Vordering Hooi, De Jezus, Isidora en Godett tegen Land afgewezen

WILLEMSTAD – Het Gerecht in Eerste Aanleg van Curaçao heeft de vordering van de vier eisers, dhr. Hooi, dhr. De Jezus, dhr. Isidora en dhr. Godett, in het Kort Geding tegen Land om alsnog toegelaten te worden tot deelneming aan de verkiezingen afgewezen.
 
De eisers stellen daartoe dat (de uitvoering van) artikel 19 van het Kiesbesluit onrechtmatig is, omdat de beperking van het aantal ondersteuningslocaties tot zes een ongeoorloofde schending oplevert van het beginsel van vrijheid der verkiezingen.
 
Het Gerecht is van oordeel dat de beperking van het aantal ondersteuningslocaties past in het kader van het doel van de ondersteuningsprocedure die er toe is beperkt stemgerechtigden de mogelijkheid te geven nieuwe politieke groeperingen aan de verkiezingen te laten deelnemen. Gelet op de door het hoofdstembureau aangewezen locaties, in relatie tot de periode waarin kiezers hun steun kunnen betuigen en het beperkt aantal vereiste ondersteuningsstemmen voor deelname aan de verkiezingen, vormt de beperking van het aantal ondersteuningslokalen tot zes geen wezenlijke belemmering voor een politieke partij om deel te nemen aan de verkiezingen. Ook niet als, zoals dit jaar het geval was, aanzienlijk meer (13) nieuwe kandidatenlijsten zich hebben opgegeven.  Artikel 19 van het Kiesbesluit, dan wel de uitvoering daarvan, is niet in strijd met het in internationale verdragen vastgelegde beginsel van vrijheid der verkiezingen. De vordering van eisers wordt daarom afgewezen.
 
 
 

COCI tables anti-money-laundering legislation concerns with Minister

PHILIPSBURG--The St. Maarten Chamber of Commerce and Industry (COCI) tabled its concerns on the proposed changes to the law relating to the Caribbean Financial Action Task Force (CFATF) recommendations and, in particular, the articles of the law related to COCI’s functioning, during a meeting with Justice Minister Cornelius de Weever and his legal advisers on August 19.

Detentie chauffeur dodelijk ongeluk Curacao verlengd

WILLEMSTAD - De detentie van de chauffeur die afgelopen vrijdag een dodelijk ongeluk veroorzaakte is verlengd.

Braziliaanse uitwisselingskandidaten Rotary Club bezoeken Hof Curacao

WILLEMSTAD – Onlangs heeft de vicepresident van het Hof, mr. Mauritsz de Kort, samen met rechter mr. Sigmar Carmelia twee uitwisselingskandidaten uit Brazilië ontvangen.