Veroordeling in moordzaak Scooter

WILLEMSTAD – Het Gerecht in eerst aanleg heeft vandaag uitspraak gedaan in de zogenoemde ‘Scooter’ moordzaak. Verdachten. G.E.B. en M.J.J.P.A. zijn beiden veroordeeld tot 16 jaar gevangenisstraf.
 
E.E.J. is veroordeeld tot 14 jaar celstraf, hetgeen aanzienlijk hoger was dan de eis van 6 jaar van het Openbaar Ministerie (OM).
Verdachte H.H.A. heeft 10 jaar celstraf opgelegd gekregen, omdat hij als medeplichtige wordt aangemerkt.
 
De verdachten zijn veroordeeld voor hun aandeel in de moord op 21 mei 2015 op de 22-jarige A.P., die zij ervan verdachten een scooter te hebben gestolen. Het Gerecht overwoog onder meer dat de verdachten op gewelddadige wijze het leven hebben genomen van iemand die zij verantwoordelijk hielden voor de diefstal van een scooter.
 
Zij hebben daartoe welbewust een drie uur durende klopjacht ingezet op het slachtoffer, waarbij zij geen enkel middel hebben geschuwd en personen, van wie zij meenden dat deze te maken hadden met de scooterdiefstal dan wel wetenschap hadden van de verblijfplaats van de dader geïntimideerd, geslagen, bestolen, achtervolgd en bedreigd met een vuurwapen. Een woning werd gewelddadig binnengedrongen. Nadat de verdachten hadden vastgesteld dat het slachtoffer (een van de) dader(s) moest zijn van de diefstal zijn zij teruggekeerd naar de woning van het slachtoffer en hebben zij hem met één gericht nekschot doodgeschoten. Dit afschuwelijke feit heeft de rechtsorde ernstig geschokt. Deze vorm van eigenrichting is absoluut onacceptabel in een beschaafde samenleving en een rechtsstaat zoals deze, aldus de rechter.
 
Het OM had slechts zes jaar gevangenisstaf geëist tegen E.E.J., kort weergegeven, omdat hij verklaringen begon af te leggen nadat het onderzoek was vastgelopen en het OM zijn rol kleiner achtte dan die van de andere verdachten. Het Gerecht was het daar niet mee eens. De rechter overwoog dat deze verdachte vanaf het begin van de zoektocht tot en met de schietpartij aanwezig is geweest. Hij heeft het erf van een woning betreden om iemand te zoeken die mogelijk meer van de diefstal wist, heeft een persoon op straat geïntimideerd en belaagd teneinde informatie te verschaffen over de diefstal, is een woning binnengedrongen voorzien van een vuurwapen op zoek naar een mogelijke dader, heeft aldaar een doodsbedreiging geuit naar de moeder van die vermeende dader, heeft de ouders van het latere slachtoffer en het slachtoffer zelf tot tweemaal toe belaagd bij hun woning en heeft het slachtoffer tenslotte opgejaagd en achtervolgd waarna hij werd neergeschoten. Zijn rol is daarmee in geen enkel opzicht minder zwaar te noemen dan die van de twee medeplegers, zodat geen aanleiding bestaat de verdachte op grond hiervan een lagere straf op te leggen, aldus het vonnis.
 
De rechter overwoog verder slechts in geringe mate aanleiding te zien voor een lagere straf in verband met zijn medewerking aan het onderzoek, nu de verdachte met zijn proceshouding met name heeft getracht zichzelf een volkomen andere rol toe te dichten dan die hij in werkelijkheid heeft gespeeld in het geheel. Dit kan geenszins worden gelijkgesteld met het geven van volledige openheid van zaken.
 
De verdachten moeten de ouders van het slachtoffer een schadevergoeding betalen.
 
 

Hof maakt oriƫntatiepunten bij straftoemeting bekend

Het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba heeft besloten om zijn reeds bestaande, interne oriëntatiepunten voor straftoemeting in strafzaken te publiceren.

St. Maarten students to participate in International Moot Court Competition

PHILIPSBURG--The SXM Moot Court Foundation has selected a team of high school students who will represent St. Maarten in the 2020 High School International Moot Court Competition in Gdynia, Poland, from January 27 to 31, 2020.

Crown witness to be heard in St. Maarten in Larimar case

PHILIPSBURG--Crown witness R.M. must be heard in St. Maarten in the Larimar investigation, the Court decided on Thursday. The Court is to work with the Prosecutor’s Office and other justice stakeholders to ensure his safety during the trial.