Tussenvonnis bodemzaak Duurzame Energie vs. Land Curacao en Aqualectra

WILLEMSTAD - Het Gerecht te Curaçao heeft vandaag een tussenvonnis gewezen in de bodemzaak tussen de Vereniging voor Duurzame Energie als eiseres en het Land Curacao en Aqualectra als gedaagden.
 
Onderwerp van het geschil is het vaste bedrag dat de eigenaren van zonnepanelen sinds 1 januari 2015 maandelijks aan Aqualectra moeten betalen en de verlaagde prijs die Aqualectra aan de zonnepaneelhouders betaalt voor elektriciteit die aan het net van Aqualectra wordt "teruggeleverd". De zonnepaneelhouders vechten de rechtsgeldigheid aan van de Ministeriële Regeling waarin deze nieuwe tarieven zijn bepaald.
 
De rechter heeft in zijn tussenvonnis overwogen dat uitgangspunt is dat het Land (de Minister) op grond van de Prijzenverordening 1961 de bevoegdheid heeft de tarieven vast te stellen, maar dat het Land mogelijk in redelijkheid niet had kunnen beslissen om zonnepaneelhouders maandelijks een vast bedrag aan Aqualectra te laten betalen. In het vonnis wordt onder meer gewezen op de ongelijkheid die er nu bestaat in de behandeling van zonnepaneelhouders ten opzichte van andere klanten van Aqualectra die, met een generator of op een andere manier, hun Aqualectrarekening weten te beperken. 
 
Het Gerecht heeft partijen gevraagd om samen de werkelijke "terugverdientijd" van zonnepanelen onder de nieuwe regeling te berekenen en om na te denken over een mogelijke aanpassing van de huidige regeling. Ook wil de rechter van partijen vernemen hoe de kleinschalige opwekking met zonnepanelen "in andere beschaafde moderne landen (zoals Aruba, Sint Maarten, BES)" is geregeld. 
 
De zaak wordt in september voortgezet.
 
 
De Vereniging voor Duurzame Energie werd in deze zaak vertegenwoordigd door advocaat Chester Peterson van Sulvaran & Peterson. Het Land Curacao werd bijgestaan door Mayesi Hammoud van VanEps Kunneman VanDoorne. Aqualectra werd bijgestaan door Dave Liqui-Lung van De Winter Liqui Lung Advocaten.
 
 
 

UoC-studenten op uitwisseling en stage naar Europa

WILLLEMSTAD - In de afgelopen weken zijn een aantal studenten van de Faculteit der Sociale en Economische Wetenschappen, de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen en de Faculteit der Technische Wetenschappen vertrokken naar Europa voor een stage of semesteruitwisseling aan de apartneruniversiteiten van de UoC.

Raad van Ministers op bezoek bij Gouverneur

WILLEMSTAD – Elke vier maanden nodigt de Gouverneur van Curaçao, Hare Excellentie Lucille George-Wout, de Raad van Ministers uit voor een werklunch.

First Management Agreement Aruba signed

ORANJESTAD - A scoop on Aruba, where the Minister of Spatial Development, Infrastructure and the Environment Otmar Oduber and Fundacion Parke Nacional Aruba signed a management agreement for the first time on August 26.