Hof doet uitspraak over maximale rentepercentages voor microkredieten

WILLEMSTAD - Het Hof heeft vandaag een definitieve uitspraak gedaan op de beroepen van enkele Curaçaose microlenders tegen de beslissing van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten om een maximum rentepercentage (APR) voor alle microkredieten vast te stellen van 27% per jaar.
 
Het Hof vindt dat de Bank mocht besluiten om een maximum APR in te voeren. Het percentage van 27% vindt het Hof aanvaardbaar, behalve voor kredieten met een looptijd van niet meer dan drie maanden. Daarvoor heeft het Hof nu voor de periode van 1 juni 2021 tot 1 juni 2023 een maximum rentepercentage van 45% vastgesteld. Daarna kan ook voor kortlopende kredieten een definitief percentage worden vastgesteld.
 
Microkredieten zijn kredieten tot Naf 5000,- en met een looptijd van maximaal twee jaar. Vaak zijn het wat grotere kredieten (rond Naf 2000,-) om consumptiegoederen te kunnen kopen. Maar nog vaker zijn het kleinere kredieten (rond Naf 150,-) om te kunnen voorzien in het dagelijks levensonderhoud. De grotere kredieten hebben meestal een langere looptijd dan de kleinere.
 
Totdat de Bank een maximum rentepercentage had vastgesteld, waren de percentages vrij. Dat had tot gevolg dat sommige microlenders hoge tot zeer hoge rentepercentages hanteerden. Daardoor kwamen regelmatig mensen in financiële problemen. De Bank vindt dat ongewenst en het Hof is het daarmee eens.
 
De reden dat nu voor kortlopende kredieten (tijdelijk) een hoger rentepercentage geldt is dat deze in een maatschappelijke behoefte voorzien voor mensen die niet bij een reguliere bank kunnen lenen en deze kredieten wel voor hun “basic needs” nodig hebben. De Bank heeft niet voldoende onderzocht of de microlenders bedrijfsmatig in staat zullen zijn met een percentage van 27% dergelijke kortlopende kredieten aan te bieden.
 
De nieuwe percentages gaan in op 1 juni 2021. Zo hebben de microlenders de gelegenheid om hun hun bedrijfsvoering en hun aanbod aan te passen.
 
De uitspraak is te vinden op www.rechtspraak.nl onder het nummer ECLI:NL:OGHACMB:2021:32.

Juridische miljoenenstrijd tussen BNP Paribas en Italiaanse prinses verhardt

  • Bezit van Italiaanse Crociani-familie op Curaçao mag van rechter worden verkocht
  • De Crociani's ruziën al jaren met BNP Paribas over een claim van $100 mln
  • Curaçaos trustkantoor United Trust heeft 'geen enkele relatie meer' met Camilla Crociani
Een Italiaanse prinses met zakelijke belangen in Nederland heeft het onderspit gedolven bij diverse rechtbanken in een langslepend conflict met zakenbank BNP Paribas.

Installatie nieuwe rechters 5 februari live te volgen op Facebook en Youtube

WILLEMSTAD – Vrijdag 5 februari om 16:30 uur vindt een buitengewone zitting plaats ter gelegenheid van de installatie van zes nieuwe rechters. Tijdens deze zitting worden mrs. mw. Th. Lautenbach, dhr. W. Bel, dhr. G. Verbeek, dhr. Veldhuisen, dhr. O. Nijhuis en dhr. M. Van Wel aan de gemeenschap voorgesteld.

Overleg justitiƫle samenwerking tussen Nederland, Aruba, CuraƧao en Sint Maarten geslaagd

DEN HAAG - Juist in tijden van crisis is het van groot belang goed en constructief samen te blijven werken binnen het Koninkrijk. Vandaag vergaderden de ministers van Justitie Grapperhaus (Nederland inclusief Caribisch Nederland), Bikker (Aruba), Girigorie (Curaçao) en Richardson (Sint Maarten) met elkaar over de justitiële samenwerking.