Ultimo Noticia moet journalist Drayer ruim een ton betalen

WILLEMSTAD - De Curacaoase krant Ultimo Noticia moet meer dan een ton schadevergoeding betalen aan journalist Dick Drayer voor het zonder toestemming gebruiken van zijn foto's.
 
Dat heeft de rechter gisteren bepaald.
 
De ochtendkrant plaatst sinds 2014 foto’s van Drayer zonder daarvoor toestemming te vragen. Vanaf begin 2015 stuurde Drayer facturen aan de Ultimo Noticia, a f 150,- per geplaatste foto. De krant reageerde hier niet op, waarop Drayer eind 2016 een rechtzaak begon namens zijn bedrijf Persbureau Curacao.
 
De rechter bepaalde dat de regeling die fotografen in Nederland gebruiken voor schadevergoeding ook gehanteerd kan worden op Curaçao.
 
Volgens de reachter heeft de krant foto’s van Drayer zonder toestemming en zonder daarvoor te betealen gebruikt in de krant en op hun website. Daarmee heeft de krant inbreuk gemaakt op het auteursrecht van Drayer.
 
Het eindvonnis van 11 december 2017 gaat hoofdzakelijk nog over de schade. Besloten is dat aan Drayer een schadevergoeding toekomt die gelijk is aan de facturen die Drayer aan Ultimo Noticia heeft verzonden voor de door de krant gebruikte foto’s. Drayer heeft aanvankelijk een door hem normaal gesproken gehanteerde prijs in rekening gebracht en na verloop van tijd, toen hem bleek dat de krant door ging met het publiceren van zijn foto’s zonder daarvoor te betalen, heeft hij deze prijs verhoogd. Het Gerecht heeft overigens vastgesteld dat de krant ook na het tussenvonnis van 22 mei 2017 nog is doorgegaan met het publiceren van foto’s van Drayer zonder zijn toestemming. Daaruit leidt het Gerecht af dat Ultimo Noticia zich tot op heden niets heeft aangetrokken van het auteursrecht van Drayer.
 
Tussenvonnis
Drayer heeft in oktober 2016 een zaak aangespannen tegen Ultimo Noticia omdat de krant volgens hem zonder zijn toestemming door hem gemaakte foto’s plaatst. Drayer heeft daarom schadevergoeding gevorderd en een verbod tot ongevraagde verdere publicatie van zijn foto’s.
Ultimo Noticia heeft als verweer aangevoerd dat de foto’s niet van Drayer zijn en dat de foto’s niet door Drayer zijn gewaarmerkt.
 
In het tussenvonnis van 22 mei 2017 is het wettelijk kader van het auteursrecht weergegeven.
Dit komt er op neer dat de Auteursverordening 1913 het auteursrecht (het uitsluitend recht van de maker om zijn/haar kunstwerk , bijvoorbeeld een foto, openbaar te maken en te verveelvoudigen) beschermt tegen een ongevraagde inbreuk daarop door een derde.
 
De verweren van Ultimo Noticia zijn in het tussenvonnis verworpen. Vastgesteld is vervolgens dat de krant gebruik heeft gemaakt van foto’s van Drayer door deze zonder zijn toestemming te publiceren. Er is dus sprake van inbreuk op het auteursrecht van Drayer.
Tenslotte is in het tussenvonnis bepaald dat een comparitie van partijen diende plaats te vinden
aangezien de zaak voor een minnelijke regeling vatbaar leek.
 
Op 31 oktober 2017 heeft de comparitie van partijen plaatsgevonden. Partijen hebben nadere informatie gegeven aan het Gerecht. Verder hebben partijen medegedeeld dat zij na de zitting met elkaar wilden overleggen over een regeling. Partijen hebben het Gerecht daarna niet bericht dat zij een regeling hebben getroffen. Daarom is vandaag is een eindvonnis gewezen in
deze zaak.
 
Persbureau Curacao werd in deze zaak vertegenwoordigd door advocaat Roelof Bijkerk van Van de Laarschot & Associates Curacao. De krant Ultimo Noticia werd vertegenwoordigd doro hoofdredacteur H. Zimmerman.
 
 

COCI tables anti-money-laundering legislation concerns with Minister

PHILIPSBURG--The St. Maarten Chamber of Commerce and Industry (COCI) tabled its concerns on the proposed changes to the law relating to the Caribbean Financial Action Task Force (CFATF) recommendations and, in particular, the articles of the law related to COCI’s functioning, during a meeting with Justice Minister Cornelius de Weever and his legal advisers on August 19.

Detentie chauffeur dodelijk ongeluk Curacao verlengd

WILLEMSTAD - De detentie van de chauffeur die afgelopen vrijdag een dodelijk ongeluk veroorzaakte is verlengd.

Braziliaanse uitwisselingskandidaten Rotary Club bezoeken Hof Curacao

WILLEMSTAD – Onlangs heeft de vicepresident van het Hof, mr. Mauritsz de Kort, samen met rechter mr. Sigmar Carmelia twee uitwisselingskandidaten uit Brazilië ontvangen.