Jamaloodin verliest kort geding tegen Land Curacao

WILLEMSTAD - Het Gerecht in eerste aanleg van Curaçao heeft George Jamaloodin niet-ontvankelijk verklaard in het kort geding dat hij tegen het Land Curaçao had aangespannen.
 
Jamaloodin verblijft in Venezuela in detentie in afwachting van zijn uitlevering naar Curaçao.
 
Hij had in dit kort geding gevorderd dat het Land wordt bevolen om de Venezolaanse autoriteiten te berichten dat hij niet vast zit op last van een Curaçaose rechter en dat zijn detentie daarom in strijd is met de Staatsregeling.
 
De kortgedingrechter heeft echter geoordeeld dat Jamaloodin bij hem aan het verkeerde adres is. De verzoeken die Jamaloodin heeft ingediend hebben te maken met het feit dat hij wordt verdacht van strafbare feiten. Voor spoedvoorzieningen die nodig zijn in verband met de “strafrechtsbedeling” kent de wet een bijzondere procedure bij de strafrechter. Daarom kan Jamaloodin niet terecht bij de civiele rechter.
 
In het vonnis wordt er nog op gewezen dat Jamaloodin bekend is met deze bijzondere procedure, nu hij daarvan enkele maanden nog (tevergeefs) gebruik heeft gemaakt.
 
George Jamalooding werd in deze zaak bijgestaan door Sheldrey Josepha en Rutsel Martha. Het Land Curacao wedr vertegenwoordigd door Sueena Francisco en Carine Jänsch van OX & WOLF Attorneys at Law.
 

Signing legal status of police declared invalid

PHILIPSBURG–Members of the different labour unions were updated about the approved 2019 budget during an informative meeting on Monday, July 8, held by the unions Nationale Algemene Politie Bond (NAPB), Windward Islands Civil Service Union/Private Sector Union (WICSU/PSU) and Algemene Bond van Overheidspersoneel (ABVO) for all members.

Minister Andin Bikker van Aruba bezoekt Hof van Justitie op Curacao

WILLEMSTAD - Minister van Justitie en Immigratie van Aruba, Andin Bikker, heeft donderdag 11 juli een bezoek gebracht aan het Hof in Curaçao. Hij werd daarbij vergezeld door Adviseur Algemene en Juridische Zaken Milko Baiz.

Nederland grijpt in op Curacao middels aanwijzing

Aanwijzing en onderlinge regeling moeten Curaçao er financieel bovenop helpen
DEN HAAG/WILLEMSTAD - De Rijksministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties een besluit tot een aanwijzing aan de regering van Curaçao genomen.