UITSPRAAK op het beroep in de zin van de Landsverordening op het beroep in belastingzaken

ECLI:NL:OGEAM:2016:44 Gerecht in eerste aanleg van Sint Maarten, 01-06-2016, BBZ nr. 72950 van 2015
Belanghebbende is aannemer en heeft in opdracht van X NV een infrastructureel project gebouwd. De aandelen in X worden gehouden door de overheid van Sint Maarten.
 
X en belanghebbende hebben met de Minister van Financiën overlegd over de mogelijkheid vrijstelling van bbo te verlenen voor het project. Volgens belanghebbende was er een toezegging.
 
Bij belanghebbende is de niet aan X in rekening gebrachte bbo nageheven, met boete. Het Gerecht handhaaft de naheffingsaanslag. Er is geen vrijstelling van toepassing en zo de Minister al een toezegging had gedaan als uitvoerder van de Landsverordening (LV) was die toezegging zozeer in strijd met die LV dat belanghebbende op nakoming niet mocht rekenen. De boete wordt wel vernietigd omdat belanghebbende op verzoek van X – een overheidsvennootschap - geen bbo in rekening heeft gebracht.
 
 

UoC-studenten op uitwisseling en stage naar Europa

WILLLEMSTAD - In de afgelopen weken zijn een aantal studenten van de Faculteit der Sociale en Economische Wetenschappen, de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen en de Faculteit der Technische Wetenschappen vertrokken naar Europa voor een stage of semesteruitwisseling aan de apartneruniversiteiten van de UoC.

Raad van Ministers op bezoek bij Gouverneur

WILLEMSTAD – Elke vier maanden nodigt de Gouverneur van Curaçao, Hare Excellentie Lucille George-Wout, de Raad van Ministers uit voor een werklunch.

First Management Agreement Aruba signed

ORANJESTAD - A scoop on Aruba, where the Minister of Spatial Development, Infrastructure and the Environment Otmar Oduber and Fundacion Parke Nacional Aruba signed a management agreement for the first time on August 26.