8 jaar cel voor poging doodslag op karnavalsavond 2016

WILLEMSTAD - Maandagmorgen is door het Gerecht in Willemstad de man L.D.H.M. (Curaçao, 1983) veroordeeld tot 8 jaar cel voor een poging doodslag op 10 februari 2016, op de avond van het afscheidskarnaval.
 
Hij loste 6 kogels af op het slachtoffer Soleana die hierdoor dwarslaesie heeft opgelopen. De rechter heeft ook een schadevergoeding toegewezen van 50.000 gulden voor het slachtoffer. De overheid zal dit voorschieten en achterhalen op de veroordeelde. 
 
De raadsvrouw heeft in deze zaak vrijspraak bepleit. De Officier van justitie (OvJ) va het openbaar Ministerie eiste een gevangenisstraf van 12 jaar.
 
De rechter achtte het bewezen dat de verdachte op de openbare weg met een vuurwapen een groot aantal kogels op het slachtoffer Soleana heeft afgevuurd. “Dat hij deze beschieting heeft overleefd, mag een wonder heten en is geen verdienste van verdachte. Verdachte heeft met zijn handelen immens leed toegebracht aan Soleana die vanaf zijn middel verlamd is geraakt en naar het zich laat aanzien nooit meer een normaalleven zal kunnen leiden. Voor de rest van zijn Ieven is hij gekluisterd aan een rolstoel en gaat hij gebukt onder allerlei met een dwarslaesie gepaard gaande beperkingen. Zijn Ieven is hierdoor voor altijd en op verstrekkende wijze veranderd”, zo verklaarde de rechter vandaag bij de uitspraak.
 
“Dergelijke misdrijven zijn voorts uitermate schokkend voor de rechtsorde en hierop kan slechts worden gereageerd met de oplegging van een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van zeer lange duur. Verdachte heeft bovendien met zijn proceshouding geen enkele verantwoordelijkheid genomen voor zijn handelen noch enig mededogen betoond aan het slachtoffer. Hiernaast heeft het Gerecht, in het belang van een consistente straftoemeting, bij het vaststellen van de strafmaat rekening gehouden met straffen die in soortgelijke zaken worden opgelegd”, aldus de rechter.
 

Child friendly court Sint Maarten

PHILIPSBURG – November the 20th is the International Day of the Rights of the Child. The  Sint Maarten branch of the Common Court of Justice also puts emphasis on the importance of this day.

Eigen ademanalyseapparaat voor het KPC

WILLEMSTAD - Sinds 2017 neemt het alcoholbeleid (niet aangeschoten of dronken rijden) structurele vorm aan op Curaçao. Dit om doden, zwaar gewonden, botsingen en alle schade die daarmee samenhangt te verminderen en te voorkomen.

Robbie dos Santos aangehouden in onderzoek zaak Maximus

PHILIPSBURG/WILLEMSTAD - Vandaag is op Sint Maarten, in het kader van het onderzoek Maximus, Curaçaoënaar Robbie dos Santos (62) aangehouden.