Vrijspraak voor moord op Vivica Spong blijft in stand

WILLEMSTAD — De Hoge Raad (HR) laat de vrijspraak voor de moord op Vivica Spong in stand. De verdachte Mark van D. werd eerder door het hof vrijgesproken van moord wegens gebrek aan bewijs.
 
De 31-jarige Spong werd in 2012 dood aangetroffen onderaan de trap in de woning die zij met de verdachte deelde. Ook hun nog ongeboren kind was niet meer in leven. Het Openbaar Ministerie vervolgde de verdachte voor het opzettelijk van de trap duwen en/of verwurging/verstikking van het slachtoffer.
 
Na het horen van deskundigen over de doodsoorzaak stelde het hof vast dat een val van de trap niet was uit te sluiten. Het hof sprak de verdachte daarom vrij. Het OM stelde cassatie in tegen deze vrijspraak. Het klaagde onder meer over de motivering van de vrijspraak.
 
De advocaat-generaal (AG) wijst er in zijn advies aan de HR op dat de HR geen derde instantie is. De HR kan niet onderzoeken of het hof terecht tot vrijspraak is gekomen. Het is aan de feitenrechter om het beschikbare bewijsmateriaal te selecteren en te waarderen. Het oordeel vrijspraak waartoe het hof vervolgens is gekomen, is volgens de AG voldoende gemotiveerd.
 
Andere klachten van het OM berusten volgens de AG op onjuiste lezing van de uitspraak van het hof, stellen eisen die geen steun vinden in het recht of gaan voorbij aan hetgeen het hof heeft overwogen, negeren hetgeen de verdachte ten laste is gelegd of normaal spraakgebruik, of miskennen vaste rechtspraak. De AG adviseert de HR het cassatieberoep daarom niet-ontvankelijk te verklaren. De HR heeft dit advies gevolgd.
 
Amigoe

UoC-studenten op uitwisseling en stage naar Europa

WILLLEMSTAD - In de afgelopen weken zijn een aantal studenten van de Faculteit der Sociale en Economische Wetenschappen, de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen en de Faculteit der Technische Wetenschappen vertrokken naar Europa voor een stage of semesteruitwisseling aan de apartneruniversiteiten van de UoC.

Raad van Ministers op bezoek bij Gouverneur

WILLEMSTAD – Elke vier maanden nodigt de Gouverneur van Curaçao, Hare Excellentie Lucille George-Wout, de Raad van Ministers uit voor een werklunch.

First Management Agreement Aruba signed

ORANJESTAD - A scoop on Aruba, where the Minister of Spatial Development, Infrastructure and the Environment Otmar Oduber and Fundacion Parke Nacional Aruba signed a management agreement for the first time on August 26.