Kind houdt achternaam moeder ondanks erkenning vader

ORANJESTAD — Het Gemeenschappelijk Hof van Justitie vindt dat een buitenechtelijk kind de achternaam van de moeder mag behouden, ondanks dat de vader het kind heeft erkend.
 
Dat blijkt uit een uitspraak van het Hof vandaag. Het gaat om een kind dat buiten het huwelijk is geboren en daardoor bij de geboorte de geslachtsnaam van de moeder kreeg. De vader wil het kind erkennen en de moeder heeft daartegen geen bezwaar, maar zij wil dat het kind haar geslachtsnaam blijft behouden. Deze wens is dus nu door het Hof gehonoreerd.
 
 
Discriminerend
 
Volgens het Arubaanse Burgerlijk Wetboek krijgt een kind uit een huwelijk altijd de achternaam van de vader. Bij niet-getrouwde partners krijgt het kind automatisch de achternaam van de moeder, tenzij de vader het kind erkent. Dan krijgt het kind de naam van de vader. Discriminerend, vind het Hof en laat met de uitspraak van vandaag de ‘discriminatoire bepaling’ van het Burgerlijk Wetboek van Aruba buiten beschouwing. “De moeder van een kind wordt in het huidige namenrecht – waarin het kind zonder meer de geslachtsnaam van de vader krijgt – achtergesteld bij de vader zonder dat daarvoor voldoende rechtvaardiging is”, schrijft het Hof in een persbericht. Verder stelt het Hof dat deze vorm van vrouwendiscriminatie verboden is in de Staatsregeling van Aruba en ook in drie verdragen waarbij Aruba is aangesloten.
 
De Hoge Raad behandelde ruim 27 jaar geleden een soortgelijke zaak en vond toen ook dat er sprake was van discriminatie. De Hoge Raad achtte het destijds echter ‘buiten de rechtsvormende taak van de rechter’ om in te grijpen. Als de wetgever echter te lang wacht met het opheffen van de discriminatie, kan de rechter dus tot een andere afweging komen, verklaart het Hof.
 
 
Namenrecht
 
Aruba loopt qua wetgeving achter vergeleken met Curaçao, St. Maarten en Nederland, waar het namenrecht zo is geregeld dat de ouders mogen kiezen welke achternaam het kind krijgt. Desondanks wordt ook het Nederlandse namenrecht niet als gelijkwaardig gezien voor vrouwen. Want ook in Nederland krijgt een kind automatisch de achternaam van de vader, wanneer de ouders getrouwd zijn. Zijn beide ouders het met elkaar eens, dan kan ook de achternaam van de vrouw worden doorgegeven. Als de ouders het echter niet met elkaar eens zijn, dan krijgt het kind alsnog de naam van de vader. Getrouwde moeders zijn dus afhankelijkheid van de instemming van de vader om ervan verzekerd te zijn dat hun naam wordt doorgegeven. In het NRC-artikel ‘Noem kind naar vader en moeder’ (13 juni 2015) pleitten Nienke van de Have en Natasa Nedeski daarom voor de mogelijkheid om kinderen een dubbele achternaam te geven. Een dubbele achternaam is in omringende landen zoals Frankrijk, Duitsland en sinds 2014 ook in België al wel toegestaan.
 
Amigoe

Crashed Defence helicopter just completed border patrol

ORANJESTAD/THE HAGUE--The Dutch Defence helicopter that crashed near Aruba on Sunday afternoon was on its way back to Curaçao from a border patrol flight above the sea.

Leerorkest Bonaire opgericht

KRALENDIJK - Onderwijs, cultuur en sociale opvoeding blijven belangrijk, ook tijdens een internationale pandemie. Na succesvolle initiatieven in Nederland, Curaçao en Aruba, is er recent ook een Leerorkest op Bonaire opgericht.

Vierde ‘Moot Court’ van UoC-studenten bij het Gerecht

WILLEMSTAD - Maandag 6 en vrijdag 10 juli is een aantal bijzondere zittingen gehouden in het Gerecht. Studenten van de University of Curaçao Dr. Moises da Costa Gomez (UoC) hebben het vak ‘Moot Court’, oftewel oefenrechtbank, afgesloten met pleitsessies met echte rechters van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie.