UITSPRAAK op het beroep in de zin van de Landsverordening op het beroep in belastingzaken

ECLI:NL:OGEAM:2016:44 Gerecht in eerste aanleg van Sint Maarten, 01-06-2016, BBZ nr. 72950 van 2015
Belanghebbende is aannemer en heeft in opdracht van X NV een infrastructureel project gebouwd. De aandelen in X worden gehouden door de overheid van Sint Maarten.
 
X en belanghebbende hebben met de Minister van Financiën overlegd over de mogelijkheid vrijstelling van bbo te verlenen voor het project. Volgens belanghebbende was er een toezegging.
 
Bij belanghebbende is de niet aan X in rekening gebrachte bbo nageheven, met boete. Het Gerecht handhaaft de naheffingsaanslag. Er is geen vrijstelling van toepassing en zo de Minister al een toezegging had gedaan als uitvoerder van de Landsverordening (LV) was die toezegging zozeer in strijd met die LV dat belanghebbende op nakoming niet mocht rekenen. De boete wordt wel vernietigd omdat belanghebbende op verzoek van X – een overheidsvennootschap - geen bbo in rekening heeft gebracht.
 
 

Intelligence Center Sint Maarten formalized

PHILIPSBURG--The cooperation agreement for the formalization of the Intelligence Center Sint Maarten (ICSM) was officially signed on Friday, June 14th, 2019.

Afspraken met regering CuraƧao

Vandaag hebben Nederland en Curaçao afspraken gemaakt om Curaçao er financieel bovenop te helpen. Er wordt gewerkt aan een onderlinge regeling die concrete afspraken zal bevatten over de noodzakelijke structurele hervormingen door Curaçao, onder meer op het gebied van de economie, overheidsfinanciën en overheidsapparaat.

Drie verdachten aangehouden in onderzoek naar kinderporno

ORANJESTAD - Uit internationale samenwerking tussen diverse opsporingsdiensten in verschillende landen is gebleken dat meerdere gebruikers van Arubaanse IP-adressen (internetaansluitingen) betrokken zijn geweest bij het downloaden en verspreiden van kinderporno.