Krijgsraad heft schorsing van 8 decemberproces op

PARAMARIBO - De Krijgsraad heeft vanochtend besloten dat schorsing van het 8 decemberstrafproces is opgeheven. Auditeur-militair Roy Elgin zal 30 juni zijn strafeis bepalen tegen hoofdverdachte Desi Bouterse en de andere verdachten van de 8 decembermoorden.
 
De Krijgsraad gaat voorbij aan de Amnestiewet die april 2012 is aangenomen door De Nationale Assemblee, zo schrijft Starnieuws. De zaak zal nu normaal worden behandeld.
 
In mei 2012 had de Krijgsraad besloten de vervolging te schorsen, totdat een besluit zou zijn genomen over de inmenging in het strafproces. De Krijgsraad, onder leiding van president Cynthia Valstein-Montnor, heeft nu besloten dat de zaak verder zal gaan. Het Hof van Justitie had het Openbaar Ministerie hiertoe opgedragen.
 
De president van de Krijgsraad vindt dat de wet ingrijpt in een lopend proces. De rechtsgeldigheid van de wet had getoetst moeten worden door een Constitutioneel Hof. Maar, omdat zo’n hof er nog niet is en de oprichting ervan ook niet op korte termijn te verwachten is, vindt de militaire rechter dat het proces niet binnen een redelijke termijn afgerond kan worden. Daarom moet de schorsing worden opgeheven en het proces worden hervat. 
 
Auditeur-militair Roy Elgin moet op 30 juni zijn requisitoir houden. Ook de nabestaanden mogen zich voegen in alle zaken. Tot nu toe mochten zich voegen in de zaak van Roy Ritfeld, die hoger beroep had aangetekend. De nabestaanden mogen voor de schade die zij ondervonden hebben een vergoeding vragen. Zij hadden ook gevraagd om mede bewijslast te helpen leveren.

UoC-studenten op uitwisseling en stage naar Europa

WILLLEMSTAD - In de afgelopen weken zijn een aantal studenten van de Faculteit der Sociale en Economische Wetenschappen, de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen en de Faculteit der Technische Wetenschappen vertrokken naar Europa voor een stage of semesteruitwisseling aan de apartneruniversiteiten van de UoC.

Raad van Ministers op bezoek bij Gouverneur

WILLEMSTAD – Elke vier maanden nodigt de Gouverneur van Curaçao, Hare Excellentie Lucille George-Wout, de Raad van Ministers uit voor een werklunch.

First Management Agreement Aruba signed

ORANJESTAD - A scoop on Aruba, where the Minister of Spatial Development, Infrastructure and the Environment Otmar Oduber and Fundacion Parke Nacional Aruba signed a management agreement for the first time on August 26.