Verzoekers vragen Gerecht om grond Gato aan huidige gebruikers toe te kennen

Willemstad – Dinsdag 19 september 2017 heeft het Gerecht te Curaçao de zaak behandeld over de verdeling van Plantage Gato.
 
Het gaat om een verzoek van een aantal gebruikers van het terrein - dat zich uitstrekt van Souax tot aan Papaya, aan de noordelijke kant van de Weg naar Westpunt - om toepassing van de bijzondere wettelijke regeling voor langdurig onverdeeld gebleven boedels.
 
Plantage Gato staat volgens de registers nog altijd op naam van 13 personen aan wie de grond bij testament van 31 juli 1809 door de toenmalige plantage-eigenares werd gelegateerd. Door het tijdsverloop en het grote aantal gerechtigden is een normale verdeling niet meer mogelijk. Daarom vragen de verzoekers in deze procedure aan het Gerecht om de grond aan de huidige gebruikers toe te kennen.
 
Op de zitting zijn ongeveer 40 belanghebbenden verschenen. De volgende stap in de procedure is een bezichtiging van het terrein en het opstellen van een indelingsplan.
 
De belangrijkste stukken van de Gato-zaak (en van de andere oude boedelzaken) zijn te vinden op de website van het hof van justitie: http://www.gemhofvanjustitie.org/uitspraken/onverdeelde-boedels
 
Foto: Gato op Werbata-kaart uit 1906

UoC-studenten op uitwisseling en stage naar Europa

WILLLEMSTAD - In de afgelopen weken zijn een aantal studenten van de Faculteit der Sociale en Economische Wetenschappen, de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen en de Faculteit der Technische Wetenschappen vertrokken naar Europa voor een stage of semesteruitwisseling aan de apartneruniversiteiten van de UoC.

Raad van Ministers op bezoek bij Gouverneur

WILLEMSTAD – Elke vier maanden nodigt de Gouverneur van Curaçao, Hare Excellentie Lucille George-Wout, de Raad van Ministers uit voor een werklunch.

First Management Agreement Aruba signed

ORANJESTAD - A scoop on Aruba, where the Minister of Spatial Development, Infrastructure and the Environment Otmar Oduber and Fundacion Parke Nacional Aruba signed a management agreement for the first time on August 26.