Demands in court cases "Octopus" and "Grastelchi"

PHILIPSBURG - Four persons were in court in Philipsburg on Wednesday, January 31st, 2018 regarding the combined investigations "Octopus" and "Grastelchi". This concerns the criminal investigation into electoral fraud during the elections for the Parliament of Sint Maarten on 29 August 2014.
 
Four suspects were present in Court, namely S.J.M., E.E.L.F., F.A. and E.A.R. The summon in the case against F.A. was not properly. That case could not be dealt with on Wednesday. The three cases against the other suspects (S.J.M., E.E.L.F. and E.A.R.) have been treated.
 
The “Octopus” investigation was started at the end of 2014 by the National Criminal Investigation Department (Landsrecherche Sint Maarten) under the direction of the Public Prosecutors Office (OM) of Sint Maarten. In this case, various house searches were carried out in 2016 and arrests took place. The investigation focused on a criminal organization led by S.J.M. Prisoners in the "Point Blanche" prison were paid to vote on S.J.M. A taxi driver and an exhibitor were also promised that they would be assisted by M. with their permit application if they would vote for M. This, according to the Public Prosecutor, is extra harmful: "The level playing field for entrepreneurs was also damaged. Simply put, the entrepreneur who sells his voice is more likely to have a permit. "
 
In this case, the Public Prosecutors Office Sint Maarten charged the suspects with the following: participation in a criminal organization of joint election fraud for M. and F. 
Suspect R. was in the investigation "Grastelchi" charged with complicity in electoral fraud and also the violation of official secrecy. R. would send a list of persons entitled to vote to suspect S.J.M. and handed this over and thereby made themselves complicit in the subsequent electoral fraud. 
For R. a prison sentence of 9 months was demanded, of which 3 months conditionally with a probation period of 3 years. The Public Prosecutor is of the opinion that the other alleged facts can be proved legally and convincingly. 
For F., who has since been detained again, a prison sentence of 6 months was demanded. For suspect M. a prison sentence for the duration of 2 years was demanded in Court. According to the Public Prosecutor, M. was the leader of the criminal organization: "Defendant M. takes no responsibility for these serious facts - which undermine the democratic rule of law. Even today he does not appear to give an explanation at a session ". 
An additional penalty was also claimed for suspect M., namely immediate dismissal from the right to vote for the duration of 5 years. This means that, if it is up to the Public Prosecutor, M. can no longer be elected to a representative body of the Country Sint Maarten. In the words of the Public Prosecutor: "This right was forfeited by defendant M. by committing this organized electoral fraud. The country Sint Maarten deserves better. Let this matter also be a warning to anyone with bad intentions for the coming States elections. "
 
Judgment is about three weeks, and on Wednesday, February 21, 2018 at 08.30 hours
 
Eisen vandaag in rechtszaak “Octopus” en “Grastelchi”
 
Vandaag, woensdag 31 januari 2018, stonden vier personen terecht in de gecombineerde onderzoeken “Octopus” en “Grastelchi”. Het betreft het strafrechtelijk onderzoek naar verkiezingsfraude bij de verkiezingen voor de Staten van Sint Maarten op 29 augustus 2014. In deze zaken stonden vandaag 4 verdachten terecht, te weten S.J.M., E.E.L.F., F.A. en E.A.R. De dagvaarding in de zaak tegen F.A. is niet goed betekend dus die zaak kon niet worden behandeld. De drie zaken tegen de andere verdachten (S.J.M., E.E.L.F. en E.A.R.) zijn wel behandeld.
 
