Zaak HAVANA CLUB vs SABOR HAVANA rum

Arubaans merkenrecht ontstaat niet door registratie, maar door gebruik van het merk. Geen verwarringsgevaar: hoewel er sprake is van identieke waren en HAVANA CLUB een bekend merk is, zal door de afwijkende totaalindruk van de merken geen verwarring worden gewekt. Gebruik van merk SABOR HAVANA is ook niet misleidend: publiek zal niet zonder meer denken dat rum dezelfde kwaliteit heeft als rum van Havana Club of afkomstig is uit Havana.

 
MERKENRECHT
 
Eiseres Havana Club is in meer dan 190 landen houdster van het (woord)merk HAVANA CLUB, waaronder Aruba. Onder deze merken verkoopt zij rum. Gedaagde is houder van het (beeld)merk SABOR HAVANA en gebruikt dit eveneens voor rum. Havana Club vordert nu een verklaring voor recht dat zij merkgerechtigde is van het merk HAVANA CLUB en een verbod het merk SABOR HAVANA te gebruiken op Aruba voor alcoholische dranken. Niet betwist is dat Havana Club als eerste in Aruba gebruik heeft gemaakt van het merk HAVANA CLUB, zodat de verklaring voor recht wordt toegewezen, met dien verstande dat deze wordt beperkt tot Aruba. 
 
Voor het beantwoorden van de vraag of sprake is van verwarringsgevaar is relevant dat het merkenrecht in Aruba, anders dan in Nederland, niet ontstaat door registratie, maar door gebruik van het merk. De inhoud van het merkrecht wordt derhalve niet bepaald door de registratie, maar door de wijze waarop het wordt gebruikt. Er zal dus een vergelijking moeten plaatsvinden van het merk zoals het door Havana Club wordt gebruikt met het merk zoals het door gedaagde is ingeschreven en zoals het door gedaagde wordt gebruikt.
 
Het gevraagde gebruiksverbod wordt afgewezen. Verwarringsgevaar wordt niet aangenomen: auditief en begripsmatig vertonen de merken enige overeenstemming (bestanddeel HAVANA), maar verschillen zij echter ook (CLUB v SABOR). Visueel stemmen de merken weinig overeen: beiden bevatten het woordbestanddeel HAVANA, maar de visuele totaalindruk is verschillend. Hoewel de merken worden gebruikt voor identieke waren, en HAVANA CLUB een bekend merk is, wordt geoordeeld dat weliswaar op bepaalde punten sprake is van overeenstemming, maar dat door de afwijkende totaalindruk van de wijze waarop Havana Club haar merk gebruikt en gedaagde zijn merk heeft ingeschreven en gebruikt de merken niet op zodanige wijze overeenstemmen dat daardoor bij het in aanmerking komende publiek verwarring wordt gewekt.
 
De stelling van Havana Club dat het gebruik van het merk SABOR HAVANA misleidend en derhalve onrechtmatig is, omdat wordt gesuggereerd dat de producten zijn geproduceerd op grond van de vastgelegde Cubaanse normen en methoden, wordt verworpen. Gedaagde heeft erkend dat met het merk wordt geappelleerd aan een bepaald gevoel dat de naam HAVANA bij het publiek oproept. Dat wil echter nog niet zeggen dat het publiek zonder meer zal denken dat de rum van dezelfde kwaliteit is als de rum van Havana Club of dat de rum afkomstig is uit Havana. Daarbij is van belang dat gedaagde het merk gebruikt op een wijze waaruit zonder meer duidelijk is dat het niet gaat om Cubaanse rum: onderaan het etiket staat duidelijk ‘special ARUBAN RUM’.
 
 
(Source: Boek9)

Aankomende Nederlandse casino reguleringen in 2021

DEN HAAG - Vanaf volgend jaar zal de overheid licenties af gaan geven aan online casino’s uit Nederland. Dit was eerder niet mogelijk, waardoor het eigenlijk betekent dat online gokken vanaf dit moment legaal zal worden iin Nederland.

Aangifte tegen gezaghebber Bonaire geseponeerd

KRALENDIJK - Op 6 maart 2020 hebben mevrouw R. Hellburg-Makaai en de heren M. Pieters en C. Abraham, leden van de Eilandsraad Bonaire, aangifte gedaan van valsheid in geschrift tegen de gezaghebber van Bonaire.

Hof wijst beklag James Finies af

KRALENIJK - Op 6 september 2019 is de heer James Finies aangehouden omdat hij de aanwijzing van de politie niet had gevolgd tijdens de viering van Dia di Boneiru op het Wilhelminaplein.