van de geleverde feiten en omstandigheden voor het kort geding dus niet beantwoorden.
 
Uit de informatie door de partijen wel aanvoerden, blijkt dat AZV vanaf 24 september 2010 initiatieven heeft ondernomen om voor de vaststelling van nieuwe tarieven met Laboratoria Familiar in onderhandeling te treden. Maar dit leidde niet tot een daadwerkelijke onderhandeling en gezamenlijk overeengekomen tarieven waardoor AZV eenzijdig voor het jaar 2011 en 2012 een maximaal budget vaststelde. Volgens AZV mocht het lab hierbij nog steeds op basis van oude tarieven haar handelingen declareren, maar was op die manier het aantal te declareren handelingen wel beperkt. Het lab overschreed dit beperkte aantal echter en daarmee dus het budget, maar bleef onderzoeken verrichten en de kosten hiervan in rekening brengen bij het uitvoeringsorgaan.
 
Minister Visser liet weten dat hij graag ziet dat beide partijen weer om tafel gaan met elkaar om gezamenlijk tot een compromis te komen. Beide partijen lijken gehoor te geven aan deze wens, want inmiddels heeft Laboratoria Familiar aan AZV laten weten ook de intentie te hebben om zo snel mogelijk om tafel te gaan zitten. Dit bevestigt AZV vanmorgen. Irene van der Linde, directeur van Laboratoria Familiar, stuurde gisteren per e-mail een deel van het vonnis naar de pers om zo hun cliënten en de bevolking te informeren.
 
(Amigoe)

Aankomende Nederlandse casino reguleringen in 2021

DEN HAAG - Vanaf volgend jaar zal de overheid licenties af gaan geven aan online casino’s uit Nederland. Dit was eerder niet mogelijk, waardoor het eigenlijk betekent dat online gokken vanaf dit moment legaal zal worden iin Nederland.

Aangifte tegen gezaghebber Bonaire geseponeerd

KRALENDIJK - Op 6 maart 2020 hebben mevrouw R. Hellburg-Makaai en de heren M. Pieters en C. Abraham, leden van de Eilandsraad Bonaire, aangifte gedaan van valsheid in geschrift tegen de gezaghebber van Bonaire.

Hof wijst beklag James Finies af

KRALENIJK - Op 6 september 2019 is de heer James Finies aangehouden omdat hij de aanwijzing van de politie niet had gevolgd tijdens de viering van Dia di Boneiru op het Wilhelminaplein.