Hof stelt vast dat er wanbeleid is geweest bij Aqualectra en Refineria di Kòrsou

WILLEMSTAD – Het Hof heeft op dinsdag 13 juni 2017 vastgesteld dat er in de periode van 10 oktober 2010 tot 29 september 2012 sprake is geweest van wanbeleid bij Aqualectra en Refineria di Kòrsou (RdK).
 
Bij Aqualectra heeft het Hof vastgesteld dat de algemene vergadering van aandeelhouders, de raad van commissarissen en – tot op zekere hoogte – het bestuur verantwoordelijk waren voor verschillende aspecten van het wanbeleid. Bij RdK heeft het Hof overeenkomstige vaststellingen gedaan met betrekking tot de raad van commissarissen en het bestuur. De overige tegen deze vennootschappen gerichte verzoeken zijn afgewezen. Tegen Curoil zijn alle verzoeken afgewezen.
 
Met betrekking tot Aqualectra heeft het Hof vastgesteld dat er sprake is geweest van wanbeleid
op de volgende gebieden:
(i) kort na het aantreden van het kabinet-Schotte in 2010 zijn de bestuurders van Aqualectra geschorst en vervolgens ontslagen;
(ii) de raad van commissarissen is op de stoel van het bestuur gaan zitten door het dagelijks bestuur over te nemen;
(iii) Aqualectra heeft haar aandelen in een vennootschap die indirect de BOO-centrale in eigendom had, zonder tegenprestatie overgedragen aan RdK, zonder deugdelijk onderzoek te hebben gedaan naar de waarde van die aandelen;
(iv) Aqualectra is een overeenkomst voor de levering van zonnepanelen aangegaan, hoewel zij niet kon voldoen aan de daarbij aangegane verplichtingen;
(v) Aqualectra is op onzorgvuldige wijze andere verplichtingen aangegaan.
 
Met betrekking tot RdK heeft het Hof vastgesteld dat er sprake is van wanbeleid op de volgende
gebieden:
(i) de raad van commissarissen is op de stoel van het bestuur gaan zitten door het dagelijks bestuur over te nemen;
(ii) de raad van commissarissen heeft ruim NAf 17 miljoen ter beschikking gesteld aan schoolbesturen ten behoeve van gratis onderwijs;
(iii) de raad van commissarissen heeft de boekhoudplicht van RdK geschonden en financiële controlemechanismen terzijde gesteld;
(iv) RdK heeft de aandelen in een vennootschap die indirect de BOO-centrale in eigendom had, overgedragen gekregen van Aqualectra, zonder deugdelijk onderzoek te hebben gedaan naar de waarde van die aandelen;
(v) RdK heeft gigantische uitgaven gedaan in verband met de BOO-centrale. Deze uitgaven zijn verloren gegaan. Hierdoor is het zeer de vraag geworden of RdK in staat zal zijn de exploitatie van de raffinaderij na 2019 zelfstandig ter hand te nemen, mocht dat nodig zijn.
 
Het Hof heeft ervan afgezien te oordelen over de verantwoordelijkheid van individuele personen voor het vastgestelde wanbeleid. In deze enquêtezaak zijn geen van de doelstellingen van het enquêterecht daarmee gediend. Ook heeft het Hof ervan afgezien voorzieningen te treffen om te trachten de schade van Aqualectra en RdK te verhalen op aansprakelijke personen.
 
Aqualectra en RdK kunnen dat desgewenst trachten te doen zonder dat het Hof daar voorzieningen voor treft. Zij kunnen ook besluiten ervan af te zien.
 
Het OM Curacao werd in deze zaak vertegenwoordigd door advocaat-generaal Anton van der Schans, Funbdashon Akshon Sivil door advocaten R. Suriel en H. Pasman en Aqualectra door advocaat Karel Frielink van BZSE Advocaten.
Curoil werd bijgestaan door advocaat Chris de Bres van HBN Law,  en de Isla door Dave Liqui-Lung van De Winter Liqui-Lung Advocaten.
 
 
 

Geen vervolging vrachtwagenchauffeur voor dodelijk ongeval

KRALENDIJK - Op 11 september 2018 vond er zeer ernstig verkeersongeval plaats op de Kaya Korona. De bestuurder van een vrachtauto raakte de macht over het stuur kwijt en reed tegen een tegemoet komende auto aan.

Boetes OM voor “niet-registreren” makelaars en autohandelaren

WILLEMSTAD - Naar aanleiding van een aangifte van de FIU (Financial Intelligence Unit Curacao) in april 2019, heeft het OM 44 transactievoorstellen doen uitgaan naar makelaars en autohandelaren.

Gezaghebber Bonaire wordt niet vervolgd

KRALENDIJK - De gezaghebber van Bonaire, de heer E.E. Rijna, wordt door het Openbaar Ministerie niet vervolgd wegens overtreding van vergunningvoorschriften door het bedrijf Bon Recycling BV.