Advocaat Wix krijgt berisping voor incorrect handelen

ORANJESTAD – De Raad van Toezicht op de Advocatuur van Aruba heeft gisteren uitspraak gedaan tegen Mr. Ronny Wix (53) van het advocatenkantoor Wix & Zeppenfeldt waarbij Mr. Wix de straf van berisping is opgelegd voor zijn incorrect handelen als advocaat.
 
Een berisping is een veroordeling op het tweede niveau (van de 4 bestaande niveaus) die een advocaat kan krijgen als hij de regels van de advocatuur overschrijdt. De Raad van Toezicht acht het bewezen dat mr. Wix incorrect heeft gehandeld bij het behartigen van een zaak van zijn cliënten waarbij een conflict is ontstaan en hij hierdoor de eer van de advocatuur heeft geschaad.
 
De zaak
Het was Aruba Growth Fund (AGF), een ex-cliënt van mr. Wix, die de zaak tegen de advocaat aanspande. AGF was van mening dat mr. Wix in het onderhandelingsproces voor de koop van het huidige Hilton Hotel incorrect heeft gehandeld wat in het nadeel van AGF heeft gewerkt. Er was hier sprake van belangenverstrengeling met een financieel nadelig gevolg voor AGF. Wix wordt ervan beschuldigd dat hij vertrouwelijke informatie van AGF heeft doorgespeeld aan een andere cliënt RIU die eveneens geïnteresseerd was in de koop van het hotel.
 
Het vonnis
De Raad van Toezicht achtte het bewezen dat mr. Wix in deze zaak incorrect heeft gehandeld en regels van de advocatuur heeft overschreden. De Raad twijfelde niet aan de juistheid van de verklaring van de heer Kan, de eiser namens AGF. Daarenboven erkende Wix zelf dat hij namens zijn cliënt RIU sinds juli 2016 betrokken was bij het oplossen van een geschil dat was ontstaan door de verkoop van het hotel aan RIU. Volgens de Raad is de advocaat onzorgvuldig geweest naar zijn cliënten toe en heeft hij gehandeld in strijd met de kern van de vertrouwelijkheid die de uitoefening van het beroep van advocaat met zich meebrengt. De Raad rekende het mr. Wix zwaar aan dat hij geen contact heeft opgenomen met AGF om problemen te voorkomen. Echter heeft AGF niet kunnen bewijzen dat mr. Wix vertrouwelijke informatie uit zijn due delligence onderzoek met RIU heeft gedeeld.
 
De Raad van Toezicht was van oordeel dat mr. Wix in vergaande mate in strijd heeft gehandeld met hetgeen de eer van de stand van de advocatuur van hem verlangt en heeft gehandeld in strijd met de gedragsregels 1 en 7. De Raad heeft wel rekening gehouden met het feit dat mr. Wix niet eerder tuchtrechtelijk is veroordeeld. Niettemin achtte de Raad een enkele waarschuwing in dit geval onvoldoende in overeenstemming met de aard en de ernst van de tuchtrechtelijke overtreding en legde de advocaat de straf van berisping op. Een volgende maatregel zou een schorsing inhouden en als laatste middel kan een advocaat uit zijn ambt worden gezet. NoticiaCla.com heeft begrepen dat AGF na dit vonnis een civiele rechtszaak zal aanspannen tegen de advocaat voor een schadevergoeding van mogelijk enkele miljoenen guldens.
 
Bron: NoticiaCla

Raad van Advies op bezoek bij de Gouverneur

WILLEMSTAD – De Gouverneur, Hare Excellentie Lucille George-Wout, onderhoudt regelmatig contact met de Raad van Advies in haar hoedanigheid als voorzitter van de Raad.

Wet Openstelling huwelijk ingediend bij CuraƧaos Parlement

WILLEMSTAD – De Curacaose parlementariërs Giselle Mac William en Stephen Walroud hebben bij de Staten van Curacao een wetsvoorstel Aanpassing wettelijk huwelijk ingediend.

Alle vestigingen Hof van Justitie vrijdag 31 mei 2019 gesloten

Alle vestigingen van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie (op Aruba, Curaçao, Sint Maarten en Bonaire) zijn de dag na Hemelvaart, vrijdag 31 mei 2019, gesloten.