Uitspraak GEA van 2 februari 2018 Sabaans huis

Het gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba heeft zich laten inspireren op de belangrijke uitspraak van de Hoge Raad van 24 februari 2017 (Bosperceel Heusden).
 
En daaraan een Sabaanse kleur gegeven. 
 
 
 
Lees hier de uitspraak
 
 
Een huis bouwen op overheidsgrond is géén bezit.
De erfgenamen van de bouwer kunnen dus geen beroep doen op verjaring.
 
Dat betekent dat verjaring van andermans grond, zélfs als je daarop een huis hebt gebouwd, bijna niet meer mogelijk is. Dat is  opvallend; in Nederland is bebouwing echt wél een vorm van bezit, dat in aanmerking komt voor verjaring. 
In Nederland gaat de rechtspraak nog niet zo ver om ook bebouwing van andermans grond niet meer in aanmerking te laten komen voor verjaring. 
Op Saba dus wel.
 
Sowieso loopt de rechtspraak in het Caribisch gebied voorop in de 'bestrijding' van het verjaren van overheidsgrond. Vooral het gerechtshof in 's-Hertogenbosch wordt geïnspireerd door de Antilliaanse rechtspraak. 
 
In deze uitspraak haakt het GEA aan bij de uitspraak van de Hoge Raad van vorig jaar. En gaat weer een stap verder. 
 
Wie op Saba grond van de overheid gebruikt, bouwt misschien gebruiksrechten op, die de eigenaar van de gron (zoals de overheid) moet respecteren. Die kunnen zelfs overdraagbaar zijn. Men moet zorgen dat men die rechten betrekt in een procedure.
 
Met dank aan mr.drs. Liesbeth van Leijen
Van Leijen Overheidsrecht 
 
 
 

Lawyer Roeland Zwanikken considers legal action against ABN AMRO Bank

THE HAGUE--Attorney-at-law Roeland Zwanikken at St. Maarten’s BZSE law office is considering legal action against the intention of the Dutch ABN AMRO Bank to close the bank accounts of its clients in the Dutch Caribbean.

Fiscaal onderzoek bij notariskantoren vinden doorgang

In het Antilliaans Dagblad: Fiscaal onderzoek bij notariskantoren
WILLEMSTAD – De fiscale onderzoeken bij de notarissen vonden en vinden, ondanks de beperkingen van Covid-19, weer doorgang en de medewerking aan de kant van notarissen en adviseurs is daarbij ‘over het algemeen goed’.

Juridische miljoenenstrijd tussen BNP Paribas en Italiaanse prinses verhardt

  • Bezit van Italiaanse Crociani-familie op Curaçao mag van rechter worden verkocht
  • De Crociani's ruziën al jaren met BNP Paribas over een claim van $100 mln
  • Curaçaos trustkantoor United Trust heeft 'geen enkele relatie meer' met Camilla Crociani
Een Italiaanse prinses met zakelijke belangen in Nederland heeft het onderspit gedolven bij diverse rechtbanken in een langslepend conflict met zakenbank BNP Paribas.