Uitspraak in belastingzaak Bonaire

ECLI:NL:OGEABES:2016:10 Gerecht in eerste aanleg van Bonaire, Sint Eustatius en Saba, 06-04-2016, BBZ nrs. 62591, 62592 van 2013 en 76417 van 2015
Belanghebbende is gevestigd op Bonaire en koopt in 2005 een perceel grond.
In de jaren daarna bouwt zij appartementen, die bedoeld zijn voor de verkoop. Nadat de bouw voltooid is worden de appartementen verkocht. Naar het oordeel van het Gerecht heeft belanghebbende geen recht op een tax-holidayfaciliteit omdat geen sprake is van exploitatie van appartementen. Bovendien is niet voldaan aan de voorwaarde dat aan tenminste 5 Antilliaanse personen blijvend werk wordt verschaft.
 
Het Gerecht laat in het midden of de Minister van Economische Zaken de tax-holidayfaciliteit heeft toegezegd. Een eventuele toezegging kan belanghebbende immers niet baten nu die Minister daartoe niet bevoegd was en belanghebbende dat ook redelijkerwijs heeft kunnen weten. Tenslotte heeft belanghebbende niet aannemelijk gemaakt dat het gelijkheidsbeginsel is geschonden.
 
 
 
Lees de hele uitspraak hier

Raad van Advies op bezoek bij de Gouverneur

WILLEMSTAD – De Gouverneur, Hare Excellentie Lucille George-Wout, onderhoudt regelmatig contact met de Raad van Advies in haar hoedanigheid als voorzitter van de Raad.

Wet Openstelling huwelijk ingediend bij CuraƧaos Parlement

WILLEMSTAD – De Curacaose parlementariërs Giselle Mac William en Stephen Walroud hebben bij de Staten van Curacao een wetsvoorstel Aanpassing wettelijk huwelijk ingediend.

Alle vestigingen Hof van Justitie vrijdag 31 mei 2019 gesloten

Alle vestigingen van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie (op Aruba, Curaçao, Sint Maarten en Bonaire) zijn de dag na Hemelvaart, vrijdag 31 mei 2019, gesloten.