George Jamaloodin veroordeeld tot 28 jaar cel

WILLEMSTAD – Het Gerecht in eerste aanleg heeft op vrijdag 16 augustus 2019 voormalig Minister van Financiën George Jamaloodin veroordeeld tot 28 jaar cel. Jamaloodin is in de zaak Maximus veroordeeld voor het uitlokken van de moord op politicus Helmin Wiels en in de zaak Germanium voor het in de hoedanigheid van Minister van Financiën verduisteren van subsidiegelden en het gebruik maken van valse geschriften.
 
Het Gerecht heeft George Jamaloodin vrijgesproken in de zaak Passaat. Het openbaar ministerie had 30 jaar cel tegen de verdachte geëist.
 
Maximus
In de zaak Maximus wordt verdachte veroordeeld voor het uitlokken van de moord op politicus Helmin Wiels. Het Gerecht heeft geoordeeld dat bewezen kan worden dat George Jamaloodin de opdracht heeft gegeven tot deze moord, dat hij geld in het vooruitzicht heeft gesteld aan degene die de moord organiseerde en dat hij heeft betaald voor de moord. Door toedoen van Jamaloodin is hetrecht op leven aan Helmin Wiels ontnomen. 
 
Ten aanzien van de strafoplegging heeft het Gerecht overwogen dat van deze politieke moord een signaal uitgaat dat macht en geweld boven democratie en recht gaan. Dat signaal schept angst en wantrouwen in de samenleving, beperkt burgers en politici in de mate waarin zij zich vrij voelen om hun mening te geven en bereidt zo de weg naar een samenleving waarin alleen het recht van de sterkste geldt. George Jamaloodin moet hiervoor verantwoordelijk worden gehouden. Dat betekent dat niet kan worden volstaan met een straf zoals die doorgaans in Curaçao wordt opgelegd voor een enkelvoudige moord, begaan door iemand met een blanco strafblad, zoals de verdachte.
 
Germanium
George Jamaloodin heeft op de terechtzitting een bekennende verklaring afgelegd ten aanzien van de verdenkingen in het onderzoek Germanium. Jamaloodin heeft als ambtenaar (Minister van Financiën) een bedrag van Naf 450.000,- verduisterd. Hij heeft subsidiegelden, die aan een stichting waren toegekend voor het opknappen van een sportveld in de wijk Steenrijk, gebruikt voor privédoeleinden. Daarnaast heeft hij anderen gevraagd om valse facturen en aanmaningen op te maken en naar het Overheid Accountants Bureau te sturen. George Jamaloodin was ten tijde van het plegen van deze feiten Minister van Financiën van het land Curaçao. De Minister van Financiën is bij uitstek een persoon van wie financiële integriteit mag worden verwacht. Jamaloodin heeft door zijn handelen in ernstige mate het vertrouwen geschaad dat burgers in politici moeten kunnen hebben. Het Gerecht rekent dit de verdachte zwaar aan.
 
Passaat
In de zaak Passaat wordt George Jamaloodin verweten dat hij valsheid in geschrifte heeft gepleegd door een zogeheten “Aanschrijving ter uitvoering van art. 39, lid 1 sub a, van de Algemene Landsverordening Landsbelastingen (Vaststelling en gebruik formulieren vrijwillige verbetering)” te antedateren. Het Gerecht heeft geoordeeld dat het vereiste oogmerk bij Jamaloodin om die Aanschrijving als echt en onvervalst te gebruiken niet wettig en overtuigend bewezen kan worden. Het Gerecht heeft George Jamaloodin daarom vrijgesproken in de zaak Passaat.
 
Het OM werd in deze zaak vertegenwoordigd door officieren van justitie Gert Rip en Ivo Out. George Jamaloodin werd in deze zaak bijgetsaan door advocaten Eldon "Peppie" Sulvaran en Athena Sulvaran van Sulvaran & Peterson.
 
 
 
 
 

Lawyer Roeland Zwanikken considers legal action against ABN AMRO Bank

THE HAGUE--Attorney-at-law Roeland Zwanikken at St. Maarten’s BZSE law office is considering legal action against the intention of the Dutch ABN AMRO Bank to close the bank accounts of its clients in the Dutch Caribbean.

Fiscaal onderzoek bij notariskantoren vinden doorgang

In het Antilliaans Dagblad: Fiscaal onderzoek bij notariskantoren
WILLEMSTAD – De fiscale onderzoeken bij de notarissen vonden en vinden, ondanks de beperkingen van Covid-19, weer doorgang en de medewerking aan de kant van notarissen en adviseurs is daarbij ‘over het algemeen goed’.

Juridische miljoenenstrijd tussen BNP Paribas en Italiaanse prinses verhardt

  • Bezit van Italiaanse Crociani-familie op Curaçao mag van rechter worden verkocht
  • De Crociani's ruziën al jaren met BNP Paribas over een claim van $100 mln
  • Curaçaos trustkantoor United Trust heeft 'geen enkele relatie meer' met Camilla Crociani
Een Italiaanse prinses met zakelijke belangen in Nederland heeft het onderspit gedolven bij diverse rechtbanken in een langslepend conflict met zakenbank BNP Paribas.