UITSPRAAK op het beroep in de zin van de Landsverordening op het beroep in belastingzaken

ECLI:NL:OGEAM:2016:44 Gerecht in eerste aanleg van Sint Maarten, 01-06-2016, BBZ nr. 72950 van 2015
Belanghebbende is aannemer en heeft in opdracht van X NV een infrastructureel project gebouwd. De aandelen in X worden gehouden door de overheid van Sint Maarten.
 
X en belanghebbende hebben met de Minister van Financiën overlegd over de mogelijkheid vrijstelling van bbo te verlenen voor het project. Volgens belanghebbende was er een toezegging.
 
Bij belanghebbende is de niet aan X in rekening gebrachte bbo nageheven, met boete. Het Gerecht handhaaft de naheffingsaanslag. Er is geen vrijstelling van toepassing en zo de Minister al een toezegging had gedaan als uitvoerder van de Landsverordening (LV) was die toezegging zozeer in strijd met die LV dat belanghebbende op nakoming niet mocht rekenen. De boete wordt wel vernietigd omdat belanghebbende op verzoek van X – een overheidsvennootschap - geen bbo in rekening heeft gebracht.
 
 

Crashed Defence helicopter just completed border patrol

ORANJESTAD/THE HAGUE--The Dutch Defence helicopter that crashed near Aruba on Sunday afternoon was on its way back to Curaçao from a border patrol flight above the sea.

Leerorkest Bonaire opgericht

KRALENDIJK - Onderwijs, cultuur en sociale opvoeding blijven belangrijk, ook tijdens een internationale pandemie. Na succesvolle initiatieven in Nederland, Curaçao en Aruba, is er recent ook een Leerorkest op Bonaire opgericht.

Vierde ‘Moot Court’ van UoC-studenten bij het Gerecht

WILLEMSTAD - Maandag 6 en vrijdag 10 juli is een aantal bijzondere zittingen gehouden in het Gerecht. Studenten van de University of Curaçao Dr. Moises da Costa Gomez (UoC) hebben het vak ‘Moot Court’, oftewel oefenrechtbank, afgesloten met pleitsessies met echte rechters van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie.