Centraal Hoofdstembureau in hoger beroep tegen twee kort gedingvonnissen terugroepzaak Sapoen/Chitan

PARAMARIBO - Het Centraal Hoofdstembureau (CHS) heeft hoger beroep aangetekend tegen twee vonnissen die geveld zijn door de Kort Gedingrechter in terugroepzaken Raymond Sapoen en Diepakkoemar Chitan als Assembleeleden.
 
Aan het Hof van Justitie vraagt advocaat Irvin Kanhai om het vonnis te schorsen waarin het CHS opgedragen wordt om te voorzien in de vacature. Gesteld wordt, dat het vonnis onjuist en onuitvoerbaar is.  Dit meldt Starnieuws vandaag.
 
Kanhai voert aan, dat het CHS een grondwettelijk orgaan is en geen rechtspersoon, maar desondanks  is veroordeeld. Aan het Hof wordt voorgehouden in een 'memorie van grieven', dat de Terugroepwet niet in voorziet wie volksvertegenwoordigers kunnen terugroepen als de combinatie (V7) uiteenvalt vóór de zittingstermijn van De Nationale Assemblee is aangevangen. Gesteld wordt, dat een hoofdstembureau een vacature invult en niet het CHS zoals in het vonnis is gesteld. 
 
De rechter is volgens Kanhai ook voorbij gegaan aan een verklaring van De Nationale Assemblee, dat Sapoen en Chitan nog steeds behoren tot de fractie van de  Pertjajah Luhur. Volgens Kanhai had de rechter niet in Kort Geding dienen vast te stellen dat er opengevallen vacatures zijn. Hij blijft erbij dat het vonnis dat geveld is, onuitvoerbaar is. Gevraagd wordt aan het Hof van Justitie om het vonnis te vernietigen. De memorie van grieven is gisteren ingediend.
 

UoC-studenten op uitwisseling en stage naar Europa

WILLLEMSTAD - In de afgelopen weken zijn een aantal studenten van de Faculteit der Sociale en Economische Wetenschappen, de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen en de Faculteit der Technische Wetenschappen vertrokken naar Europa voor een stage of semesteruitwisseling aan de apartneruniversiteiten van de UoC.

Raad van Ministers op bezoek bij Gouverneur

WILLEMSTAD – Elke vier maanden nodigt de Gouverneur van Curaçao, Hare Excellentie Lucille George-Wout, de Raad van Ministers uit voor een werklunch.

First Management Agreement Aruba signed

ORANJESTAD - A scoop on Aruba, where the Minister of Spatial Development, Infrastructure and the Environment Otmar Oduber and Fundacion Parke Nacional Aruba signed a management agreement for the first time on August 26.