Trustkantoor draait op voor schade door belastingtrucs

AMESTERDAM - In de strijd tegen belastingontduiking heeft de Belastingdienst een belangrijke overwinning behaald. De fiscus mag de geleden miljoenenschade niet alleen verhalen op de belastingontduiker zelf, maar ook op het trustkantoor en zijn medewerkers die de ontduiker hebben bijgestaan.
 
Dat blijkt uit een vonnis dat de rechtbank Amsterdam woensdag wees in een al jaren lopende civiele procedure van de Belastingdienst tegen het voormalige trustkantoor Tradman, sinds 2008 onderdeel van trustgroep TMF. De rechtbank stelt dat het kantoor, een voormalige directeur en een oud-relatiemanager twee vastgoedondernemers hebben geholpen om geld buiten het zicht van de fiscus te sluizen. Ze zijn daarom aansprakelijk voor de door de fiscus geleden schade.
 
Omdat het de Belastingdienst niet lukte om via de reguliere weg de belasting via de ontduikers te innen, is besloten om voor het eerst via een civiele procedure die partijen aan te pakken die bij het ontduiken hebben geholpen.
 
Precedentwerking
Marcel Pheijffer, hoogleraar accountancy aan de universiteiten van Nyenrode en Leiden, stelt dat het vonnis een precedentwerking zal hebben: 'Ik denk dat menig trustbestuurder na lezing van dit vonnis slecht zal slapen. Met name daar waar het trustkantoor en zijn bestuurders een actieve rol spelen door constructies te ontwerpen en aan te dragen, is dit vonnis en de daaruit volgende aansprakelijkstelling van groot belang.'
 
Trustkantoor Tradman en twee oud-medewerkers hebben volgens de Belastingdienst een belangrijke rol gespeeld bij de frauduleuze praktijken van de gebroeders Jos en Joop Geerts. Zij werden oktober 2017 in hoger beroep wegens fraude met vennootschappen van hun Mubavi-groep veroordeeld tot gevangenisstraffen van respectievelijk 21 en 16 maanden. Jos Geerts was begin deze eeuw een bekende societyfiguur die extravagante feesten gaf op zijn landgoed Kooilust met veel BN'ers.
 
Speciaal computerprogramma
Begin 2008 besloot de Belastingdienst om het fiscale onderzoek naar de gebroeders Geerts uit te breiden naar het trustkantoor Tradman. Daar was het tweetal tussen 1994 en eind 2006 klant geweest. Bij het trustkantoor, dat toen al in handen was gekomen van trustgroep TMF, werd administratie opgevraagd.
 
Op basis van de verstrekte documenten rees bij de fiscus al snel het vermoeden dat Tradman, zijn oud-bestuurder en een voormalige relatiemanager de gebroeders Geerts hadden geholpen om geld buiten het zicht van de fiscus te houden. De rechtbank oordeelde woensdag dat dit inderdaad het geval is geweest en dat de vennootschap en de twee oud-medewerkers aansprakelijk kunnen worden gesteld voor de door de fiscus geleden schade.
 
De Belastingdienst stelde in de civiele zaak ook dat trustkantoor TMF, de huidige eigenaar van Tradman, het boekenonderzoek van de fiscus bewust had gefrustreerd. Maar van deze stelling maakte de rechtbank gehakt. Het trustkantoor had niet alleen een eigen IT-deskundige beschikbaar gesteld, maar zelfs een speciaal computerprogramma geschreven om het fiscale onderzoek te vergemakkelijken.
 
Alle medewerking
In een reactie zegt een woordvoerder van TMF blij te zijn met het oordeel van de rechtbank dat het trustkantoor alle medewerking heeft verleend. Over de aansprakelijkheid kan hij nog niets zeggen: 'Het vonnis hebben we net binnen en moeten we nog bestuderen.'
 
Dat laatste stelt ook een woordvoerder van de Belastingdienst. Maar hij voegt er aan toe dat de fiscus blij is dat de rechtbank heeft geoordeeld dat de ingeslagen weg (om een trustkantoor civielrechtelijk aansprakelijk te stellen) 'een goeie is'.
 
De omvang van de door de fiscus geleden schade moet in een aparte procedure worden vastgesteld. Maar dat die in de vele miljoenen loopt staat vast. In het faillissement van de bedrijven van Geerts vordert de fiscus alleen al aan niet-betaalde vennootschapsbelasting een bedrag van ruim €22 mln.
 
Bron: Fd

Lawyer Roeland Zwanikken considers legal action against ABN AMRO Bank

THE HAGUE--Attorney-at-law Roeland Zwanikken at St. Maarten’s BZSE law office is considering legal action against the intention of the Dutch ABN AMRO Bank to close the bank accounts of its clients in the Dutch Caribbean.

Fiscaal onderzoek bij notariskantoren vinden doorgang

In het Antilliaans Dagblad: Fiscaal onderzoek bij notariskantoren
WILLEMSTAD – De fiscale onderzoeken bij de notarissen vonden en vinden, ondanks de beperkingen van Covid-19, weer doorgang en de medewerking aan de kant van notarissen en adviseurs is daarbij ‘over het algemeen goed’.

Juridische miljoenenstrijd tussen BNP Paribas en Italiaanse prinses verhardt

  • Bezit van Italiaanse Crociani-familie op Curaçao mag van rechter worden verkocht
  • De Crociani's ruziën al jaren met BNP Paribas over een claim van $100 mln
  • Curaçaos trustkantoor United Trust heeft 'geen enkele relatie meer' met Camilla Crociani
Een Italiaanse prinses met zakelijke belangen in Nederland heeft het onderspit gedolven bij diverse rechtbanken in een langslepend conflict met zakenbank BNP Paribas.