Westerveld onterecht uit functie als interim-manager OWCS gezet

WILLEMSTAD - Het bezwaar van Sonia Westerveld tegen de beëindiging van haar functie als interim-manager (ofwel interim-secretaris-generaal) bij het ministerie van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport (OWCS), is gegrond verklaard door het Gerecht in Ambtenarenzaken.

Dit is zo besloten in een vonnis op 8 maart 2013. De minister van Onderwijs stelde zich op het standpunt dat Westerveld de functie zelf had geconcipieerd en dat zij niet is aangesteld als beleidsdirecteur en dat de functie van waarnemend secretarisgeneraal niet bestaat.

,,Het gerecht kan de minister niet volgen in dat betoog”, zo staat in het vonnis. ,,Beide besluiten zijn getekend door de daartoe bevoegde ambtsdragers, de minister en de gouverneur. Niet is gesteld of gebleken dat deze niet door die ambtsdragers zijn genomen en ze zijn bovendien kennelijk aan Westerveld bekendgemaakt, waardoor ze in werking zijn getreden”, aldus het gerecht.

Daar voegt de rechter nog aan toe dat de opdracht die Westerveld kreeg alleen ingetrokken kan worden door het bevoegde gezag. ,,Als bevoegd gezag geldt in het geval van Westerveld de regering van Curaçao die wordt gevormd door de gouverneur en een of meer ministers. Het besluit tot intrekking van de aanwijzing van Westerveld als tijdelijk secretaris-generaal kon derhalve uitsluitend worden genomen door de regering en niet alleen door de minister.” De minister was dus niet bevoegd haar functie te beëindigen.

Daar komt bovendien bij dat andere punten in de beschikking die aan het ontslag ten grondslag liggen, niet ontvankelijk zijn verklaard door de rechter. Zo wordt in de beschikking gesteld dat er een commissie in het leven wordt geroepen die als taak heeft de handelingen en het nalaten van Westerveld te onderzoeken en ook de gevolgen van haar handelen ofwel nalaten in verband met het project gratis onderwijs.

Hierover stelt het gerecht: ,,Gebleken is dat bedoelde commissie inmiddels verslag heeft uitgebracht en heeft geadviseerd Westerveld niet disciplinair te straffen.” Ook heeft er inmiddels een gesprek plaatsgevonden met de minister die niet meer beoogt om een disciplinaire straf op te leggen.

(Antilliaans Dagblad)

Aankomende Nederlandse casino reguleringen in 2021

DEN HAAG - Vanaf volgend jaar zal de overheid licenties af gaan geven aan online casino’s uit Nederland. Dit was eerder niet mogelijk, waardoor het eigenlijk betekent dat online gokken vanaf dit moment legaal zal worden iin Nederland.

Aangifte tegen gezaghebber Bonaire geseponeerd

KRALENDIJK - Op 6 maart 2020 hebben mevrouw R. Hellburg-Makaai en de heren M. Pieters en C. Abraham, leden van de Eilandsraad Bonaire, aangifte gedaan van valsheid in geschrift tegen de gezaghebber van Bonaire.

Hof wijst beklag James Finies af

KRALENIJK - Op 6 september 2019 is de heer James Finies aangehouden omdat hij de aanwijzing van de politie niet had gevolgd tijdens de viering van Dia di Boneiru op het Wilhelminaplein.