Vordering Tromp tegen centrale bank afgewezen

Willemstad – Het Gerecht in eerste aanleg heeft in kort geding de loonvordering van de voormalige president van de Centrale Bank Emsley Tromp afgewezen.
 
Tromp stelde zich op het standpunt dat hij nog recht had op uitbetaling van drie maandsalarissen.
 
De Bank had die maandsalarissen toegezegd in het kader van het ontslag van Tromp, maar de Bank heeft dit bedrag verrekend met de door haar voorgeschoten nota’s van advocaten en belastingadviseurs. Die nota’s hadden onder andere te maken met de strafrechtelijke procedure tegen Tromp die vorig jaar is gevoerd. Het Gerecht heeft nu geoordeeld dat de Bank die nota’s mocht verrekenen met het resterende salaris van Tromp. Volgens het Gerecht kan Tromp zich niet beroepen op een brief van de toenmalige president a.i., waarin stond dat de Bank na afloop van alle procedures zou bekijken of de nota’s door Tromp zouden moeten worden terugbetaald. Tromp moet namelijk hebben geweten dat de president a.i. niet bevoegd was om zo’n toezegging te doen.
 
Ook vond Tromp dat hij nog recht had op een eindejaarsuitkering van in totaal bijna NAf 500.000, omdat hij een dergelijk bedrag ook in de afgelopen jaren steeds heeft gekregen. Het Gerecht heeft ook die vordering afgewezen. Het is volgens het Gerecht nog onvoldoende duidelijk of Tromp daadwerkelijk recht heeft op een dergelijke eindejaarsuitkering. Bij zoveel vragen kan een 
vordering in kort geding niet worden toegewezen.
 
Emsley Tromp werd in deze zaak vertegenwoordigd door advocaten Mirto Murray van Murray Attorneys at Law op Curacao en Jairo Bloem van Bloem Bonaparte & Aardenburg op St. Maarten. De Centrale Bank werd vertegenwoordigd door Mayesi Hammoud en Tiffany de Palm van VanEps Kunneman VanDoorne.
 
 
 

Lawyer Roeland Zwanikken considers legal action against ABN AMRO Bank

THE HAGUE--Attorney-at-law Roeland Zwanikken at St. Maarten’s BZSE law office is considering legal action against the intention of the Dutch ABN AMRO Bank to close the bank accounts of its clients in the Dutch Caribbean.

Fiscaal onderzoek bij notariskantoren vinden doorgang

In het Antilliaans Dagblad: Fiscaal onderzoek bij notariskantoren
WILLEMSTAD – De fiscale onderzoeken bij de notarissen vonden en vinden, ondanks de beperkingen van Covid-19, weer doorgang en de medewerking aan de kant van notarissen en adviseurs is daarbij ‘over het algemeen goed’.

Juridische miljoenenstrijd tussen BNP Paribas en Italiaanse prinses verhardt

  • Bezit van Italiaanse Crociani-familie op Curaçao mag van rechter worden verkocht
  • De Crociani's ruziën al jaren met BNP Paribas over een claim van $100 mln
  • Curaçaos trustkantoor United Trust heeft 'geen enkele relatie meer' met Camilla Crociani
Een Italiaanse prinses met zakelijke belangen in Nederland heeft het onderspit gedolven bij diverse rechtbanken in een langslepend conflict met zakenbank BNP Paribas.