Het onderzoek Octopus is eind 2014 gestart door de Landsrecherche onder leiding van het Openbaar Ministerie van Sint Maarten. In deze zaak zijn in 2016 diverse huiszoekingen verricht en hebben aanhoudingen plaatsgevonden. Het onderzoek richtte zich op een criminele organisatie die – onder leiding van S.J.M. – gedetineerden in de “Point Blanche”-gevangenis heeft betaald om op S.J.M. hun stem uit te brengen (‘vote buying’). Ook werd aan een taxichauffeur en een standhouder de toezegging gedaan dat zij door M. met hun vergunningaanvraag zouden worden geholpen als zij op M. zouden stemmen. Dat is volgens de Officier van Justitie extra kwalijk: “Het ‘level playing field’ voor ondernemers wordt zo ook nog eens schade aan gedaan. Simpel gezegd, de ondernemer die zijn stem verkoopt maakt meer kans op een vergunning.”
 
Het Openbaar Ministerie (OM) Sint Maarten heeft in deze zaak de verdachten het volgende ten laste gelegd, namelijk deelname aan een criminele organisatie ven medeplegen verkiezingsfraude voor M. en F. 
Aan verdachte R. is in het onderzoek “Grastelchi” medeplichtigheid aan verkiezingsfraude en tevens het schenden ambtsgeheim ten laste gelegd. R. zou een lijst met stemgerechtigde gedetineerden aan verdachte S.J.M. hebben overhandigd en heeft zichzelf hierdoor medeplichtig gemaakt aan de latere verkiezingsfraude. Voor R. werd een gevangenisstraf geëist van 9 maanden waarvan 3 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 3 jaar. De Officier van Justitie is van mening dat ook de andere ten laste gelegde feiten wetttig en overtuigend kunnen worden bewezen.
Voor F., die inmiddels weer is gedetineerd, werd een gevangenisstraf van 6 maanden geëist. Voor de man M. een gevangenisstraf voor de duur van 2 jaar. Volgens de Officier van Justitie was M. de leider van de criminele organisatie: “Verdachte M. neemt voor deze ernstige feiten – die de democratische rechtsstaat ondermijnen - geen enkele verantwoordelijkheid. Ook vandaag verschijnt hij niet om op zitting uitleg te geven”. Voor verdachte M. werd ook een bijkomende straf gevorderd, namelijk onmiddellijke ontzetting uit het passief kiesrecht voor de duur van 5 jaar. Dit betekent dat verdachte M., als het aan de Officier van Justitie ligt, niet meer in een vertegenwoordigend lichaam van het Land Sint Maarten kan worden gekozen. In de woorden van de Officier van Justitie: “Dat recht heeft verdachte M. door het plegen van deze georganiseerde verkiezingsfraude verspeeld. Het land Sint Maarten verdient beter. Laat deze zaak ook een waarschuwing zijn voor iedereen met slechte bedoelingen voor de aankomende Statenverkiezingen”.
 
Uitspraak is over drie weken, en wel op woensdag 21 februari 2018 om 08.30 uur.

Lawyer Roeland Zwanikken considers legal action against ABN AMRO Bank

THE HAGUE--Attorney-at-law Roeland Zwanikken at St. Maarten’s BZSE law office is considering legal action against the intention of the Dutch ABN AMRO Bank to close the bank accounts of its clients in the Dutch Caribbean.

Fiscaal onderzoek bij notariskantoren vinden doorgang

In het Antilliaans Dagblad: Fiscaal onderzoek bij notariskantoren
WILLEMSTAD – De fiscale onderzoeken bij de notarissen vonden en vinden, ondanks de beperkingen van Covid-19, weer doorgang en de medewerking aan de kant van notarissen en adviseurs is daarbij ‘over het algemeen goed’.

Juridische miljoenenstrijd tussen BNP Paribas en Italiaanse prinses verhardt

  • Bezit van Italiaanse Crociani-familie op Curaçao mag van rechter worden verkocht
  • De Crociani's ruziën al jaren met BNP Paribas over een claim van $100 mln
  • Curaçaos trustkantoor United Trust heeft 'geen enkele relatie meer' met Camilla Crociani
Een Italiaanse prinses met zakelijke belangen in Nederland heeft het onderspit gedolven bij diverse rechtbanken in een langslepend conflict met zakenbank BNP Paribas.