Stilgelegde WastAway-installatie kost overheid nog 1,8 miljoen florin

ORANJESTAD — Het Land Aruba moet het Amerikaanse bedrijf Bouldin & Lawson (B&L) nog ruim 1,8 miljoen florin betalen. Dat heeft de rechter afgelopen week beslist in het kort geding dat het bedrijf had aangespannen tegen de overheid.
 
Het gaat om de allerlaatste betaling voor de levering van afvalverwerkingsinstallatie WastAway in 2009.
 
Deze afvalverwerkingsinstallatie, ter waarde van 28 miljoen florin, zou afval in zogeheten fluff moeten verwerken. Dat fluff kon dan weer gebruikt worden voor compost of grondmest. De installatie heeft echter nooit goed gefunctioneerd en kampte sinds de oplevering in 2009 met problemen. De afvalverwerking werd daarom medio 2011 stilgelegd.
 
Het Land voelde zich ‘bedrogen’ en met ‘onjuiste mededelingen’ verleid tot het kopen van een ondeugdelijke afvalverwerkingsinstallatie. De overheid beriep zich op wanprestaties aan de kant van B&L en wilde opzegging of ontbinding van de koopovereenkomst. Maar B&L heeft altijd volgehouden dat het bedrijf zich aan de contractuele verplichtingen heeft gehouden en dat eventuele gebreken niet aan haar te wijten waren, maar aan degenen die de afvalinstallatie bedienden. Het conflict resulteerde in een langlopende juridische strijd die uiteindelijk in februari van dit jaar door de rechter in een bodemprocedure werd beslist. Het Land had te lang gewacht met schriftelijke klachten waardoor B&L volgens de rechter uitbetaald moest worden. Ingenieursbureau HJC kreeg van de rechter de opdracht om een zogeheten Performance Certificate af te geven. Met dit certificaat, uitgegeven op 19 februari 2016, kon B&L uitbetaling opeisen van het Land. De overheid legde zich neer bij het vonnis en ging niet in beroep, waarop B&L het restant van de betaling opeiste.
 
MEP-parlementariër Dangui Oduber vindt de recente rechterlijke uitspraak ‘de zoveelste druppel’. Hij wil dat de verantwoordelijke Infrastructuur-minister Benny Sevinger aftreedt en persoonlijk aansprakelijk gesteld wordt voor de schade die hij het Land heeft berokkend. Volgens Oduber is het namelijk Sevinger die de afvalinstallatie heeft ‘geboycot’. “Het kan niet zo zijn dat hij beslissingen neemt die het hele land schade doen en waarvoor het hele volk nu moet betalen, maar daarvoor niet persoonlijk aansprakelijk gesteld kan worden.” Oduber wijst ook op andere recente rechterlijke uitspraken waar minister Sevinger door de rechter in het ongelijk is gesteld. Het Statenlid doelt specifiek op het vonnis van het Gerecht in de zaak Ocean Z, waarin de rechter vond dat het Land (Sevinger, red.) ‘willens en wetens de rechtsgang frustreerde’ en ‘aan de wortels van de rechtsstaat knaagde’.
 
Amigoe

UoC-studenten op uitwisseling en stage naar Europa

WILLLEMSTAD - In de afgelopen weken zijn een aantal studenten van de Faculteit der Sociale en Economische Wetenschappen, de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen en de Faculteit der Technische Wetenschappen vertrokken naar Europa voor een stage of semesteruitwisseling aan de apartneruniversiteiten van de UoC.

Raad van Ministers op bezoek bij Gouverneur

WILLEMSTAD – Elke vier maanden nodigt de Gouverneur van Curaçao, Hare Excellentie Lucille George-Wout, de Raad van Ministers uit voor een werklunch.

First Management Agreement Aruba signed

ORANJESTAD - A scoop on Aruba, where the Minister of Spatial Development, Infrastructure and the Environment Otmar Oduber and Fundacion Parke Nacional Aruba signed a management agreement for the first time on August 26.