Vordering Hooi, De Jezus, Isidora en Godett tegen Land afgewezen

WILLEMSTAD – Het Gerecht in Eerste Aanleg van Curaçao heeft de vordering van de vier eisers, dhr. Hooi, dhr. De Jezus, dhr. Isidora en dhr. Godett, in het Kort Geding tegen Land om alsnog toegelaten te worden tot deelneming aan de verkiezingen afgewezen.
 
De eisers stellen daartoe dat (de uitvoering van) artikel 19 van het Kiesbesluit onrechtmatig is, omdat de beperking van het aantal ondersteuningslocaties tot zes een ongeoorloofde schending oplevert van het beginsel van vrijheid der verkiezingen.
 
Het Gerecht is van oordeel dat de beperking van het aantal ondersteuningslocaties past in het kader van het doel van de ondersteuningsprocedure die er toe is beperkt stemgerechtigden de mogelijkheid te geven nieuwe politieke groeperingen aan de verkiezingen te laten deelnemen. Gelet op de door het hoofdstembureau aangewezen locaties, in relatie tot de periode waarin kiezers hun steun kunnen betuigen en het beperkt aantal vereiste ondersteuningsstemmen voor deelname aan de verkiezingen, vormt de beperking van het aantal ondersteuningslokalen tot zes geen wezenlijke belemmering voor een politieke partij om deel te nemen aan de verkiezingen. Ook niet als, zoals dit jaar het geval was, aanzienlijk meer (13) nieuwe kandidatenlijsten zich hebben opgegeven.  Artikel 19 van het Kiesbesluit, dan wel de uitvoering daarvan, is niet in strijd met het in internationale verdragen vastgelegde beginsel van vrijheid der verkiezingen. De vordering van eisers wordt daarom afgewezen.
 
 
 

Raad van Advies op bezoek bij de Gouverneur

WILLEMSTAD – De Gouverneur, Hare Excellentie Lucille George-Wout, onderhoudt regelmatig contact met de Raad van Advies in haar hoedanigheid als voorzitter van de Raad.

Wet Openstelling huwelijk ingediend bij CuraƧaos Parlement

WILLEMSTAD – De Curacaose parlementariërs Giselle Mac William en Stephen Walroud hebben bij de Staten van Curacao een wetsvoorstel Aanpassing wettelijk huwelijk ingediend.

Alle vestigingen Hof van Justitie vrijdag 31 mei 2019 gesloten

Alle vestigingen van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie (op Aruba, Curaçao, Sint Maarten en Bonaire) zijn de dag na Hemelvaart, vrijdag 31 mei 2019, gesloten.