Emsley Tromp vrijgesproken in zaak "Saffier"

WILLEMSTAD – Het gerecht in eerste aanleg van Curaçao heeft vandaag (voormalig) president van de Centrale Bank van Curaçao en Sint-Maarten, Emsley Tromp, integraal vrijgesproken van het opzettelijk onjuist doen van aangiften van de inkomstenbelasting.
 
Weliswaar waren de aangiften volgens het gerecht onjuist ingevuld, maar er is onvoldoende bewijs dat Tromp dit opzettelijk heeft gedaan.
 
Onjuiste aangiften
Het gerecht heeft aan de hand van de wettekst en de wetsgeschiedenis vastgesteld dat het sinds de invoering van wettelijke bepalingen voor pensioenregelingen in 2001 in principe niet meer toegestaan is om pensioengelden zelf te beheren. De uitvoering van de pensioenaanspraken moet sindsdien plaatsvinden via een in de voormalige Nederlandse Antillen gevestigde verzekeraar, tenzij de Minister van Financiën anders heeft geregeld. De pensioengelden van Tromp worden beheerd door diens Stichting. De Stichting heeft de uitvoering van de pensioenaanspraken aanvankelijk overgelaten aan een verzekeringsmaatschappij (eerst aan Fatum in Curaçao, daarna aan Nationale Nederlanden in Nederland), maar heeft begin 2006 kennelijk een andere weg ingeslagen. Vanaf begin 2006 werden de gelden rechtstreeks overgemaakt aan de Stichting om vervolgens in november 2007 de polis bij de verzekeringsmaatschappij af te kopen en de gelden te gaan beleggen bij de Bank of America. In die constructie is wettelijk niet voorzien. De Stichting en de Bank of America zijn namelijk niet te beschouwen als verzekeraars, terwijl de Bank of America ook niet in een van de landen is gevestigd die voorheen de Nederlandse Antillen vormden. De consequentie daarvan is dat de omkeerregel – dat is een fiscale regel die inhoudt dat aanspraken die berusten op een pensioenregeling niet tot het loon behoren – niet meer van toepassing was en dat daarom ten onrechte geen belasting is betaald over de ontvangen pensioenpremies.
 
Geen bewijs voor opzet
Volgens het gerecht kan worden vastgesteld dat Tromp op sommige momenten onvoldoende voorzichtig is geweest, maar niet dat hij zich daarbij van de risico’s bewust is geweest. Het gerecht heeft onder meer waarde gehecht aan het feit dat hij door een fiscaal adviseur werd bijgestaan en de aanwijzingen dat de fiscus de belastingconstructie niet ontoelaatbaar vond. Het gerecht acht daarom niet bewezen dat Tromp willens en wetens onjuiste aangiften heeft ingediend. De kans op fouten die Tromp mogelijk op de koop heeft genomen, kan naar het oordeel van het gerecht niet aanmerkelijk worden genoemd. Het gerecht wijst er in dat verband op dat de nieuwe wet- en regelgeving complex is en dat het standpunt van de verdediging, mede gezien de opinies van de fiscalisten die zijn ingebracht, fiscaal pleitbaar is.
 
Geen politiek proces
Een vraag die aan de beslissing tot vrijspraak voorafging, was of het openbaar ministerie zijn vervolgingsrecht had verspeeld. Volgens de verdediging is er namelijk sprake van een politiek proces. Naar het oordeel van het gerecht is dat niet aannemelijk geworden.
 
Eis van het openbaar ministerie 
Het openbaar ministerie had drie weken geleden tegen Tromp een taakstraf van 240 uur, een voorwaardelijke gevangenisstraf van 6 maanden en een geldboete van 10 miljoen Antilliaanse gulden geëist. Voor het openbaar ministerie staat hoger beroep tegen dit vonnis open en wel binnen 14 dagen na vandaag.
 
Emsley Tromp werd in deze zaak bijgestaan door advocaten Niels van der Laan van De Roos & Pen advocaten uit Amsterdamen Mirto Murray van Murray Attorneys at Law in Curacao.
Het Openbaar Ministerie Curacao werd vertegenwoordigd door officieren van justitie De Vries en Van der Werff.
 
 
 
Bekijk hier beelden van de uitspraak: https://youtu.be/M0PohbuhAus
 
 
Related articles:
- KPMG was niet de accountant van CBCS
- KPMG kampt met dubbele petten oud-topaccountant in fraudezaak Curaçao
- Advocatenkantoor van fraude verdachte president werkt ook voor centrale bank
- Pleitnota verdediging Emsley Tromp d.d. 26 Oktober 2017
- Requisitoir OM in zaak ‘Saffier’ tegen centrale bank-president Emsley Tromp
- Geen opzet volgens verdediging Emsley Tromp
- OM Curaçao eist miljoenenboete tegen centrale bank-directeur Emsley Tromp
- Huiszoeking bij Ennia Caribe
- Emsley Tromp went back to CBCS office
- First session criminal trial against Tromp on 25 July
- Impasse on extending term of Central Bank Managing Director
- Emsley Tromp ontkent belastingfraude
- OM Curacao besluit tot vervolging Tromp wegens belastingfraude

UoC-studenten op uitwisseling en stage naar Europa

WILLLEMSTAD - In de afgelopen weken zijn een aantal studenten van de Faculteit der Sociale en Economische Wetenschappen, de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen en de Faculteit der Technische Wetenschappen vertrokken naar Europa voor een stage of semesteruitwisseling aan de apartneruniversiteiten van de UoC.

Raad van Ministers op bezoek bij Gouverneur

WILLEMSTAD – Elke vier maanden nodigt de Gouverneur van Curaçao, Hare Excellentie Lucille George-Wout, de Raad van Ministers uit voor een werklunch.

First Management Agreement Aruba signed

ORANJESTAD - A scoop on Aruba, where the Minister of Spatial Development, Infrastructure and the Environment Otmar Oduber and Fundacion Parke Nacional Aruba signed a management agreement for the first time on August 26.