Vrijspraak in zaak Masbangu

PHILIPSBURG - Op 14 september 2016 heeft het Gerecht in Eerste Aanleg Sint Maarten uitspraak gedaan in het zogenaamde ´Masbangu´-onderzoek. De beschuldiging tegen de vier verdachten luidt, kort en zakelijk weergegeven, dat drie van hen zich door de vierde hebben laten omkopen in het kader van de statenverkiezingen van 2010.
 
Deze laatste persoon betreft Roy Heyliger (62), oom van politicus Theo Heyliger.
 
Er zou geld zijn betaald, opdat er op een bepaalde politieke partij zou worden gestemd. In 2014 heeft het Gerecht het Openbaar Ministerie niet-ontvankelijk verklaard in de vervolging. Die beslissing is in 2015 in hoger beroep door het Gemeenschappelijk Hof van Justitie vernietigd, met terugwijzing van de zaak naar het Gerecht in Eerste Aanleg. Daar is de zaak opnieuw behandeld op 31 augustus 2016. Het Openbaar Ministerie heeft voorwaardelijke gevangenisstraffen, taakstraffen en ontzetting uit het kiesrecht gevorderd.
 
Het Gerecht acht het Openbaar Ministerie thans wel ontvankelijk in de vervolging, ondanks de daartegen gevoerde verweren. In het bijzonder staat het lange tijdsverloop sinds de vermeende pleegdatum niet aan de ontvankelijkheid in de weg.
 
Het Gerecht spreekt de verdachten vrij van de ten laste gelegde (poging tot) omkoping. Voor het bewijs van omkoping is noodzakelijk dat vast komt te staan dat een overeenkomst tot stand is gekomen. De betaling moet geschieden op voorwaarde dat het stemrecht op een door de ´koper´ bepaalde wijze wordt uitgeoefend. Uit het dossier volgt dat er betalingen zijn gedaan door een van de verdachten met de kennelijke bedoeling om het stemgedrag van de ontvangers van het geld te beïnvloeden. Niet echter is komen vast te staan dat er voor die betaling een wederdienst - te weten het stemmen op een bepaalde partij – is overeengekomen, noch dat daartoe een poging is gedaan.
 
Hoewel deze wijze van het beïnvloeden van kiezers als zeer onwenselijk kan worden aangemerkt, is er naar het oordeel van het Gerecht geen sprake van omkoping in de zin van de wet. Dit leidt tot vrijspraak.
 
 
Het Openbaar Ministerie werd in deze zaak vertegenwoordigd door officier van justitie Maarten Noordzij.
Voor de verdachten traden als advocaten op: voor Roy Heyliger mr. Eldon Sulvaran van Sulvaran & Peterson; voor RCHJ mr. Jairo Bloem van Bloem, Bonapart & Aardenburg;  voor CJLC mr. Cor Merx en voor ARWM mr. Cindy Marica van Duncan, Brandon, Hoeve & Marica Law Office.
 
 
 

Raad van Advies op bezoek bij de Gouverneur

WILLEMSTAD – De Gouverneur, Hare Excellentie Lucille George-Wout, onderhoudt regelmatig contact met de Raad van Advies in haar hoedanigheid als voorzitter van de Raad.

Wet Openstelling huwelijk ingediend bij CuraƧaos Parlement

WILLEMSTAD – De Curacaose parlementariërs Giselle Mac William en Stephen Walroud hebben bij de Staten van Curacao een wetsvoorstel Aanpassing wettelijk huwelijk ingediend.

Alle vestigingen Hof van Justitie vrijdag 31 mei 2019 gesloten

Alle vestigingen van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie (op Aruba, Curaçao, Sint Maarten en Bonaire) zijn de dag na Hemelvaart, vrijdag 31 mei 2019, gesloten.