Drie veroordelingen voor drugssmokkel

WILLEMSTAD – Tijdens de wekelijkse Hato-zittingen van het Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba hebben vandaag drie veroordelingen in verband met drugssmokkel plaatsgevonden.

 
Veroordeling voor drugskoerier met cocaïne in vloeibare vorm
 
J.D.B. (41) werd op 23 november 2012 met ruim 1 kilo cocaïne op luchthaven Hato van Curaçao aangehouden. Zij wilde naar Nederland reizen. De drugs werd tijdens een routine-controle in vloeibare vorm in twee flesjes in haar bagage aangetroffen.
Het Gerecht was niet blij met de uitleg van de vrouw. De flesjes zou zijn van M. hebben gekregen om in Nederland af te geven aan zijn tante S. Noch van M. noch van S. kon de vrouw tijdens het verhoor door de rechter nadere informatie verschaffen. 
Het Gerecht geloofde haar verhaal daarom niet. “Uw verklaring is ongeloofwaardig. Ik veroordeel U daarom tot een gevangenisstraf van twaalf maanden waarvan zes maanden voorwaardelijk en een proeftijd van drie jaar.” De Officier van Justitie eiste overigens 18 maanden waarvan negen voorwaardelijk.
 
Met hennep op Hato betrapt
 
A.M.R. (29) werd eind januari 2013 op luchthaven Hato aangehouden. Hij was passagier op een vlucht uit Nederland en werd door de Douane op Hato aan een nadere controle onderworpen. In de koffer van R. werd in een blik zalf en een pak babypoeder in totaal 305 gram hennep (marihuana) aangetroffen. De man bekende de daad en zei in zijn eigen verdediging dat de hennep puur voor eigen gebruik was. 
De man werd door het Gerecht, conform de eis van de OvJ veroordeeld tot een gevangenisstraf van 90 dagen waarvan 45 dagen voorwaardelijk en met een proeftijd van drie jaar.
 
Veroordeling voor drugs in koffer
 
M.M.P. (22) is maandagmiddag tijdens de wekelijkse Hato-zitting (drugszaken) in Willemstad veroordeeld tot een gevangenisstraf van zes maanden waarvan drie voorwaardelijk met een proeftijd van drie jaar. Dit was conform de eis van de Officier van Justitie (OvJ) van het Openbaar Ministerie (OM). 
P. werd eind 2012 op luchthaven Hato aangehouden. De man had 2 pakjes met in totaal 565 gram cocaine verstopt in twee mappen in zijn bagage verstopt. In een pakje was de drugs als pasta verstopt en in de tweede map als poeder. De man gaf volgens het Gerecht geen geloofbare verklaring over de herkomst van de drugs. In de rechtszaal zei P. niets van de drugs te hebben geweten. De mappen had hij op Curaçao gekocht. Hoe de drugs tussen de mappen en in zijn koffer terecht is gekomen, was voor hem een raadsel.
 
(Openbaar Ministerie Curacao)
 
 
Marihuana kan psychotische symptomen uitlokken
 
Er is een toenemend wetenschappelijk bewijs dat cannabis (marihuana) psychotische symptomen kan uitlokken, met name bij personen die veel gebruiken en een aanleg hebben voor psychosen. Hierbij neemt het risico toe naarmate men vaker cannabis gebruikt.
 
Drugsgebruikers lopen een verhoogd risico op aandoeningen die samenhangen met de wijze van drugsgebruik, de kwaliteit van de drug (zoals bij XTC) en de leefstijl van de gebruiker. Zo kunnen gebruikers in geval van intraveneus toedienen van drugs een besmetting met virussen (hepatitis B, hepatitis C of hiv) of een bloedvergiftiging oplopen. Ook bestaat er een verhoogd risico op het krijgen van longaandoeningen als gevolg van het roken van een rookbare vorm van cocaïne ('crack') en op het ontstaan van abcessen door het gebruik van niet-steriele spuiten.
 
Volgens de laatste stand van de wetenschap leidt gebruik van XTC waarschijnlijk tot een langdurige verstoring van hersenfuncties, met name het geheugen, het concentratievermogen en de stemming, bij gebruikers en ex-gebruikers van XTC. Na twintig jaar onderzoek kan echter nog steeds niet worden vastgesteld hoe schadelijk XTC precies is. Mogelijke gevolgen van XTC-gebruik op lange termijn zijn cognitieve achteruitgang, depressie en andere psychische stoornissen. Nadat men gestopt is met het gebruik kunnen de gevolgen langer dan een jaar aanhouden. Onbekend is of volledig herstel optreedt. Kortdurend of eenmalig gebruik van XTC lijkt niet te leiden tot ernstige schade of vermindering van hersenfuncties op langere termijn.
 
Naast gezondheidsgevolgen kan drugsgebruik ook maatschappelijke gevolgen hebben, zoals overlast, geweld en verwervingscriminaliteit. Ook kan cannabisgebruik leiden tot schooluitval. 
 
(bron: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)

Aankomende Nederlandse casino reguleringen in 2021

DEN HAAG - Vanaf volgend jaar zal de overheid licenties af gaan geven aan online casino’s uit Nederland. Dit was eerder niet mogelijk, waardoor het eigenlijk betekent dat online gokken vanaf dit moment legaal zal worden iin Nederland.

Aangifte tegen gezaghebber Bonaire geseponeerd

KRALENDIJK - Op 6 maart 2020 hebben mevrouw R. Hellburg-Makaai en de heren M. Pieters en C. Abraham, leden van de Eilandsraad Bonaire, aangifte gedaan van valsheid in geschrift tegen de gezaghebber van Bonaire.

Hof wijst beklag James Finies af

KRALENIJK - Op 6 september 2019 is de heer James Finies aangehouden omdat hij de aanwijzing van de politie niet had gevolgd tijdens de viering van Dia di Boneiru op het Wilhelminaplein.