Kadaster wint zaak tegen Land Curacao

WILLEMSTAD - Vrijdag deed de rechter uitspraak in het kort geding van de Stichting Kadaster en Openbare Registers tegen het Land Curaçao, de Ontvanger, MCB Bank en Girobank. In deze zaak bestrijdt de stichting dat zij de Ontvanger Naf 15 miljoen schuldig is.

De Stichting Kadaster en Openbare Registers werd opgericht in 2002 door het Eilandgebied Curacao, met als doel diensten te verlenen die voorheen door de Dienst Kadaster en het Hypotheekkantoor werden verleend. De stichting vraagt aan haar afnemers voor deze diensten de wettelijk vastegstelde tarieven.

In 2012 besloot de Raad van Ministers dat de Stichting uit haar reserves Naf 8 miljoen moest afdragen aan het Land Curacao. Het bestuur van het Kadaster heeft hieraan echter geen gevolg gegeven en heeft altijd het standpunt gehad dat geen uitkeringen mogen worden gedaan aan de oprichter van de stichting, het Land.

In 2018 stuurde het Land aan de Stichting een factuur van Naf 15 miljoen met de omschrijving 'over reserves'. Tegen deze factuur heeft de Stichting pro forma bezwaar gemaakt en verzocht aan te geven wat de wettelijke grondslag was van deze factuur. Hierna volgde een correspondentie tussen de Stichting en het Land.

Op 28 februari 2020 heeft de deurwaarder aan MCB en Girobank een vordering van de Ontvanger betekend voor een bedrag van Naf 15 miljoen en hen verplicht de gelden van de stichting af te dragen aan de Landsontvanger Curaçao. Op 9 maart 2020 volgde een dwangschrift aan de Stichting waarin wordt gedreigd met ‘executiemaatregelen’ als de Stichting het bedrag van Naf 15 miljoen niet betaalt. De Stichting is in verzet gegaan tegen de vorderingen en het dwangschrift.

In het kort geding voert de Stichting aan dat zij geen uitkering aan haar oprichter, het Land, mag doen. Daarnaast voert zij verder aan dat sprake is van verjaring, de Ontvanger niet bevoegd is en misbruik maakt van haar bevoegdheden.

Volgens het Land en de Ontvanger bestaat er wel degelijk grond voor de vordering van Naf 15 miljoen vanwege ‘overreserves’. Dat rechtvaardigt ook het dwangschrift en de vorderingen bij MCB en Girobank.

Rechter Pieter de Kort is het daar echter niet mee eens, zo blijkt uit het vonnis. De Ontvanger van Curaçao kan geen aanspraak maken op de Naf 15 miljoen die zij meent tegoed te hebben van het Kadaster. De rechter is van mening dat een wettelijke grondslag en de bevoegdheid ontbreken voor het afdwingen van betaling met een dwangschrift en vorderingen bij de banken.

De rechter is van oordeel dat de Ontvanger niet gerechtigd is tot handhaving en tenuitvoerlegging van het dwangschrift en de aan de banken betekende vorderingen. Zelfs als de stichting het bedrag inderdaad verschuldigd zou zijn en de factuur rechtskracht zou hebben, dan geeft dat de Ontvanger niet de bevoegdheid de desbetreffende schuld te incasseren door middel van een dwangschrift en vorderingen aan de banken. De aanspraak van het Land op de financiële reserves van het Kadaster betreft volgens de rechter geen belastingschuld of een soortgelijke heffing. Het gaat hier ok niet om de inning van door afnemers van kadasterdiensten onbetaald gelaten retributies. In de kern gaat het om een vordering die het Land stelt te hebben op grond van een (niet schriftelijke vastgelegde) overeenkomst van opdracht of lastgeving, althans op grond van hetgeen volgens het land bedoeld was bij de oprichting van de stichting in 2002, aldus de rechter.

De rechter verbiedt de Ontvanger aanspraak te maken op het gevorderde bedrag op grond van de vorderingen bij MCB en Girobank en beveelt de Ontvanger te gedogen dat MCB en Girobank gevolg geven aan eventuele opdrachten van de stichting met betrekking tot de door haar onder die banken aangehouden tegoeden. Ook mag de Ontvanger het dwangschrift van 9 maart 2020 niet ten uitvoer brengen. De Ontvanger wordt veroordeeld in de kosten van het geding voor de Stichting.

De Stichting Kadaster en Openbare Registers Curacao werd in deze zaak vertegenwoordigd door Frank Kunneman en Roderik van Hees van VanEps Kunneman VanDoorne. Het Land Curacao als ook de Ontvanger van het Land Curacao werden bijgestaan door Eric de Vries, Michiel Noordhoek en Marie Weijand van HBN Law & Tax.  Maduro & Curiel's Bank N.V. werd vertegenwoordigd door Rogier van den Heuvel van VanEps Kunneman VanDoorne en Girobank N.V. door Bertie Braam van Braam & Pols Advocaten.

Lees hier het vonnis

Vonnis in kort geding Kadaster versus Land, MCB en Girobank d.d. 24 april 2020

 

Crashed Defence helicopter just completed border patrol

ORANJESTAD/THE HAGUE--The Dutch Defence helicopter that crashed near Aruba on Sunday afternoon was on its way back to Curaçao from a border patrol flight above the sea.

Leerorkest Bonaire opgericht

KRALENDIJK - Onderwijs, cultuur en sociale opvoeding blijven belangrijk, ook tijdens een internationale pandemie. Na succesvolle initiatieven in Nederland, Curaçao en Aruba, is er recent ook een Leerorkest op Bonaire opgericht.

Vierde ‘Moot Court’ van UoC-studenten bij het Gerecht

WILLEMSTAD - Maandag 6 en vrijdag 10 juli is een aantal bijzondere zittingen gehouden in het Gerecht. Studenten van de University of Curaçao Dr. Moises da Costa Gomez (UoC) hebben het vak ‘Moot Court’, oftewel oefenrechtbank, afgesloten met pleitsessies met echte rechters van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie.