VPCO verliest kort geding tegen de overheid

WILLEMSTAD - Het ministerie van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport is niet verplicht het tekort van 2,2 miljoen gulden van de Vereniging voor Protestants Christelijk Onderwijs, het VPCO, te dekken.
 
Tot dit oordeel kwam de rechter in het kort geding dat het VPCO afgelopen vrijdag had aangespannen.
 
Wat het ministerie wel moet betalen aan de vereniging kon niet bepaald worden in het kort geding: hiervoor moet een bodemprocedure gestart worden.
 
Het tekort is ontstaan omdat het VPCO geen verplichte ouderbijdrage meer mag vragen. Voorzitter van de vereniging Miguel Goede dreigt nu dat hij eerder kinderen gaan aannemen van ouders die een vrijwillige bijdrage betalen.
 

UoC-studenten op uitwisseling en stage naar Europa

WILLLEMSTAD - In de afgelopen weken zijn een aantal studenten van de Faculteit der Sociale en Economische Wetenschappen, de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen en de Faculteit der Technische Wetenschappen vertrokken naar Europa voor een stage of semesteruitwisseling aan de apartneruniversiteiten van de UoC.

Raad van Ministers op bezoek bij Gouverneur

WILLEMSTAD – Elke vier maanden nodigt de Gouverneur van Curaçao, Hare Excellentie Lucille George-Wout, de Raad van Ministers uit voor een werklunch.

First Management Agreement Aruba signed

ORANJESTAD - A scoop on Aruba, where the Minister of Spatial Development, Infrastructure and the Environment Otmar Oduber and Fundacion Parke Nacional Aruba signed a management agreement for the first time on August 26.