Levenslange straf voor Kuwas voor moord op Wiels definitief

WILLEMSTAD — Het recht van Elvis ‘Monster’ Kuwas (38) op herbeoordeling van de tegen hem opgelegde levenslange gevangenisstraf komt niet te vervallen omdat hij in Nederland vastzit. De Hoge Raad heeft vandaag zijn klacht over de oplegging van die straf voor de moord op politicus Helmin Wiels, verworpen.
 
Zo is de veroordeling ook definitief geworden.
 
De redelijke termijn voor de uitspraak van de Hoge Raad is overschreden, aangezien deze uitspraak doet nadat meer dan zestien maanden zijn verstreken na het instellen van het cassatieberoep. De uitspraak stond oorspronkelijk voor 5 april gepland, maar werd toen uitgesteld tot 7 juni en uiteindelijk werd het vandaag bekendgemaakt. Echter de Hoge Raad zal hiermee volstaan, ‘aangezien de levenslange straf zich naar haar aard niet voor vermindering leent’.
 
Kuwas heeft aangevoerd dat, wanneer hij voor het ondergaan van zijn straf aan Nederland wordt overgedragen, het recht op herbeoordeling van de levenslange gevangenisstraf komt te vervallen. Dat zou in strijd zijn met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM). Curaçao kent namelijk wel een wettelijke herbeoordeling van die straf, maar Nederland niet.
 
Het hof heeft in het vonnis van 20 februari vorig jaar geoordeeld dat niets in de weg staat van de toepassing van die regeling, nadat de verdachte aan Nederland zou zijn overgedragen. De Hoge Raad acht dat oordeel van het hof juist en de oplegging van de levenslange gevangenisstraf in deze zaak is daarmee definitief geworden.
 
Ten slotte weidt de Hoge Raad enige overwegingen aan de levenslange gevangenisstraf in het algemeen. Zo moet na 21 jaar een mogelijkheid van herbeoordeling van die straf bestaan met het oog op een eventuele eerdere vrijlating en moet een veroordeelde zich tijdens die straf kunnen voorbereiden op een mogelijke terugkeer in de samenleving. Een herbeoordeling wil niet zeggen dat deze in alle gevallen tot een eerdere vrijlating moet leiden.
 
Amigoe

Raad van Advies op bezoek bij de Gouverneur

WILLEMSTAD – De Gouverneur, Hare Excellentie Lucille George-Wout, onderhoudt regelmatig contact met de Raad van Advies in haar hoedanigheid als voorzitter van de Raad.

Wet Openstelling huwelijk ingediend bij CuraƧaos Parlement

WILLEMSTAD – De Curacaose parlementariërs Giselle Mac William en Stephen Walroud hebben bij de Staten van Curacao een wetsvoorstel Aanpassing wettelijk huwelijk ingediend.

Alle vestigingen Hof van Justitie vrijdag 31 mei 2019 gesloten

Alle vestigingen van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie (op Aruba, Curaçao, Sint Maarten en Bonaire) zijn de dag na Hemelvaart, vrijdag 31 mei 2019, gesloten.