Hogere celstraf voor hoofdverdachte schietpartij Spoonz

WILLEMSTAD – Het Gemeenschappelijk Hof van Justitie heeft vandaag de 43-jarige man D.A. S uit Curaçao veroordeeld tot een gevangenisstraf van 16 jaar voor onder meer het doodschieten van de 23-jarige J.J.A. Z bij discotheek Spoonz in de nacht van 25 januari 2018.
 
Twee andere verdachten kregen voor hun aandeel in de schietpartij celstraffen van 8 en 10 jaar opgelegd.
 
Andere bewezenverklaring en geen zelfverdediging
De hoofdverdachte heeft daarmee een veel hogere straf gekregen dan door de eerste rechter aan hem was opgelegd, namelijk 48 maanden voor vuurwapenbezit. In eerste aanleg was hij vrijgesproken van het medeplegen van de doodslag op Z. omdat de rechter niet bewezen achtte dat de verdachte had samengewerkt met de gevluchte en onbekend gebleven man J.J., die het fatale schot loste op Z.
 
Het Hof acht echter bewezen dat de verdachte zich voor, tijdens en na het fatale schot recht door het hoofd van Z. op generlei wijze heeft gedistantieerd van J.J., maar feitelijk steeds met hem als twee-eenheid heeft opgetreden, zich steeds verenigd heeft met zijn handelen, dit heeft versterkt en daaraan heeft bijgedragen. Dit heeft hij gedaan door samen met J.J. naar de auto te lopen, zich aldaar samen te bewapenen, samen het slachtoffer op te wachten, daarbij dicht op J.J. te gaan staan, daarmee J.J. de mogelijkheid gegeven te schieten en het slachtoffer de mogelijkheid tot vluchten ontnomen. Het Hof is van oordeel dat zowel de verdachte als J.J. – wat betreft het gewicht van hun bijdrage aan dat misdrijf – vergelijkbare en in die zin onderling inwisselbare rollen hebben vervuld. Het doet er niet toe wie uiteindelijk als eerste de trekker overhaalde en het dodelijke schot afvuurde op Z, aldus de rechters.
 
Tevens is deze hoofdverdachte veroordeeld voor zijn aandeel in de daarna ontstane schietpartij buiten de discotheek, waarbij door 4 mannen in totaal maar liefst 60 kogels werden afgevuurd en de hoofdverdachte zelf ook een kogel in zijn been kreeg. Dat leverde hem een tweede bewezenverklaring op, namelijk van een poging tot doodslag op één van de andere verdachten in deze zaak, genaamd C.M. B. Laatstgenoemde verdachte werd door één van de rondvliegende kogels in zijn rug geraakt. In eerste aanleg was de hoofdverdachte voor dit feit ontslagen van alle rechtsvervolging, omdat de eerste rechter oordeelde dat sprake was van gerechtvaardigde zelfverdediging tegen C.M. B. Het Hof oordeelt echter anders. Geen van de verdachten in deze zaak kan zich beroepen op noodweer. Immers, zo oordeelt het Hof, elk van hen heeft zich buiten de discotheek bewapend en strategisch opgesteld om een kennelijk in de discotheek gerezen conflict buiten verder gewapend te beslechten. Ieder van hen was gereed de gewapende confrontatie aan te gaan. Het was niet de vraag of er geschoten zou worden, maar door wie als eerste geschoten zou worden. Onder die omstandigheden kan geen van hen zich beroepen op zelfverdediging, aldus de drie rechters.
 
De hoofdverdachte had thuis nog een wapenarsenaal, waaronder een automatisch vuurwapen. 
Ook daarvoor wordt hij verantwoordelijk gehouden door het Hof. Zijn verklaring dat hij van de wapens in zijn eigen huis niets afwist, vonden de rechters ongeloofwaardig. De geëiste straf van 18 jaar vond het Hof in beginsel passend, maar gelet op het feit dat de hoofdverdachte zijn been heeft moeten laten amputeren als gevolg van deze schietpartij legt het Hof een celstraf op van 16 jaar.
 
De 29-jarige C.M. B. werd veroordeeld tot 10 jaar gevangenisstraf voor de poging tot doodslag op de hoofdverdachte en J.J., net als de 21-jarige F.R.A. L., die kreeg 8 jaar celstraf. Dit was in beide zaken conform de eis van het openbaar ministerie.
 
Het Hof overwoog in alle zaken dat deze schietpartij één van de meest geëscaleerde schietpartijen in Curaçao is de afgelopen jaren. Een onvoorstelbaar grote hoeveelheid kogels is op de openbare weg afgevuurd te midden van onschuldige omstanders die een avond uit waren. Ook op hen zal het gebeurde een onuitwisbare indruk hebben gemaakt en grote angst hebben veroorzaakt. Deze schietpartij heeft de rechtsorde van Curaçao ernstig geschokt en gevoelens van angst, onveiligheid en verbijstering in de maatschappij teweeg gebracht en versterkt.
 
De verdachten en het openbaar ministerie hebben 14 dagen de tijd om beroep in cassatie bij de Hoge Raad in Nederland in te stellen.

Hof maakt oriƫntatiepunten bij straftoemeting bekend

Het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba heeft besloten om zijn reeds bestaande, interne oriëntatiepunten voor straftoemeting in strafzaken te publiceren.

St. Maarten students to participate in International Moot Court Competition

PHILIPSBURG--The SXM Moot Court Foundation has selected a team of high school students who will represent St. Maarten in the 2020 High School International Moot Court Competition in Gdynia, Poland, from January 27 to 31, 2020.

Crown witness to be heard in St. Maarten in Larimar case

PHILIPSBURG--Crown witness R.M. must be heard in St. Maarten in the Larimar investigation, the Court decided on Thursday. The Court is to work with the Prosecutor’s Office and other justice stakeholders to ensure his safety during the trial.