In Hoger Beroep: 16 jaar cel voor moord

WILLEMSTAD - S.L.T.B. (29) heeft op 22 september 201 1 opzettelijk en met voorbedachten rade de man Henry Rosalina van het leven heeft beroofd. Rosalina werd na een woordenwisseling door B. met een vuurwapen om het leven gebracht. Het Hof (3 Rechters) achtte dit donderdag bewezen.

 
Op 22 september 2011 om 01:40 uur ’s nachts kwam het buiten bij restaurant New Yang Yang tot een discussie tussen de twee mannen. Inzet was een vrouw. B. stapte in zijn auto en kwam na amper 5 minuten terug met een vuurwapen. Hij lostte vrijwel direct na aankomst twee schoten op het slachtoffer. Deze raakten het slachtoffer in zijn hoofd en rug.
 
Het Hof achtte de daad bewezen. Dit dankzij verklaringen van getuigen die zich in de naijheid van het gebeuren bevonden. De verdachte heeft zich gedurende enige tijd kunnen beraden op het te nemen of het genomen besluit om de man om het leven te brengen. De daad vond volgens het Hof niet plaats in een "ogenblikkelijke gemoedsopwelling". Hij heeft de gelegenheid gehad om na te denken over de betekenis en de gevolgen van zijn voorgenomen daad en zich daarvan rekenschap te geven. 
Het Hof gaat er in haar vonnis vanuit dat de verdachte naar huis is gereden om het vuurwapen te halen. Hij woonde in de nabijheid van het plaats delict.
 
Het Hof meent dat Rosalina op koelbloedige wijze is vermoord. “Daarmee heeft hij Rosalina zijn meest kostbare bezit, zijn leven, ontnomen op een moment dat hij daarvan nog het grootste gedeelte voor zich had. Daarmee heeft de verdachte ook de nabestaanden van Rosalina onherstelbaar leed toegebracht. De verdachte heeft een van de zwaarste misdrijven gepleegd die ons Wetboek van Strafrecht kent. De verdachte is in 2003 veroordeeld voor een opiumdelict. Dit laat het Hof niet ten nadele van de verdachte meewegen. Ten nadele van de verdachte neemt het Hof wel in aanmerking dat de verdachte de moord heeft gepleegd op de openbare weg in het bijzijn of in het zicht van anderen, waaronder bekenden van Rosalina en argeloze buurtbewoners. Een onder deze omstandigheden gepleegde moord draagt ertoe bij dat gevoelens van angst en onveiligheid in de samenleving ontstaan of worden versterkt. Voorts overweegt het Hof ten nadele van de verdachte dat de verdachte na hetgeen heeft plaatsgevonden, zijn leven heeft voortgezet alsof er niets aan de hand was. Reeds kort nadat hij op Rosalina had geschoten gedroeg de verdachte zich volgens een getuige alsof er niets aan de hand was. Dit en de wijze waarop de verdachte Rosalina heeft vermoord, getuigt van een koelbloedigheid die ernstig zorgen baart en die het Hof hem zwaar aanrekent. Het Hof heeft kennis genomen van de rapporten die over de verdachte zijn uitgebracht door de psychiater en de psycholoog . Zowel de psychiater als de psycholoog achten de verdachte volledig toerekeningsvatbaar. Het Hof maakt dit oordeel tot het zijne. Alles afwegende acht het Hof een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van na te melden duur passend en geboden. Het Hof vemietigt het vonnis van het Gerecht in Eerste Aanleg van Curaçao van 13 juni 2012 en doet opnieuw recht en veroordeelt de verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van zestien (16) jaar”, aldus het vonnis.

Aankomende Nederlandse casino reguleringen in 2021

DEN HAAG - Vanaf volgend jaar zal de overheid licenties af gaan geven aan online casino’s uit Nederland. Dit was eerder niet mogelijk, waardoor het eigenlijk betekent dat online gokken vanaf dit moment legaal zal worden iin Nederland.

Aangifte tegen gezaghebber Bonaire geseponeerd

KRALENDIJK - Op 6 maart 2020 hebben mevrouw R. Hellburg-Makaai en de heren M. Pieters en C. Abraham, leden van de Eilandsraad Bonaire, aangifte gedaan van valsheid in geschrift tegen de gezaghebber van Bonaire.

Hof wijst beklag James Finies af

KRALENIJK - Op 6 september 2019 is de heer James Finies aangehouden omdat hij de aanwijzing van de politie niet had gevolgd tijdens de viering van Dia di Boneiru op het Wilhelminaplein.