Marvelyne Wiels verliest zaak tegen Ombudsman

WILLEMSTAD - Het gerecht in Willemstad heeft vandaag uitspraak gedaan in het kort geding dat gevolmachtigde minister Marvelyne Wiels heeft aangespannen tegen Ombudsman Alba Martijn en het Land Curacao.

Wiels eiste in deze zaak  dat de namen van de anonieme informanten in het voorlopig rapport van Ombudsman Alba Martijn bekend zouden worden gemaakt, zodat zij onder ede kunnen worden gehoord

In het najaar van 2014 heeft De Ombudsman ambtshalve en uit eigen beweging een onderzoek gedaan naar het handelen van de gevolmachtigde minister in Den Haag. Dit naar aanleiding van aanhoudende geluiden uit de samenleving dat Wiels herhaaldelijk niet integer zou handelen.

Op 29 maart heeft de Ombudsman een Nota van Voorlopige Bevindingen uitgebracht, waaruit blijkt dat die twijfels zijn gebaseerd op ‘talrijke geluiden uit de gemeenschap’, ‘negatieve publicaties’ en ‘ingezonden stukken in lokale dagbladen’. De bevindingen bestaan voor de helft uit citaten uit verklaringen van informanten van wie de identiteit niet wordt genoemd en twee anoniem gebleven Tweede Kamerleden.

In het kort geding dat Wiels had aangespannen tegen de Ombudsman en het land Curacao vorderde zij:

- dat de namen van de inormanten aan haar bekend worden gemaakt

- dat zij in de gelegenheid wordt gesteld deze informanten te horen, al dan niet onder ede

- dat de noodzaak om anonimiteit van deze informanten te handhaven door de Ombudsman moet worden bewezen

- dat zij integraal de beschikking krijgt over de documenten uit het dossier van de Ombudsman

- dat zij nog de kans krijgt om op de Nota van bevindingen te reageren

- dat de Ombudsman geen definitief oordeel mag uitspreken voordat aan genoemde eisen uitvoering is gegeven

Rechter Beukenhorst kwam vandaag tot de conclusie dat,

gelet op de grote vrijheid van handelen van de ombudsman, op het beperkte gebruik van verklaringen van anonieme informanten dat de ombudsman voor ogen staat en de redenen om hun identiteit niet verder bekend te maken, van onrechtmatig handelen door de ombudsman geen sprake is.

De door Wiels gevraagde voorzieningen werder echter vandaag door rechter Beukenhorst geweigerd. Hij verklaarde Marvelyne Wiels niet-ontvankelijk in haar vordering tegen de Ombudsman. Daarnaast verwees hij Wiels in 2x Naf 1.000,- aan proceskosten.

 

Vonnis Wiels versus Ombudsman en Land Curacao d.d. 26 juni 2015

 

 

mr. Michael Bonapart van Soliana Bonapart & Aardenburg staat in deze zaak Ombudsman Alba Martijn bij. Het Land Curacao wordt bijgestaan door mr. Achim Henriquez. Marvelyne Wiels wordt vertegenwoordigd door mr. Arjen van Rijn van De Clercq Advocaten in Den Haag en mr. Salina Helder van Inderson Advocaten.
 

Marinier krijgt drie maanden voor veroorzaken auto-ongeluk

PHILIPSBURG/ARNHEM – Meer dan een jaar na dato krijgt Patricia Lynch naar eigen zeggen eindelijk erkenning: de Nederlandse marinier die haar in de nacht van 4 mei 2019 meesleepte in een auto-ongeluk op Sint-Maarten, krijgt drie maanden militaire detentie.

Kabinet verlengt steunpakket voor Caribisch Nederland

DEN HAAG - Het kabinet heeft besloten om het steun- en herstelpakket voor inwoners en bedrijven op Bonaire, Sint-Eustatius en Saba, vanwege het coronavirus, met nog eens negen maanden te verlengen tot 12 juli 2021.

CFT warns St. Maarten that loan is illegal

THE HAGUE--The Committee for Financial Supervision (CFT) on Monday admonished St. Maarten Finance Minister Ardwell Irion for issuing a loan on the local capital market without prior permission.