Vordering Tromp tegen centrale bank afgewezen

Willemstad – Het Gerecht in eerste aanleg heeft in kort geding de loonvordering van de voormalige president van de Centrale Bank Emsley Tromp afgewezen.
 
Tromp stelde zich op het standpunt dat hij nog recht had op uitbetaling van drie maandsalarissen.
 
De Bank had die maandsalarissen toegezegd in het kader van het ontslag van Tromp, maar de Bank heeft dit bedrag verrekend met de door haar voorgeschoten nota’s van advocaten en belastingadviseurs. Die nota’s hadden onder andere te maken met de strafrechtelijke procedure tegen Tromp die vorig jaar is gevoerd. Het Gerecht heeft nu geoordeeld dat de Bank die nota’s mocht verrekenen met het resterende salaris van Tromp. Volgens het Gerecht kan Tromp zich niet beroepen op een brief van de toenmalige president a.i., waarin stond dat de Bank na afloop van alle procedures zou bekijken of de nota’s door Tromp zouden moeten worden terugbetaald. Tromp moet namelijk hebben geweten dat de president a.i. niet bevoegd was om zo’n toezegging te doen.
 
Ook vond Tromp dat hij nog recht had op een eindejaarsuitkering van in totaal bijna NAf 500.000, omdat hij een dergelijk bedrag ook in de afgelopen jaren steeds heeft gekregen. Het Gerecht heeft ook die vordering afgewezen. Het is volgens het Gerecht nog onvoldoende duidelijk of Tromp daadwerkelijk recht heeft op een dergelijke eindejaarsuitkering. Bij zoveel vragen kan een 
vordering in kort geding niet worden toegewezen.
 
Emsley Tromp werd in deze zaak vertegenwoordigd door advocaten Mirto Murray van Murray Attorneys at Law op Curacao en Jairo Bloem van Bloem Bonaparte & Aardenburg op St. Maarten. De Centrale Bank werd vertegenwoordigd door Mayesi Hammoud en Tiffany de Palm van VanEps Kunneman VanDoorne.
 
 
 

Raad van Advies op bezoek bij de Gouverneur

WILLEMSTAD – De Gouverneur, Hare Excellentie Lucille George-Wout, onderhoudt regelmatig contact met de Raad van Advies in haar hoedanigheid als voorzitter van de Raad.

Wet Openstelling huwelijk ingediend bij CuraƧaos Parlement

WILLEMSTAD – De Curacaose parlementariërs Giselle Mac William en Stephen Walroud hebben bij de Staten van Curacao een wetsvoorstel Aanpassing wettelijk huwelijk ingediend.

Alle vestigingen Hof van Justitie vrijdag 31 mei 2019 gesloten

Alle vestigingen van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie (op Aruba, Curaçao, Sint Maarten en Bonaire) zijn de dag na Hemelvaart, vrijdag 31 mei 2019, gesloten.