Vordering Hooi, De Jezus, Isidora en Godett tegen Land afgewezen

WILLEMSTAD – Het Gerecht in Eerste Aanleg van Curaçao heeft de vordering van de vier eisers, dhr. Hooi, dhr. De Jezus, dhr. Isidora en dhr. Godett, in het Kort Geding tegen Land om alsnog toegelaten te worden tot deelneming aan de verkiezingen afgewezen.
 
De eisers stellen daartoe dat (de uitvoering van) artikel 19 van het Kiesbesluit onrechtmatig is, omdat de beperking van het aantal ondersteuningslocaties tot zes een ongeoorloofde schending oplevert van het beginsel van vrijheid der verkiezingen.
 
Het Gerecht is van oordeel dat de beperking van het aantal ondersteuningslocaties past in het kader van het doel van de ondersteuningsprocedure die er toe is beperkt stemgerechtigden de mogelijkheid te geven nieuwe politieke groeperingen aan de verkiezingen te laten deelnemen. Gelet op de door het hoofdstembureau aangewezen locaties, in relatie tot de periode waarin kiezers hun steun kunnen betuigen en het beperkt aantal vereiste ondersteuningsstemmen voor deelname aan de verkiezingen, vormt de beperking van het aantal ondersteuningslokalen tot zes geen wezenlijke belemmering voor een politieke partij om deel te nemen aan de verkiezingen. Ook niet als, zoals dit jaar het geval was, aanzienlijk meer (13) nieuwe kandidatenlijsten zich hebben opgegeven.  Artikel 19 van het Kiesbesluit, dan wel de uitvoering daarvan, is niet in strijd met het in internationale verdragen vastgelegde beginsel van vrijheid der verkiezingen. De vordering van eisers wordt daarom afgewezen.
 
 
 

Vestiging Curaçao Hof van Justitie gesloten op vrijdag 3 juli 2020

WILLEMSTAD– De vestiging Curaçao van het Hof van Justitie is op vrijdag 3 juli 2020, de dag na Dia di Bandera, gesloten. Het personeel heeft een arbeidstijdverkorting dag (ATV).

Universiteit van Curaçao start nieuwe opleiding International Hospitality & Tourism Management

WILLEMSTAD - De Faculteit der Sociale en Economische Wetenschappen van de Universiteit van uraçao Dr. Moises da Costa Gomez start in augustus 2020 met een nieuwe opleiding: Bachelor in International Hospitality & Tourism Management.

Unanimous support for law to restore Statia democracy

THE HAGUE/STATIA--The Second Chamber of the Dutch Parliament on Tuesday unanimously approved the law proposal to phase out Dutch supervision and gradually restore democracy in St. Eustatius.