Hof bevestigt straf fataal ongeluk EEG-weg

WILLEMSTAD — Het hof heeft de strafmaat die Nelso dos Santos da Silva (26) eerder opgelegd kreeg voor de dood van drie wandelaars/joggers in augustus 2014, gistermiddag bevestigd.
 
Zoals bekend heeft het hof hem voor feit 1 – aan het verkeer deelnemen en zich daarbij zodanig gedragen dat een aan zijn schuld te wijten verkeersongeval plaatsvindt waardoor een ander wordt gedood, meermalen gepleegd – op 18 december 2014 veroordeeld tot een celstraf van twaalf maanden, waarvan drie maanden voorwaardelijk, drie jaar proeftijd en rijontzegging voor drie jaar. Dat was minder dan de 24 maanden cel die hij in eerste aanleg opgelegd kreeg.
 
Dos Santos is toch in cassatie gegaan tegen dit vonnis. Hij klaagde dat de aan hem opgelegde gevangenisstraf ontoereikend is gemotiveerd, nu het hof niet de redenen heeft opgegeven die in het bijzonder hebben geleid tot de keuze voor een vrijheidsbenemende straf. Hij kreeg gelijk van de Hoge Raad en dus is de omstreden uitspraak op 22 december 2015 vernietigd, maar uitsluitend voor wat betreft de strafoplegging, en werd de zaak naar het hof doorverwezen.
 
Het hof heeft dit keer de strafmaat uitgebreider gemotiveerd. Het heeft rekening gehouden met het blanco strafblad van de man, maar ook met het feit dat sinds het plegen van de feiten tweeënhalf jaar is verstreken. Bovendien heeft hij door invloed van de publieke opinie, ernstige belemmeringen ondervonden in zijn dagelijks leven en werken, aldus het hof. “Hoewel dit niet valt bij het gemis bij de nabestaanden, neemt het hof voorts in aanmerking dat de verdachte de psychische last zal moeten dragen van het feit dat door zijn onvoorzichtig gedrag, drie mensen het leven hebben verloren.”
 
Dos Santos veroorzaakte op de bewuste dag door aanmerkelijk onvoorzichtig rijgedrag een fataal ongeluk. Hij was zonder rijbewijs en in vermoeide toestand achter het stuur gestapt en al rijdend in slaap gevallen, waardoor de auto over de weg ging slingeren. Vervolgens is hij met een zeer hoge snelheid van de rijbaan afgereden en heeft hij drie voetgangers aangereden, die aan de gevolgen van hun verwondingen zijn overleden. De dood van Kristen Leyba (32), Monique van Meerwijk (58) en Elton Montesant (67) is dus aan hem te wijten. Dat heeft ernstig en onherstelbaar leed bij hun nabestaanden veroorzaakt, weet het hof. Zij zullen hun leven lang met de gevolgen van dit ongeval geconfronteerd worden en het ongeluk heeft bovendien niet alleen een grote impact op de directe nabestaanden gehad, maar vanwege de bijzonder dramatische afloop ook op een groter deel van de samenleving, merkt het hof op.
 
Amigoe
 
 
De verdachte Nelso dos Santos da Silva werd in deze zaak verdedigd door advocaat Alicia Blonk van Bokkes Advocaten. Het Hof werd vertegenwoordigd door rechters Lewin, Tijhuis en Fejmers.
 
 

UoC-studenten op uitwisseling en stage naar Europa

WILLLEMSTAD - In de afgelopen weken zijn een aantal studenten van de Faculteit der Sociale en Economische Wetenschappen, de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen en de Faculteit der Technische Wetenschappen vertrokken naar Europa voor een stage of semesteruitwisseling aan de apartneruniversiteiten van de UoC.

Raad van Ministers op bezoek bij Gouverneur

WILLEMSTAD – Elke vier maanden nodigt de Gouverneur van Curaçao, Hare Excellentie Lucille George-Wout, de Raad van Ministers uit voor een werklunch.

First Management Agreement Aruba signed

ORANJESTAD - A scoop on Aruba, where the Minister of Spatial Development, Infrastructure and the Environment Otmar Oduber and Fundacion Parke Nacional Aruba signed a management agreement for the first time on August 26.