Hof stelt vast dat er wanbeleid is geweest bij Aqualectra en Refineria di Kòrsou

WILLEMSTAD – Het Hof heeft op dinsdag 13 juni 2017 vastgesteld dat er in de periode van 10 oktober 2010 tot 29 september 2012 sprake is geweest van wanbeleid bij Aqualectra en Refineria di Kòrsou (RdK).
 
Bij Aqualectra heeft het Hof vastgesteld dat de algemene vergadering van aandeelhouders, de raad van commissarissen en – tot op zekere hoogte – het bestuur verantwoordelijk waren voor verschillende aspecten van het wanbeleid. Bij RdK heeft het Hof overeenkomstige vaststellingen gedaan met betrekking tot de raad van commissarissen en het bestuur. De overige tegen deze vennootschappen gerichte verzoeken zijn afgewezen. Tegen Curoil zijn alle verzoeken afgewezen.
 
Met betrekking tot Aqualectra heeft het Hof vastgesteld dat er sprake is geweest van wanbeleid
op de volgende gebieden:
(i) kort na het aantreden van het kabinet-Schotte in 2010 zijn de bestuurders van Aqualectra geschorst en vervolgens ontslagen;
(ii) de raad van commissarissen is op de stoel van het bestuur gaan zitten door het dagelijks bestuur over te nemen;
(iii) Aqualectra heeft haar aandelen in een vennootschap die indirect de BOO-centrale in eigendom had, zonder tegenprestatie overgedragen aan RdK, zonder deugdelijk onderzoek te hebben gedaan naar de waarde van die aandelen;
(iv) Aqualectra is een overeenkomst voor de levering van zonnepanelen aangegaan, hoewel zij niet kon voldoen aan de daarbij aangegane verplichtingen;
(v) Aqualectra is op onzorgvuldige wijze andere verplichtingen aangegaan.
 
Met betrekking tot RdK heeft het Hof vastgesteld dat er sprake is van wanbeleid op de volgende
gebieden:
(i) de raad van commissarissen is op de stoel van het bestuur gaan zitten door het dagelijks bestuur over te nemen;
(ii) de raad van commissarissen heeft ruim NAf 17 miljoen ter beschikking gesteld aan schoolbesturen ten behoeve van gratis onderwijs;
(iii) de raad van commissarissen heeft de boekhoudplicht van RdK geschonden en financiële controlemechanismen terzijde gesteld;
(iv) RdK heeft de aandelen in een vennootschap die indirect de BOO-centrale in eigendom had, overgedragen gekregen van Aqualectra, zonder deugdelijk onderzoek te hebben gedaan naar de waarde van die aandelen;
(v) RdK heeft gigantische uitgaven gedaan in verband met de BOO-centrale. Deze uitgaven zijn verloren gegaan. Hierdoor is het zeer de vraag geworden of RdK in staat zal zijn de exploitatie van de raffinaderij na 2019 zelfstandig ter hand te nemen, mocht dat nodig zijn.
 
Het Hof heeft ervan afgezien te oordelen over de verantwoordelijkheid van individuele personen voor het vastgestelde wanbeleid. In deze enquêtezaak zijn geen van de doelstellingen van het enquêterecht daarmee gediend. Ook heeft het Hof ervan afgezien voorzieningen te treffen om te trachten de schade van Aqualectra en RdK te verhalen op aansprakelijke personen.
 
Aqualectra en RdK kunnen dat desgewenst trachten te doen zonder dat het Hof daar voorzieningen voor treft. Zij kunnen ook besluiten ervan af te zien.
 
Het OM Curacao werd in deze zaak vertegenwoordigd door advocaat-generaal Anton van der Schans, Funbdashon Akshon Sivil door advocaten R. Suriel en H. Pasman en Aqualectra door advocaat Karel Frielink van BZSE Advocaten.
Curoil werd bijgestaan door advocaat Chris de Bres van HBN Law,  en de Isla door Dave Liqui-Lung van De Winter Liqui-Lung Advocaten.
 
 
 

UoC-studenten op uitwisseling en stage naar Europa

WILLLEMSTAD - In de afgelopen weken zijn een aantal studenten van de Faculteit der Sociale en Economische Wetenschappen, de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen en de Faculteit der Technische Wetenschappen vertrokken naar Europa voor een stage of semesteruitwisseling aan de apartneruniversiteiten van de UoC.

Raad van Ministers op bezoek bij Gouverneur

WILLEMSTAD – Elke vier maanden nodigt de Gouverneur van Curaçao, Hare Excellentie Lucille George-Wout, de Raad van Ministers uit voor een werklunch.

First Management Agreement Aruba signed

ORANJESTAD - A scoop on Aruba, where the Minister of Spatial Development, Infrastructure and the Environment Otmar Oduber and Fundacion Parke Nacional Aruba signed a management agreement for the first time on August 26.