Vonnis: Faillissement Eric Garcia blijft gehandhaafd

WILLEMSTAD – Het Gerecht heeft in een zitting woensdag 21 september besloten dat het faillissement van Eric Garcia gehandhaafd blijf. Er is voldoende gebleken dat hij niet meer in staat is zijn schulden te betalen.
 
De faillissementsgijzeling is opgeheven.
 
Garcia heeft toegezegd zijn volledige medewerking te geven aan het faillissement. In het geval dat hij geen medewerking geeft kan hij alsnog worden opgepakt.
 
Nadat het Gerecht op vrijdag 19 september 2016 Eric Garcia failliet had verklaard en zijn faillisementsgijzeling had bevolen is Garcia hiertegen in verzet gekomen. In de zitting van 21 september is G. voor het eerst is gehoord. Ook waren aanwezig mr. Valerie Maria, de curator in het faillissement van Banco Maracaibo N.V en mr. Lizaima Da Costa Gomez, curator in het faillissement van Garcia.
 
 

Signing legal status of police declared invalid

PHILIPSBURG–Members of the different labour unions were updated about the approved 2019 budget during an informative meeting on Monday, July 8, held by the unions Nationale Algemene Politie Bond (NAPB), Windward Islands Civil Service Union/Private Sector Union (WICSU/PSU) and Algemene Bond van Overheidspersoneel (ABVO) for all members.

Minister Andin Bikker van Aruba bezoekt Hof van Justitie op Curacao

WILLEMSTAD - Minister van Justitie en Immigratie van Aruba, Andin Bikker, heeft donderdag 11 juli een bezoek gebracht aan het Hof in Curaçao. Hij werd daarbij vergezeld door Adviseur Algemene en Juridische Zaken Milko Baiz.

Nederland grijpt in op Curacao middels aanwijzing

Aanwijzing en onderlinge regeling moeten Curaçao er financieel bovenop helpen
DEN HAAG/WILLEMSTAD - De Rijksministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties een besluit tot een aanwijzing aan de regering van Curaçao genomen.